energetska-prenova-hiše-naslovna

Energetska prenova hiše: Kako povečati učinkovitost in varčevati z energijo

Energetska prenova hiše predstavlja ključno orodje za zmanjšanje porabe energije in posledično nižje račune za ogrevanje ter hlajenje. Poleg finančnih koristi pa ima tudi širše trajnostne učinke. Zmanjšanje ogljičnega odtisa, povečanje energetske učinkovitosti ter uporaba obnovljivih virov energije postavljajo energetsko prenovo v središče prizadevanj za bolj trajnostno prihodnost.

Zakaj energetska prenova?

Razumevanje potrebe po energetski prenovi izhaja iz spoznanja, da je odgovorno ravnanje z energijo ključno za trajnostno prihodnost. V nadaljevanju bomo raziskali, zakaj je energetska prenova hiše nujna, kako se je izvaja v praksi, kako vpliva na finančno stanje gospodinjstva, ter katere dolgoročne pozitivne učinke ima na okolje.

Razumevanje potrebe po zmanjšanju porabe energije

Zavedanje omejenosti naravnih virov in naraščajoče skrbi glede podnebnih sprememb poudarjajo potrebo po učinkoviti rabi energije. Energetska prenova hiše omogoča lastnikom, da postanejo odgovorni porabniki energije in zmanjšajo svoj ogljični odtis. S tem pripomorejo k globalnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in ohranjanje okolja za prihodnje generacije.

Finančni in okoljski vidiki energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost prinaša dvojne koristi – finančne in okoljske. Zmanjšanje porabe energije pomeni manjše stroške za ogrevanje in hlajenje, kar pozitivno vpliva na družinski proračun. Hkrati pa zmanjšanje obremenitve na okolje zmanjšuje potrebo po izkoriščanju fosilnih goriv ter pripomore k ohranjanju ekosistemov.

Dolgoročni pozitivni vplivi energetske prenove se kažejo na več ravneh. Lastniki hiš lahko opazijo stabilno zmanjšanje stroškov energije, kar na dolgi rok prinaša znatne prihranke. Poleg tega povečana energetska učinkovitost povečuje vrednost nepremičnine, saj postaja energetsko učinkovita hiša vse bolj zaželena na trgu nepremičnin.

energetska-prenova-hiše

V nadaljevanju prispevka bomo zapisali konkretno izvedbo korakov energetske prenove hiše in kako se ti odražajo na trajnostnem razvoju ter dolgoročnih koristih.

Koraki energetske prenove

Izolacija

Izolacija je ključna stopnja energetske prenove, saj zmanjšuje toplotne izgube in povečuje energetsko učinkovitost hiše. To pomeni, da hiša potrebuje manj energije za ogrevanje in hlajenje, kar lahko pomeni znatne prihranke pri stroških.

Vrste izolacije

Za izolacijo stavb se uporablja široka paleta materialov, ki se razlikujejo po svojih lastnostih in primernosti za določene namene.

 • Izolacija sten

Za izolacijo sten se najpogosteje uporabljajo penasti materiali, kot so poliuretanska pena, stiropor ali kamena volna. Ti materiali so lahki in enostavni za namestitev, hkrati pa imajo odlične toplotnoizolacijske lastnosti.

 • Izolacija strehe

Za izolacijo strehe se lahko uporabljajo različni materiali, odvisno od vrste strehe. Za izolacijo ravnih streh se najpogosteje uporabljajo penasti materiali, za izolacijo nagnjenih streh pa mineralna volna ali pluta.

izolacija-strehe
 • Izolacija tal

Za izolacijo tal se najpogosteje uporabljata mineralna volna ali pluta. Ti materiali so odporni na vlago in lahko pomagajo zmanjšati hrup iz okolice.

Izbira pravega izolacijskega materiala

Pri izbiri izolacijskega materiala je pomembno upoštevati naslednje dejavnike:

 • Toplotnoizolacijske lastnosti

Izolacija mora imeti čim boljše toplotnoizolacijske lastnosti, da bo učinkovito zmanjšala toplotne izgube.

 • Prostorska zahtevnost

Izolacija mora biti primerno debela, da bo zagotavljala ustrezno toplotno izolacijo.

 • Cena

Cena izolacije se razlikuje glede na vrsto materiala in debelino.

 • Okoljski in trajnostni vidiki

Pri izbiri izolacijskega materiala je pomembno upoštevati tudi okoljske in trajnostne vidike. Nekateri izolacijski materiali so bolj okolju prijazni kot drugi.

Postopek namestitve izolacije

Namestitev izolacije je lahko zahtevna naloga, zato je priporočljivo, da jo opravijo usposobljeni izvajalci.

Pri namestitvi izolacije je pomembno upoštevati naslednje:

 • Način namestitve

Izolacija se lahko namesti na različne načine, odvisno od vrste materiala in namembnosti.

 • Debelina izolacije

Izolacija mora biti dovolj debela, da bo zagotavljala ustrezno toplotno izolacijo.

 • Zaščita izolacije

Izolacija mora biti ustrezno zaščitena pred vlago in zunanjimi vplivi.

izolacijska-volna

Pričakovani učinki na energetsko učinkovitost

Učinki izolacije na energetsko učinkovitost so lahko zelo ugodni. Pravilna izolacija lahko zmanjša stroške ogrevanja in hlajenja za 20-50 %.

Poleg tega lahko izolacija izboljša udobje bivanja v hiši, saj pomaga zmanjšati temperaturne razlike med notranjostjo in zunanjostjo.

Zamenjava oken in vrat

Zamenjava oken in vrat je pomemben korak pri energetski prenovi hiše. Stara okna in vrata imajo pogosto slabo toplotno prehodnost, kar pomeni, da lahko veliko toplote uide iz hiše. Zamenjava starih oken in vrat z novimi, energetsko varčnimi okni in vrati, lahko zmanjša stroške ogrevanja in hlajenja za 20-30 %.

Prednosti energetsko učinkovitih oken

Energetsko učinkovita okna imajo boljšo toplotno prehodnost kot stara okna. To pomeni, da zadržujejo več toplote v notranjosti hiše pozimi in manj toplote izpuščajo zunaj poleti. Energetsko učinkovita okna lahko prispevajo tudi k zmanjšanju hrupa iz okolice.

Izbira primerne energetsko učinkovite materiale

Pri izbiri energetsko učinkovitih oken in vrat je pomembno upoštevati naslednje dejavnike:

 • Toplotna prehodnost

Toplotna prehodnost je ključni dejavnik pri izbiri energetsko učinkovitih oken in vrat. Izberite okna in vrata z čim nižjo toplotno prehodnostjo.

 • Material

Okna in vrata so lahko izdelana iz različnih materialov, ki imajo različne toplotnoizolacijske lastnosti. Najbolj učinkoviti materiali za okna in vrata so PVC, les in aluminij.

 • Dvojno ali trojno steklo

Dvojno steklo je bolj učinkovito pri zadrževanju toplote kot enoslojno steklo. Trojno steklo je še bolj učinkovito, vendar je tudi dražje.

 • Barva

Temnejša barva stekla je manj učinkovita pri zadrževanju toplote kot svetlejša barva.

Postopek namestitve in stroški

Namestitev oken in vrat je lahko zahtevna naloga, zato je priporočljivo, da jo opravijo usposobljeni izvajalci.

Stroški zamenjave oken in vrat se razlikujejo glede na velikost in vrsto oken in vrat ter stroške dela in materialov. Povprečni stroški zamenjave enega okna znašajo okoli 1.000 evrov.

Vpliv na estetiko hiše

Zamenjava oken lahko vpliva na zunanji videz hiše. Pri izbiri novih oken je zato pomembno, da izberete okna, ki ustrezajo slogu vaše hiše.

Zamenjava oken in vrat je pametna naložba, ki se vam lahko dolgoročno obrestuje. Z zamenjavo starih oken in vrat z novimi, energetsko varčnimi okni in vrati, lahko zmanjšate stroške ogrevanja in hlajenja ter izboljšate udobje bivanja v hiši.

Ogrevanje in hlajenje

Energetska učinkovitost ogrevanja in hlajenja je pomemben dejavnik pri energetski prenovi hiše. Stari ogrevalni in hladilni sistemi so pogosto neučinkoviti in lahko povzročijo visoke stroške energije.

Sodobni ogrevalni sistemi

Sodobni ogrevalni sistemi ponujajo številne prednosti pred starimi sistemi. So bolj učinkoviti, kar pomeni, da porabijo manj energije za ogrevanje ali hlajenje hiše. To lahko pomeni znatne prihranke pri stroških energije.

Poleg tega so sodobni ogrevalni sistemi pogosto bolj okolju prijazni kot stari sistemi. Uporabljajo obnovljive vire energije, kot so toplotne črpalke in sončne elektrarne, ali pa so bolj učinkoviti pri izkoriščanju fosilnih goriv.

Vrste sodobnih ogrevalnih sistemov

Med najbolj priljubljene sodobne ogrevalne sisteme sodijo:

 • Toplotne črpalke

Toplotne črpalke so naprave, ki prenaša toploto iz okolja v notranjost hiše. Uporabljajo lahko različne vire energije, kot so zrak, voda ali zemlja. Toplotne črpalke so zelo učinkovite pri ogrevanju in hlajenju, zato lahko omogočijo velike prihranke pri stroških energije. Več o toplotnih črpalkah na Aterm.

 • Sončni paneli

Sončni ali solarni paneli pretvarjajo sončno energijo v toploto. Uporabljajo se lahko za ogrevanje vode, ogrevanje prostora ali celo za proizvodnjo električne energije. Sončni paneli so okolju prijazna rešitev za ogrevanje, ki lahko prinese znatne prihranke pri stroških energije. Več o sončnih elektrarnah na Sonet Solar.

 • Visoko učinkoviti kotli

Visoko učinkoviti kotli so kotli, ki imajo visok izkoristek. To pomeni, da porabijo manj energije za ogrevanje vode ali ogrevanje prostora. Visoko učinkoviti kotli lahko prinesejo znatne prihranke pri stroških energije.

 • Pametni termostati

Pametni termostati omogočajo daljinsko upravljanje ogrevanja ali hlajenja. Uporabniki lahko pametne termostate uporabljajo za programiranje ogrevanja ali hlajenja, za nadzor temperature v hiši ali za optimizacijo porabe energije. Tudi pametni termostati lahko prispevajo znatne prihranke pri stroških energije.

Pričakovani prihranki in investicije

Prihranki pri stroških energije, ki jih lahko pričakujemo z uvedbo sodobnih ogrevalnih sistemov, so odvisni od vrste sistema, velikosti hiše in drugih dejavnikov. Na splošno lahko pričakujemo prihranke od 20 % do 50 %.

Začetne investicije v sodobne ogrevalne sisteme so lahko visoke, vendar se lahko prihranki pri stroških energije v nekaj letih povrnejo.

S prenovo ogrevanja in hlajenja lahko zmanjšate stroške energije, izboljšate udobje bivanja in prispevate k trajnostnemu razvoju.

Zračna tesnost

Zračna tesnost stavbe je ključna za ohranjanje energetske učinkovitosti. Dobra zračna tesnost zmanjšuje nekontrolirano izmenjavo zraka med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. To pomeni, da se v notranjosti stavbe ohrani več toplote pozimi in manj toplote poleti.

Pomen dobre zračne tesnosti

Zmanjšanje nekontrolirane izmenjave zraka lahko prinese znatne prihranke pri stroških energije. Po nekaterih ocenah lahko dobro tesnjena stavba zmanjša porabo energije za ogrevanje in hlajenje za 20-30 %.

Poleg tega lahko dobra zračna tesnost izboljša udobje bivanja v stavbi. Notranja temperatura bo bolj stabilna, kar pomeni, da bo v hiši prijetno bivati v vseh letnih časih.

Metode preverjanja zračne tesnosti

Za preverjanje zračne tesnosti stavbe obstaja več različnih metod. Najpogostejša metoda je „blower door test“. Pri tem testu se v steni ali oknu naredi luknja, skozi katero se v stavbo piha zrak. Z merjenjem hitrosti in količine vpihovanega zraka se lahko oceni zračna tesnost stavbe.

Druga metoda za preverjanje zračne tesnosti je termografija. Pri tej metodi se stavba fotografira z infrardečo kamero. Zračne netesnosti se pokažejo kot temnejše lise na fotografiji.

izolacija

Popravilo netesnosti in izboljšanje zračne tesnosti

Zračne netesnosti se lahko popravljajo z različnimi materiali in postopki. Najpogostejše metode za popravila zračnih netesnosti so:

 • Zatesnitev oken in vrat z tesnilno maso ali trakom.
 • Zatesnitev razpok in odprtin v stenah, stropu in tleh z tesnilno maso ali trakom.
 • Zatesnitev okolice oken in vrat s tesnilnimi trakovi.

Vpliv na kakovost zraka v notranjih prostorih

Dobra zračna tesnost lahko pozitivno vpliva tudi na kakovost zraka v notranjih prostorih. Zmanjša se namreč dotok svežega zraka iz zunanjosti, kar lahko privede do kopičenja škodljivih plinov in aerosolov v notranjosti stavbe.

Da bi ohranili dobro kakovost zraka v notranjih prostorih, je priporočljivo, da občasno prezračujemo stavbo. Poleg tega je pomembno, da v hiši uporabljamo kakovostne materiale in opremo, ki ne oddajajo škodljivih snovi.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se nenehno obnavljajo in ne povzročajo emisij toplogrednih plinov. Vključujejo sončno energijo, vetrno energijo, geotermalno energijo, hidroenergijo in biomaso.

Integracija sončnih panelov v energetsko prenovo

Sončni paneli so ena izmed najbolj priljubljenih obnovljivih virov energije za energetsko prenovo stavb. Sončna energija se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije za ogrevanje vode ali celo za ogrevanje prostora.

Integracija sončnih panelov v energetsko prenovo lahko prinese številne prednosti, vključno z:

 • Zmanjšanjem stroškov energije
 • Izboljšanjem udobja bivanja
 • Prispevkom k trajnostnemu razvoju

Sončni paneli lahko prinesejo znatne prihranke pri stroških energije. Po nekaterih ocenah lahko sončni paneli pokrijejo do 80 % potreb po električni energiji v gospodinjstvu.

Sončni paneli lahko izboljšajo udobje bivanja, saj lahko zagotavljajo brezplačno električno energijo za ogrevanje vode ali celo za ogrevanje prostora.

Sončni paneli so trajnostna rešitev, ki ne povzroča emisij toplogrednih plinov.

solarni-paneli

Drugi obnovljivi viri

Poleg sončne energije obstaja še več drugih obnovljivih virov energije, ki se lahko uporabljajo za energetsko prenovo stavb.

 • Vetrna energija

Vetrna energija je energija, ki jo pridobivamo iz vetra. Vetrne turbine se lahko uporabljajo za proizvodnjo električne energije.

 • Geotermalna energija

Geotermalna energija je energija, ki jo pridobivamo iz notranjosti Zemlje. Geotermalne toplotne črpalke se lahko uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb.

 • Hidroenergija

Hidroenergija je energija, ki jo pridobivamo iz vodnega toka. Hidroelektrarne se lahko uporabljajo za proizvodnjo električne energije.

 • Biomasa

Biomasa je energija, ki jo pridobivamo iz bioloških snovi. Biomasa se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, toplotne energije ali goriva.

Ekonomski vidiki in subvencije

Vlaganja v obnovljive vire energije lahko prinesejo številne ekonomske koristi, vključno z:

 • Zmanjšanjem stroškov energije
 • Povečanjem vrednosti nepremičnine
 • Zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov

Integracija obnovljivih virov energije je pomembna komponenta energetske prenove stavb. Obnovljivi viri energije lahko prinašajo številne prednosti, vključno z zmanjšanjem stroškov energije, izboljšanjem udobja bivanja in prispevanjem k trajnostnemu razvoju.

Finančne in okoljske prednosti energetske prenove

Energetska prenova hiše je ne le naložba v udobnejše bivanje, temveč predstavlja ključen korak k finančni vzdržnosti, zmanjšanju obremenitve okolja in ustvarjanju trajnostne lokalne skupnosti. Poglobimo se v pregled stroškov energetske prenove v primerjavi s prihranki, raziskujmo trajnostne vidike teh prenov za okolje ter preučimo družbeno odgovornost in vpliv na lokalno skupnost.

Pregled stroškov energetske prenove v primerjavi s prihranki

Energetska prenova hiše zahteva začetno finančno naložbo, vendar se ta pogosto hitro povrne skozi prihranke pri računih za energijo. Analiza stroškov v primerjavi s prihranki ponuja vpogled v ekonomsko smiselnost prenove:

 • Investicija v prihodnost Kljub začetnim stroškom se energetska prenova pogosto izkaže kot dolgoročna investicija v prihodnost. Zmanjšanje stroškov ogrevanja, hlajenja in vzdrževanja pripomore k stabilnim prihrankom.
 • Finančne spodbude in subvencije Tudi pri nas so na voljo različne finančne spodbude in subvencije, ki lastnikom hiš olajšajo finančno breme energetske prenove. Te možnosti dodatno zmanjšujejo začetne stroške.
finančne-spodbude

Trajnostni vidiki energetskih prenov za okolje

Energetske prenove ne koristijo le lastnikom hiš, ampak imajo tudi številne pozitivne učinke na okolje:

 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa Z zmanjšanjem porabe energije energetske prenove prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, kar je ključno za obvladovanje podnebnih sprememb.
 • Ohranjanje naravnih virov Manjša odvisnost od tradicionalnih energetskih virov pomeni manjšo obremenitev naravnih virov, prispevajoč k trajnostnemu gospodarstvu.
 • Spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga Energetske prenove spodbujajo trajnostni življenjski slog, ki vključuje odgovorno rabo energije, recikliranje in zmanjševanje odpadkov.

Družbena odgovornost in vpliv na lokalno skupnost

Energetske prenove ne vplivajo le na posamezne družine, temveč tudi na širšo skupnost:

 • Zaposlovanje in gospodarska rast Izvajanje energetskih prenov spodbuja zaposlovanje lokalnih obrtnikov in izvajalcev in tako prispeva h gospodarski rasti lokalne skupnosti.
 • Izobraževanje in ozaveščanje Energetske prenove pogosto vključujejo izobraževanje prebivalcev o energetski učinkovitosti, s čimer se dviga ozaveščenost o trajnostnem bivanju.
 • Povezovanje skupnosti Projekti energetskih prenov lahko združujejo ljudi v lokalni skupnosti, spodbujajo sodelovanje ter povečujejo občutek pripadnosti.

Celovite energetske prenove tako niso le naložba v posamezno hišo, temveč imajo širše pozitivne učinke na ekonomijo, okolje in družbo. S tem postajajo ključen dejavnik trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti v sodobnem času.

Energetska prenova hiše – korak k trajnostnemu bivanju

Energetska prenova hiše predstavlja ključen korak k trajnostnemu bivanju, ki prinaša obsežne koristi tako posameznikom kot tudi širši skupnosti. Z nenehnim napredkom tehnologije, vedno boljšimi izolacijskimi materiali in trajnostnimi energetskimi viri postaja energetska prenova ne le smiselna naložba, temveč tudi odgovor na okoljske izzive, s katerimi se soočamo.

V prispevku smo razgrnili ključne vidike energetske prenove hiše, od izolacije do obnovljivih virov energije, ter podrobno raziskali njene finančne, okoljske in družbene vidike. Pregledali smo stroške in prihranke, trajnostne učinke na okolje ter vpliv na lokalno skupnost.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa, finančni prihranki, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje gospodarske rasti lokalne skupnosti in dvig ozaveščenosti o trajnostnem življenjskem slogu so le nekateri od mnogih pozitivnih učinkov energetske prenove hiše. Ta celovit pristop ne koristi le lastnikom hiš, temveč tudi okolju, v katerem živimo, in družbi kot celoti.

V prihajajočih letih bo ključno, da spodbujamo inovacije ter ozaveščanje o pomenu energetske učinkovitosti. Lokalne oblasti, gospodarski subjekti in posamezniki imajo vsi svojo vlogo pri ustvarjanju energetsko učinkovitejšega okolja. S trajnostno naravnanimi odločitvami na področju energetske prenove hiše bomo gradili boljšo prihodnost, kjer bomo hkrati zmanjšali stroške, izboljšali kakovost bivanja ter ohranjali okolje za prihodnje generacije. Energetska prenova hiše ni le investicija v konkretne stavbne elemente, temveč v trajnostno in odgovorno življenje.

Potrebujete energetsko prenovo? Kontaktirajte nas še danes!

kaj-je-termostat-naslovna

Kaj je termostat: celovit vodnik za razumevanje in uporabo

Termostat je majhna naprava z velikim vplivom na udobje in energetsko učinkovitost v naših domovih. Ta neopazna kontrolna enota igra ključno vlogo pri vzdrževanju želene temperature prostorov in zagotavljanju optimalnega okolja. Najprej si bomo ogledali, kaj je termostat, zakaj je nepogrešljiv pri ogrevanju in hlajenju, ter zakaj je pravilna uporaba ključna za varčevanje z energijo.

Kaj je termostat? Kratek opis

Termostat je naprava, ki meri temperaturo v prostoru in samodejno uravnava ogrevalne ali hladilne sisteme, da doseže želeno temperaturo. V preprosti obliki je termostat lahko ročna enota, medtem ko sodobnejši digitalni in pametni termostati ponujajo napredne funkcije za avtomatizacijo in programiranje.

ired-regulator

Pomen termostata pri ogrevanju in hlajenju

V svetu nenehnih temperaturnih nihanj je termostat ključen element, ki omogoča prilagajanje notranje klime glede na potrebe in želje posameznika ali gospodinjstva. Z njegovo pomočjo lahko natančno nadzorujemo temperaturo, kar pripomore k udobnemu bivanju v vseh letnih časih.

Pomen pravilne uporabe za energetsko učinkovitost

Pravilna uporaba termostata ima ključno vlogo pri varčevanju z energijo. Z ustrezno nastavitvijo temperature glede na dejanske potrebe lahko zmanjšamo nepotrebno porabo energije, kar ne le koristi okolju, ampak tudi prinaša prihranke na računih za ogrevanje in hlajenje. Energetsko učinkovito delovanje termostata tako ni le prijetno, ampak tudi trajnostno in ekonomično.

Kako deluje termostat?

Termostat je inteligentna naprava, ki v kombinaciji z naprednimi tehnologijami omogoča natančen nadzor temperature v naših domovih. Razumevanje njegovega osnovnega delovanja, vloge senzorjev ter povezave z ogrevalnimi in hladilnimi sistemi je ključno za učinkovito uporabo.

Osnovno delovanje

Osnovno delovanje termostata temelji na preprostem načelu zaznavanja temperature in odzivanja na njo. Ko temperatura prostora doseže določeno vrednost, termostat sproži ukrepe za ohranjanje želene temperature. To dosega z vklopom ali izklopom ogrevalnih ali hladilnih sistemov, odvisno od potrebe po dvigu ali znižanju temperature.

Senzorji in njihova vloga pri merjenju temperature

Senzorji v termostatu so srce celotnega sistema. Najpogosteje se uporabljajo termoelektrični ali termistorji, ki natančno merijo temperaturo okolja. Njihova vloga je zagotoviti točne informacije o trenutni temperaturi prostora, kar omogoča termostatu pravilno odločanje o potrebnih ukrepih za doseganje želene klime.

termometer

Povezava z ogrevalnimi in hladilnimi sistemi

Termostat je povezan z ogrevalnimi in hladilnimi sistemi prek električnih ali brezžičnih povezav. Ko senzorji zaznajo, da temperatura odstopa od nastavljene vrednosti, termostat pošlje signal o vklopu ali izklopu sistema. Ta preprost, a učinkovit način komunikacije omogoča dinamično prilagajanje temperature v realnem času.

Sodobnejši digitalni in pametni termostati gredo korak dlje, saj omogočajo uporabnikom programiranje urnikov ogrevanja in hlajenja ter daljinski nadzor prek pametnih naprav. To dodatno povečuje udobje in učinkovitost uporabe termostatov.

Razumevanje teh osnovnih funkcij termostata je ključno za optimalno upravljanje temperature v prostoru, pri čemer napredne funkcije omogočajo še večjo prilagodljivost in nadzor.

Kaj je termostat? Različne vrste termostatov

Termostati so na voljo v različnih oblikah, od klasičnih mehanskih do naprednih pametnih različic. Razumevanje značilnosti vsake vrste termostata je ključno pri izbiri, ki ustreza specifičnim potrebam vašega doma. Spodaj si poglejmo tri osnovne vrste termostatov: mehanske, digitalne in pametne.

primerjava termostatov

Mehanski termostati

Mehanski termostati so osnovna, a zanesljiva oblika termostata. Njihovo delovanje temelji na bimetalni ploščici, ki se upogne ob spremembi temperature. Ta upogib sproži mehanski ventil, ki uravnava dovod toplega ali hladnega zraka. Mehanski termostati so enostavni za uporabo in vzdrževanje, vendar imajo omejene funkcionalnosti v primerjavi z naprednejšimi modeli.

Prednosti mehanskih termostatov:

 • Enostavna uporaba.
 • Zanesljivo delovanje.
 • Nižji stroški.

Slabosti mehanskih termostatov:

 • Omejene funkcionalnosti.
 • Manj natančni v primerjavi z digitalnimi in pametnimi modeli.

Digitalni termostati

Digitalni termostati so nadgradnja mehanskih modelov, saj omogočajo natančnejši nadzor temperature. Namesto mehanske ploščice uporabljajo elektronske senzorje za merjenje temperature. Ponujajo programabilnost in več možnosti prilagajanja, kar omogoča boljši nadzor nad ogrevalnimi in hladilnimi sistemi.

Značilnosti digitalnih termostatov:

 • Natančno merjenje temperature.
 • Možnost programiranja urnika ogrevanja/hlajenja.
 • Večja prilagodljivost v primerjavi z mehanskimi termostati.

Prednosti digitalnih termostatov:

 • Natančen nadzor temperature.
 • Programabilnost za energetsko učinkovito delovanje.
 • Različne nastavitve glede na potrebe.

Slabosti digitalnih termostatov:

 • Višji stroški v primerjavi z mehanskimi modeli.

Pametni termostati

Pametni termostati predstavljajo vrhunec tehnološkega napredka na področju klimatskega nadzora. Povezujejo se z omrežjem, omogočajo daljinski nadzor prek pametnih naprav in se učijo iz navad uporabnikov. Pametni termostati nudijo največjo prilagodljivost in učinkovitost.

Značilnosti pametnih termostatov:

 • Povezljivost z internetom.
 • Avtomatsko prilagajanje glede na navade in vremenske razmere.
 • Daljinski nadzor prek pametnih naprav.

Prednosti pametnih termostatov:

 • Najvišja stopnja prilagodljivosti.
 • Energetsko učinkovito delovanje.
 • Sposobnost učenja in prilagajanja navadam.

Slabosti pametnih termostatov:

 • Višji stroški v primerjavi z mehanskimi in digitalnimi modeli.

Izbira med različnimi vrstami termostatov je odvisna od potreb, želja ter proračuna posameznega uporabnika. Mehanski termostati so odlična izbira za tiste, ki želijo enostavno delovanje, medtem ko digitalni in pametni termostati ponujajo naprednejše funkcionalnosti za tiste, ki si želijo več prilagodljivosti in nadzora.

pametni-termostat

Kako pravilno nastaviti termostat

Pravilna nastavitev termostata je ključna za doseganje optimalne temperature v vašem domu, kar ne le zagotavlja udobno bivanje, ampak tudi prispeva k energetski učinkovitosti. V tem poglavju si bomo ogledali priporočila za nastavitev termostata v različnih okoliščinah, uporabo časovnika za večjo učinkovitost ter prilagajanje termostata glede na letne čase.

Priporočila za optimalno temperaturo v različnih okoliščinah

 1. Dnevna aktivnost:
  • Med aktivnimi urami dneva (npr. dopoldne in popoldne) priporočamo nekoliko višje temperature za ohranjanje energije in produktivnosti.
 2. Nočni počitek:
  • Ponoči, ko večina ljudi počiva, znižajte temperaturo za spodbujanje boljšega spanca. Priporočena temperatura je običajno nekoliko nižja.
 3. Odsotnost od doma:
  • Med odsotnostjo znižajte temperaturo, da zmanjšate nepotrebno porabo energije.
 4. Prihod domov:
  • Uro ali dve pred prihodom domov povečajte temperaturo, da bo prostor udobno ogret ob vašem prihodu.

Programiranje časovnika za večjo učinkovitost

 1. Zjutraj:
  • Nastavite termostat, da se temperatura dvigne tik pred vašim običajnim jutranjim prebujanjem, kar zagotavlja topjo jutro.
 2. Dopoldne in popoldne:
  • Med aktivnimi urami, ko ste doma, prilagodite temperaturo glede na vaše udobje in potrebe.
 3. Večer:
  • Znižajte temperaturo, ko se približuje noč, da spodbujate naraven proces spanja.
 4. Noč:
  • Med nočnim počitkom znižajte temperaturo za energetsko učinkovito in prijetno spanje.

Prilagajanje termostata glede na letne čase

 1. Zima:
  • V zimskih mesecih nastavite višje temperature za zagotovitev toplote, še posebej ponoči in zjutraj.
 2. Poletje:
  • V poletnih mesecih znižajte temperaturo, da ohranite svežino v prostoru, predvsem ponoči.
 3. Prehodni meseci:
  • Spomladi in jeseni prilagajajte termostat glede na nihanje temperatur, da ohranite udobje v prehodnih obdobjih.

Pravilna nastavitev termostata ni le vprašanje udobja, temveč tudi ključna sestavina energetske učinkovitosti. S prilagajanjem temperature glede na vaše dejanske potrebe in aktivnosti lahko dosežete optimalno ravnovesje med udobjem in varčevanjem z energijo.

Energetska učinkovitost in prihranki

Pravilna uporaba termostata je ključna ne le za udobno bivanje, temveč tudi za zmanjšanje porabe energije in posledično prihranke v gospodinjstvu. Raziskali bomo vpliv pravilne uporabe termostata na porabo energije, analizirali prihranke pri ogrevanju in hlajenju ter osvetlili okoljski vidik z zmanjšanjem ogljičnega odtisa.

termostat-nastavitev-temperature

Vpliv pravilne uporabe termostata na porabo energije

 1. Optimalno ohranjanje temperature:
  • Pravilna nastavitev termostata omogoča optimalno ohranjanje želene temperature, kar preprečuje nepotrebno delovanje ogrevalnih ali hladilnih sistemov.
 2. Izogibanje prenagljenemu ogrevanju ali hlajenju:
  • Termostat preprečuje prenagljeno ogrevanje ali hlajenje prostorov, s čimer se zmanjšuje poraba energije in stroški ogrevanja ali hlajenja.
 3. Programiranje časovnika:
  • Uporaba časovnika omogoča programiranje delovanja termostata glede na dejanske potrebe, kar dodatno pripomore k učinkovitemu izkoriščanju energije.

Prihranki pri ogrevanju in hlajenju s pravilno nastavljenim termostatom

 1. Zmanjšanje računov za ogrevanje:
  • Pravilno nastavljen termostat lahko prinese znatne prihranke pri računih za ogrevanje, saj omogoča ciljno ogrevanje le takrat, ko je to res potrebno.
 2. Optimizacija hlajenja v poletnih mesecih:
  • V poletnih mesecih pravilno nastavljen termostat preprečuje nepotrebno hlajenje, kar vodi v zmanjšanje stroškov za električno energijo.
 3. Dolgoročni prihranki:
  • Čeprav se zdi, da so posamezni prihranki majhni, se dolgoročno seštejejo v opazne prihranke pri letnih stroških za energijo.

Okoljski vidik in zmanjšanje ogljičnega odtisa

 1. Manjša poraba energije:
  • Z zmanjšanjem nepotrebnega delovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov termostat prispeva k manjši porabi energije.
 2. Trajnostna uporaba energetskih vir:
  • Z zavedno uporabo termostata podpiramo trajnostno rabo energije, saj zmanjšujemo obremenitev energetskih virov.
 3. Ohranjanje naravnih virov:
  • S pravilno uporabo termostata sodelujemo pri ohranjanju naravnih virov, saj zmanjšujemo potrebo po dodatnih energetskih virih.

Energetska učinkovitost termostata ne prinaša le finančnih prihrankov, temveč ima tudi pozitiven vpliv na okolje z zmanjšanjem ogljičnega odtisa. Z vsakodnevnimi pravilnimi odločitvami pri uporabi termostata lahko prispevamo k trajnostnemu ravnanju z energijo in ustvarjanju bolj zelenega okolja.

Kaj storiti v primeru težav

Noben termostat ni popolnoma imun na morebitne težave, vendar z nekaj osnovnimi znanji in pravilnim vzdrževanjem lahko večino težav rešite sami. Obravnavali bomo pogoste težave, ki se lahko pojavijo pri termostatu, ter predstavili praktične rešitve. Zapisali bomo tudi, kdaj je primerno poklicati strokovnjaka in zakaj je redno vzdrževanje ključno za dolgo življenjsko dobo termostata.

Pogoste težave pri termostatu in njihove rešitve

 • Termostat ne deluje Rešitev: Preverite napajanje termostata, zamenjajte baterije (če so potrebne), preverite električne povezave.
 • Nenatančno merjenje temperature Rešitev: Očistite senzorje termostata, preverite, ali ni v bližini virov toplote ali hladu, ki bi lahko vplivali na meritve.
 • Termostat ne nadzoruje ogrevanja ali hlajenja Rešitev: Preverite nastavitve termostata, preverite povezave z ogrevalnimi ali hladilnimi sistemi.
 • Neprijetno nihanje temperature Rešitev: Programirajte časovnik za bolj konstantno vzdrževanje temperature, preverite, ali je termostat pravilno kalibriran.

Kdaj poklicati strokovnjaka

Električne napake

Če obstajajo znaki električnih težav, kot so prekinitve napajanja ali preobremenitve, je priporočljivo poklicati električarja.

Težave z ogrevalnim ali hladilnim sistemom

Če termostat ne nadzoruje ogrevalnega ali hladilnega sistema kljub pravilnim nastavitvam, je smiselno poklicati strokovnjaka za ogrevanje in hlajenje.

Nenatančno merjenje temperature kljub popravilom

Če termostat še vedno kaže napake v merjenju temperature po osnovnih popravilih, lahko signalizira notranje okvare, kar zahteva strokovni pregled. Le-tega lahko vedno opravijo pri Panheat Planet Infrapanel, kjer so uspešno rešili že na stotine podobnih težav.

popravilo-termostata

Redno vzdrževanje termostata za dolgo življenjsko dobo

Čiščenje senzorjev

Redno čistite senzorje termostata od prahu in umazanije, da zagotovite natančne meritve temperature.

Preverjanje električnih povezav

Redno preverjajte električne povezave termostata, da preprečite morebitne motnje v delovanju.

Posodabljanje programske opreme

Če uporabljate pametni termostat, redno posodabljajte programske posodobitve, da izkoristite najnovejše funkcionalnosti in popravke.

Pravilno vzdrževanje termostata je ključno za njegovo dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje. S skrbnim spremljanjem in takojšnjim ukrepanjem ob morebitnih težavah lahko podaljšate življenjsko dobo termostata ter ohranjate optimalno udobje v vašem domu.

Termostat – s pravilno uporabo do prihrankov!

Pravilna uporaba termostata ni le tehnična zahteva, temveč ključna sestavina udobnega in učinkovitega bivanja. Z natančno nastavitvijo termostata v skladu z vašimi potrebami lahko uživate v optimalni temperaturi brez nepotrebnega bremena visokih stroškov ali okoljskih vplivov.

Termostat je torej več kot le naprava za nadzor temperature; je orodje, ki vam omogoča ustvarjanje idealnega domačega okolja. Z zavedanjem o njegovih funkcionalnostih in pravilni uporabi boste lahko uživali v udobnem in energetsko učinkovitem domu, obenem pa prispevali k trajnostnemu ravnanju z energijo. Zdaj vemo, kaj je termostat in kako deluje!

Kaj je termostat – odgovori na pogosta vprašanja

Kako pogosto naj menjam baterije v termostatu?

Priporočljivo je menjati baterije v termostatu vsaj enkrat letno. Natančna frekvenca je odvisna od vrste baterij, vendar redno preverjanje in menjavanje zagotavlja nemoteno delovanje termostata.

Ali pametni termostati res prihranijo energijo?

Da, pametni termostati lahko prinesejo znatne prihranke energije. S funkcijami, kot so samodejno prilagajanje temperature glede na vaše navade, daljinski nadzor prek pametnih naprav in učenje iz uporabniškega vedenja, pametni termostati optimizirajo porabo energije in zmanjšujejo stroške ogrevanja ali hlajenja.

Kako se pravilno odzvati na nihanje temperature?

Pravilno odzivanje na nihanje temperature vključuje prilagajanje nastavitev termostata glede na letne čase. Med zimskimi meseci lahko nekoliko dvignete temperaturo, medtem ko jo v poletnih mesecih znižate. Uporaba časovnika za programiranje termostata prav tako pomaga ohranjati stabilno temperaturo glede na vaše dnevne aktivnosti.

Ali lahko sami zamenjamo termostat?

Da, v mnogih primerih je mogoče termostat zamenjati samostojno. Pri izbiri novega termostata je pomembno preveriti združljivost s trenutnim ogrevalnim ali hladilnim sistemom. Če se po zamenjavi termostata težave nadaljujejo ali gre za kompleksnejše sisteme, se priporoča strokovna pomoč ogrevalnega ali hladilnega tehnika.

varčevanje-z-elektriko-naslovna

Kako zmanjšati račun za elektriko? 10 učinkovitih načinov za varčevanje z elektriko

Učinkovitejša uporaba ogrevanja in naprav bo močno vplivala na vaše varčevanje z elektriko in posledično stroške energije. V prispevku zapišemo 10 koristnih nasvetov, da boste porabili manj električne energije, kar se bo na koncu poznalo na vaših računih. Majhne spremembe za varčevanje z elektriko štejejo, upoštevanje spodnjih nasvetov pa ne bo vzelo veliko časa za precej impresiven prihranek.

1. Učinkovito uporabljajte svoje električne naprave

Spodnja grafika prikazuje, katere naprave porabijo največ energije glede na odstotek celotne končne porabe v enodružinskih hišah. Razvrščene so po napravah, razen »Drugo«, ki je sestavljena iz različnih naprav, ki posamezno nimajo nujno pomembnega vpliva, medtem ko skupaj predstavljajo 7 % vseh.

poraba-energije-v-gospodinjstvih
Shema porabe energije v povprečnem gospodinjdtvu (VIR 1)

1. Ogrevanje prostorov

Daleč največji porabnik energije v domovih so ogrevalne naprave, saj predstavljajo 65 % celotne porabe energije v domu. Tu se je torej treba najbolj osredotočiti na zmanjšanje energije. Eden od prvih korakov je izvedba energetskega pregleda, ki lahko lastnikom pove, kje se energija izgublja. Tega lahko za vas opravi eden od Panheat strokovnjakov. Ko so kritične točke identificirane, se naredi načrt prenove ali sanacije za zagotovitev učinkovitosti ogrevanja. Eno od glavnih področij, ki povzroča uhajanje toplote, so običajno težave z izolacijo.

2. Ogrevanje sanitarne vode

Grelniki sanitarne vode, ki porabijo 16 % energije, so drugi največji porabnik. Kot nuja za celoletno uporabo, je iskanje energetsko učinkovitih rešitev prednostna naloga pri zmanjšanju porabe. Eden od načinov je namestitev grelnika vode brez rezervoarja, ker vodo segrejejo le, ko je to potrebno, v nasprotju s stalnim segrevanjem vode skozi ves dan. Druga možnost, ki uporablja obnovljivo energijo, je solarni grelnik vode.

3. Kuhanje

Kuhalni aparati v kuhinji porabijo 4 % celotne porabe energije doma. Čeprav sama po sebi ni osupljiva količina, jo je mogoče preprosto zmanjšati z ustrezno prilagoditvijo navad. Nekaj primerov je uporaba loncev in ponev pravilne velikosti, izbira prave naprave in vzdrževanje čistoče naprav.

4. Hladilne in zamrzovalne naprave

Hladilnik in skrinja v hiši porabita 2 % celotne energije. Kot rečeno, novejši aparati porabijo manj energije, zato je priporočljiv prehod na pametni hladilnik. Pametni hladilniki tudi opozorijo lastnike, če pride do težave. Kot vedno pri novih aparatih so tisti z oznako Energy Star najboljši za zmanjšanje porabe energije.

5. Pralni in sušilni stroji

Tako kot pri hladilnikih so tudi pralni in sušilni stroji naprave, ki jih je mogoče zamenjati z novejšo različico z oznako Energy Star. Pralni stroji in sušilniki perila porabijo 2 % energije v domu, zato pomaga, če se ne zanašate samo na njih. Če je le mogoče, izkoristite shrambo ali poleti teraso za sušenje perila.

6. Razsvetljava

Za razsvetljavo doma se porabi 2 % celotne porabe energije. Čeprav to samo po sebi morda ni velika količina, bo imela kombinacija prizadevanj za varčevanje z elektriko z drugimi napravami večji učinek. Prehod na pametno razsvetljavo, ki zazna, kdaj oseba zapusti prostor, bo vplivala na varčevanje z elektriko.

7. Računalniki in monitorji

Računalniška in podobna tehnična oprema ravno tako porabi 2 % energije. Popoln izklop računalnikov ponoči bo pomagal zmanjšati to količino. Obstajajo tudi računalniki, ki so energetsko učinkovitejši od drugih, kar pomeni, da jih je pametno izbrati, ko je čas za nakup novega.

8. Druga oprema

Pametni vtiči so tudi koristen način za varčevanje z elektriko na ostali opremi, npr. za domače razvedrilo, ki predstavlja 7 % energije v domu. Pametni vtiči popolnoma izklopijo napajanje, običajno ponoči. Prav tako lahko spremljajo podatke o energiji, da vedo, kako bolje nadzorovati uporabo različnih naprav.

Konkretni nasveti, ki jih lahko upoštevate pri električnih napravah:

 • Operite oblačila pri nižji temperaturi. Če perilo operete pri 30 °C (namesto 40 °C), lahko znižate stroške za 38 %.
 • Večje količine perila operite redkeje. Prekomerno pranje lahko povzroči zbledelost, krčenje in napačno oblikovanje, poleg tega pa vas stane več električne energije.
 • Pravilno napolnite pomivalni stroj. Zaženite ga samo, ko je poln in zložen, da bo vsak kos dobro pomit.
 • Uporabite ekološke nastavitve na vseh svojih napravah, ki to omogočajo.
 • Sušite perilo zunaj, ko lahko.
 • Različne tkanine sušite v sušilnem stroju ločeno. Sušenje traja različno dolgo. Izogibajte se tudi sušenju posameznih oblačil.
 • Pred zamrzovanjem počakajte, da se živila ohladijo, zamrznjena živila pa odmrznite v hladilniku.
 • Poskrbite, da bodo naprave čiste – redno odstranjevanje vodnega kamna iz grelnika vode, odmrzovanje zamrzovalnika, čiščenje filtra sušilnega stroja in čiščenje tuljav na zadnji strani hladilnika pomaga, da delujejo čim bolj učinkovito.
sušenje-perila-zunaj
Če se da, perilo sušite zunaj (VIR Freepik)

2. Varčevanje z elektriko je predvsem odlična izolacija

Najbolj od vseh naših nasvetov bo na višino vaših računov za električno energijo vplivalo izboljšanje izolacije v vašem domu. Izolacija podstrešja npr. je najcenejši in najpreprostejši način za izboljšanje izolacijskih lastnosti vašega doma. Če te izolacije nimate in za začetek dodate priporočenih 300 mm (Priporočljiva ekonomična debelina izolacije za podstrešje, ki jo določa PURES, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – VIR 5), lahko kar precej prihranite.

Ko je to storjeno, razmislite o izolaciji votlih sten, če je vaš dom primeren. Ni sicer najceneje, vendar se tretjina toplote izgubi skozi vaše stene. Za starejše domove boste namesto tega potrebovali trdno izolacijo sten.

Toplota, ki jo ustvari vaš ogrevalni sistem – in porabljena energija – se bosta hitro izgubili skozi vsa neizolirana območja. Če se najprej lotite teh, bo vaš dom opazno toplejši, znižali boste račune in izboljšali rezultat energetske učinkovitosti.

1. Dodajte stensko izolacijo

Neizolirani domovi izgubijo, kot rečeno, več kot tretjino toplote skozi stene. Samostojna hiša izgublja toploto skozi stene na vseh straneh, saj so vse izpostavljene zunanjemu zraku, medtem ko ima srednja vrstna hiša ali stanovanje manj zunanjih sten, zato je toplotnih izgub manj.

Preverite, kakšne stene imate. Vedeti morate, kako so zgrajene vaše stene, ker se metode izolacije vsake vrste precej razlikujejo. Starost vašega doma vam lahko da idejo o vrsti stenske konstrukcije.

Večina domov, starih več kot 100 let, ima trdne zidove, običajno iz opeke ali kamna. Na voljo so notranji in zunanji masivni izolacijski sistemi. Hiše, zgrajene po letu 1920, bodo verjetno imele votle stene, sestavljene iz dveh sten z zračno režo (votlina) vmes. Izolacija se običajno lahko namesti v votline, široke najmanj 50 mm.

Sodobni domovi, zgrajeni po letu 1990, imajo običajno izolirane votle stene in jih ni treba nadgrajevati.

izolacija
Najbolj boste privarčevali z učinkovito izolacijo (VIR 2)

2. Dodajte talno izolacijo

Do 15 % izgubljene toplote gre skozi pritličje vašega doma, zato ga je treba po možnosti izolirati. Običajno ni potrebna za zgornja nadstropja, če pa imate sobo nad neogrevanim prostorom, kot je garaža, je lahko izolacija koristna.

Preverite, kakšna tla imate. Tako kot stene morate vedeti, kakšno vrsto tal imate, da izberete pravo vrsto izolacije.

 • Viseča tla, običajno talne deske, se naslanjajo na tramove nad praznim prostorom. Izoliramo jih lahko s trdimi ploščami, mineralno volno ali izolacijo iz pene.
 • Masivna tla so običajno kamnita ali betonska. Na vrhu je mogoče položiti plast toge izolacije.

Mnogi domovi imajo obe vrsti tal, zato boste morda potrebovali več kot en način.

3. Izolacija strehe in podstrešja

Izolacija strehe ali podstrešja je torej eden stroškovno najučinkovitejših načinov za izboljšanje energetske učinkovitosti vašega doma. Velike samostojne hiše in bungalovi izgubijo velik delež toplote skozi streho, vendar lahko večina domov koristi najmanj 300 mm izolacije podstrešja.

Kakšno streho imate? Večino streh je mogoče izolirati, vendar obstajajo različni načini.

 • Poševne strehe je mogoče izolirati na ravni tramov kot hladno streho, kar se pogosto imenuje izolacija podstrešja, ali na ravni špirovcev kot toplo streho. Na voljo so izolacijski zvitki, toge plošče in razpršilna pena.
 • Ravne strehe so lahko izolirane kot topla streha, hladna streha ali obrnjena streha.

3. Nadgradite okna in vrata

Če imate enojno zasteklitev, bo vaš dom toplejši in tišji, če ga zamenjate z energetsko učinkovitejšimi okni. Vsak dom ne more namestiti nadomestnih oken, vendar obstajajo druge možnosti.

 • Dvojna zasteklitev je najpogostejša vrsta, sestavljena iz dveh steklenih plošč z zaprto režo med njima, napolnjenih z zrakom ali inertnim plinom.
 • Trojna zasteklitev je sestavljena iz treh steklenih plošč z dvema režama in je lahko učinkovitejša od dvojne zasteklitve.
 • Sekundarna zasteklitev ni nadomestek, ampak se doda obstoječim oknom za izboljšanje zadrževanja toplote. Lahko je dobra izbira za najete nepremičnine, spomeniško zaščitene zgradbe in domove na zaščitenih območjih, kjer zamenjava oken ni dovoljena.
izolacija oken
Dodatni nasveti za izolacijo oken (VIR 3)

4. Dodajte jeklenko za toplo vodo in izolacijo cevi

Vaš grelnik ogreva vodo za pipe in radiatorje, vendar se lahko veliko te toplote izgubi skozi neizoliran rezervoar za vodo in razdelilne cevi. Samo izolacija vašega rezervoarja za toplo vodo se bo verjetno povrnila v samo enem letu in je zelo enostavna.

 • Namestite cilindrični plašč. Ni velik strošek, pa še enostavno ga je namestiti. A vendar se prepričajte, da je debel vsaj 80 mm.
 • Izolirajte vse dostopne cevi za toplo vodo s penasto cevjo, ki je že na polici.
 • Dodajte odsevne plošče za radiatorje, da preprečite izgubo toplote skozi zunanje stene. Še posebej so učinkoviti pri radiatorjih na neizoliranih masivnih stenah.

5. Izboljšajte svojo zaščito pred prepihom

Če bi preprečili uhajanje toplote skozi vrzeli okoli vrat in oken, bi lahko ravno tako prihranili. Lahko pomaga, da bo vaš dom tudi pri nižjih temperaturah bolj udoben.

Profesionalna zaščita pred prepihom vaše celotne hiše sicer nekaj stane, vendar obstaja veliko načinov za zaščito pred prepihom, ki jih lahko izvedete sami.

Začnite takole:

 • Okna – okoli okvirja uporabite trakove za zaščito pred prepihom. Krtačni trakovi se bolje obnesejo pri krilnih oknih.
 • Vrata – uporabite trakove za zaščito pred prepihom okoli robov in krtačo ali loputo na tečajih za preprečevanje prepiha na dnu.
 • Dimnik in kamin – če kamina ne uporabljate, zamašite dimnik z napihljivo blazino ali namestite pokrov na lonec dimnika. Če imate odprt dimnik, lahko s tem prihranite.
 • Deske in letve – talne deske se morajo premikati, zato v reže uporabite fleksibilno polnilo na osnovi silikona.
 • Podstrešne lopute – za ohranjanje toplote uporabite penaste trakove, odporne na prepih.

Ne pozabite le, da v svojem domu potrebujete nekaj prezračevanja, zato ne zakrivajte lukenj, ki naj bi bile tam, kjer so zračniki v okenskih okvirjih.

6. Preverite svoj račun za elektriko za majhne prihranke

Večina od nas trenutno ne bo mogla prihraniti znatno več denarja z zamenjavo tarife ali ponudnika energije, saj dobavitelji ponujajo relativno podobne cene.

račun-za-elektriko
Skrbno preučite račun (VIR Freepik)

Toda še vedno lahko nekaj storite, da prihranite.

 • Če prejemate papirnate račune, prosite svojega dobavitelja energetike, naj preide na brezpapirne račune in namesto tega upravljajte svoj račun prek spleta. Nekatera podjetja strankam zaračunavajo papirnati račun.
 • Plačilo z direktno bremenitvijo je običajno najcenejše. Če pa želi vaš dobavitelj povečati vašo direktno bremenitev za več, kot bi pričakovali, ga prosite, da pojasni, zakaj. V enem letu bi se morala vaša uporaba in plačila uravnotežiti.
 • Če ste na računu nabrali preveč dobroimetja, lahko zaprosite za vračilo ali za zmanjšanje neposrednih obremenitev, medtem ko delate s tem. Priporočamo, da imate na računu približno dva do tri mesece plačil.
 • Redno pošiljanje odčitkov števca vašemu dobavitelju bo tudi zagotovilo točnost vaših plačil in preprečilo predvidene račune. Če imate pametni števec, bi moral samodejno pošiljati odčitke števca.

7. Uporabite manj vroče vode

Tudi če ogrevanje vključite samo pozimi, porabljate energijo za ogrevanje vode vse leto. Tako bo ogrevanje in njegova pametna uporaba vplivala na vaše račune.

 • Če imate rezervoar za vročo vodo (namesto kombiniranega bojlerja), uporabite nadzor za ogrevanje, da vklopite in izklopite ogrevanje vode in s tem ogrejete samo toliko vode, kot jo potrebujete.
 • Z močnimi prhami lahko porabite več vode v manj kot petih minutah kot s kadjo, zato namestite eko glavo prhe. Prha bo še vedno močna, vendar bo zmanjšala porabo tople vode.
 • Poskusite uporabiti časovnik za prhanje, da bo le-to trajalo štiri minute ali manj. Prav tako lahko prihranite, če imate merilnik.
 • Izogibajte se pomivanju pod tekočo pipo – raje pomijte v umivalniku ali skledi. Poskusite tudi, da vroča pipa ne teče predolgo, medtem ko izpirate predmete.
pod-prho
Omejite prhanje (VIR Freepik)

8. Ne pozabite servisirati kotla in prilagoditi temperaturo dotoka

Morda svojega kotla ne uporabljate učinkovito – zaradi česar bo ogrevanje vašega doma pozimi dražje.

Čeprav vaš kotel v toplejših mesecih ne bo opravljal toliko težkega dela, je dobro, da čas nedelovanja izkoristite za servisiranje in vzdrževanje.

Nadgradnja starega plinskega kotla razreda G na novega kondenzacijskega kotla razreda A s programatorjem, sobnim termostatom in termostatskimi radiatorskimi ventili lahko prihrani.

Seveda je treba kotel zamenjati le, če je star in pokvarjen. Nakup novega kotla lahko kar precej stane, vključno z namestitvijo in novimi radiatorskimi ventili, zato morate to pretehtati glede na možne prihranke.

Če vaš kotel še vedno deluje, je še vedno mogoče prihraniti. Začnite tako, da rezervirate servis kotla in prosite svojega inženirja, da poskrbi, da deluje čim bolj učinkovito.

Prilagoditev temperature dovoda vašega kotla

Znižanje temperature dovoda vašega kombiniranega kotla je hitro in lahko takoj zniža vaše račune. Kondenzacijski kombinirani kotli imajo običajno temperaturo ogrevalnega dovoda nastavljeno na 75–80 °C, vendar je veliko domov z njim mogoče primerno ogreti na 50–70 °C.

Obseg, do katerega lahko znižate temperaturo pretoka ogrevanja vašega kotla, je zelo individualen. Toda znižanje pomeni, da vaš kotel porabi manj plina in deluje bolj učinkovito. Tako boste prihranili denar, vaš dom pa bo še vedno topel.

Začnite z majhno spremembo in preverite, ali vam je udobno, preden jo dodatno znižate. Prilagodite nastavitve kotla po nasvetu strokovnjaka za kotle.

Vendar, če ste se prepričali, da je varno, in ste preverili tehnični priročnik vašega kotla, lahko te nastavitve prilagodite sami z nadzorovanjem kotla.

Temperatura dovoda za ogrevanje na splošno simbolizira majhna slika radiatorja, za toplo vodo pa slika pipe. Puščici gor in dol spremenita nastavitve temperature.

7. Uporabite nadzor ogrevanja

Izkoristite toplejše vreme, da posodobite in se lotite nadzora ogrevanja, tako da boste pripravljeni na učinkovito ogrevanje doma naslednjo zimo.

Regulacija ogrevanja vam omogoča, da:

 • nastavite vklop in izklop ogrevanja in tople vode, ki vam ustrezajo
 • ogrevajte le tiste dele vašega doma, ki to potrebujejo
 • nastavite različne temperature za različna področja vašega doma
 • ohranjajte svoj dom na udobni temperaturi, brez izgube toplote

Če že imate termostat in programator, bi lahko z namestitvijo termostatskih radiatorskih ventilov kar nekaj prihranili.

Preizkusite te nasvete za čim bolj učinkovito uporabo toplote:

 • ohranite razdaljo med radiatorji in pohištvom
 • poskrbite, da zavese ne visijo pred radiatorji
 • odstranite pokrove radiatorjev
 • odzračite radiatorje, da odstranite hladne točke.

Za večino ljudi je najnižja ugodna temperatura za nastavitev ogrevanja nekje med 18°C in 21°C.

ired-regulator
Nadzor ogrevanja s termostatom (VIR 4)

Električni grelci

Električne grelnike je najbolje uporabljati zmerno. Elektrika je veliko dražja od plina, zato bodo stroški hitro narasli. Poleg tega nekateri grelniki nimajo zelo dobrih termostatov, zato vam ne zagotavljajo želene sobne temperature.

Boljša alternativa so vsekakor IR paneli, ki grejejo bolj učinkovito in uporabijo manj elektrike.

Če uporabljate električni grelec, poskusite uporabiti monitor pametnega števca, da primerjate, koliko stane delovanje električnega grelnika v primerjavi z vklopom centralnega ogrevanja.

8. Izkoristite pametne termostate in pametno tehnologijo

Pametni termostati vam omogočajo upravljanje ogrevanja na daljavo prek mobilnega telefona, tablice ali računalnika. Nekateri se lahko tudi naučijo vaše rutine ali prilagodijo vaše nastavitve glede na vremenske razmere.

pametna-aplikacija
Odločite se za pametne aplikacije (VIR Freepik)

Skupaj s pametnimi termostatskimi radiatorskimi ventili lahko natančno nadzirate, kateri prostori so ogrevani in kateri ne. Če npr. želite, da se radiator v vaši dnevni sobi vklopi, ko pridete domov iz službe, da vaša spalnica ostane hladna do poznega večera in da se vaša kuhinja zjutraj ogreje. Prepričajte se le, da izdelek, ki ga kupite, združljiv z ostalimi, da ga boste lahko uporabljali najbolj učinkovito.

Termostatski radiatorski ventili (TRV) niso vsi digitalni. Tradicionalni vam omogočajo, da ročno zmanjšate radiatorje v prostorih, ki jih ne uporabljate.

Ali bo pametni termostat lahko prihranil denar, bo odvisno od vašega življenjskega sloga in tega, kako učinkovito že nadzorujete ogrevanje.

Aplikacije za varčevanje z elektriko

Aplikacije za stranke nekaterih energetskih podjetij ponujajo podrobne informacije o vaši porabi energije, zlasti če imate pametne števce.

Pametni števec vam v skoraj realnem času pokaže, koliko energije porabite in koliko stane. To lahko uporabite, da ugotovite, kje in kdaj lahko zmanjšate uporabo.

9. Za varčevanje z elektriko naj bodo prihodnji nakupi energetsko učinkoviti

Nakup zelo poceni naprave je lahko lažna ekonomičnost, ki no na koncu stala celo premoženje.

Če izberete energetsko učinkovite naprave, lahko vsako leto prihranite na stotine evrov tekočih stroškov v primerjavi z najbolj potrošnimi izdelki.

10. Preverite svojo upravičenost do subvencij za energetsko učinkovitost ali dodatnih ugodnosti

Energetske sheme in nepovratna sredstva vam lahko pomagajo pri plačilu računov za energijo ali vam pomagajo pri stroških ogrevanja z obnovljivimi viri energije. Pri nas za to skrbi Ekosklad, ponujajo pa ugodnosti (subvencije in krediti) na številnih področjih:

 • ogrevanje in prezračevanje
 • izolacija in okna
 • vozila
 • električna samooskrba
 • nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe
 • menjava cevi in oblog
 • voda
 • odpadki
 • gospodinjski aparati

Ugotovite, do katerih subvencij za energijo za dom ste upravičeni in prihranite!

 • VIR (1) iEnergija
 • VIR (2) Home Stratosphere
 • VIR (3) Chameleon decorators
 • VIR (4) Ired.si
 • VIR (5) PISRS
nadzor-ogrevanja

Kaj je pametna regulacija ogrevanja in kakšne vrste poznamo glede na izbrani ogrevalni sistem?

Optimalna regulacija ogrevanja vam pomaga ohraniti vaš dom udobno topel, brez pregrevanja in potrate energije. Z namestitvijo in učinkovito uporabo nadzora za ogrevanje tako lahko prihranite kar nekaj denarja za ogrevanje in hkrati zmanjšate emisije ogljika.

Kaj je regulacija ogrevanja in kaj so regulatorji ogrevanja?

Nadzor ali regulacija ogrevanja je širok pojem, ki zajema časovnike, termostate ter vodovodne in elektronske komponente, ki pomagajo upravljati, kdaj naj bo ogrevanje vklopljeno in kakšna temperatura naj bo v vaših prostorih.

Regulacija ogrevanja sega od tradicionalnih mehanskih izdelkov, ki se nastavijo ročno, do pametnega nadzora, povezanega z internetom, ki se nauči vaših navad in samodejno prilagaja nastavitve.

Nadzor ogrevanja se ves čas izboljšuje in nam pomaga nadzorovati toploto v naših domovih. Vendar pa raziskave kažejo, da le malo ljudi resnično razume njihove kontrole in mnogi jih preprosto ne uporabljajo.

regulacija ogrevanja shema
Primer različnih vrst regulacije ogrevanje (VIR 1)

Katere regulatorje ogrevanja moram imeti?

Sistemi centralnega ogrevanja, kot so kotli in toplotne črpalke, morajo imeti časovnik, vsaj en sobni termostat in, če imate radiatorje, termostatske radiatorske ventile (TRV). Sistemi z zbiralnikom tople vode morajo vključevati tudi termostat za zbiralnik. O novejših sistemih, kot je IR ogrevanje, pa bomo govorili čisto na koncu.

Poleg teh osnovnih elementov obstaja veliko dodatnih nadzornih funkcij, ki jih je mogoče vključiti v sodoben ogrevalni sistem, da bi olajšali njegovo učinkovito in smotrno upravljanje.

Regulacijo ogrevanja lahko nadgradite ali namestite brez zamenjave kotla. Razmislite o novih regulatorjih ogrevanja, če nimate časovnika, vsaj enega sobnega termostata ali TRV-jev na radiatorjih. Sodobni sobni termostati imajo na primer natančnejše temperaturne senzorje, številni pametni krmilniki pa vključujejo dodatne funkcije varčevanja z energijo.

Kako uporabljam svoj nadzor ogrevanja?

Obstaja veliko različnih vrst regulatorjev ogrevanja, zato je dobro, da se posvetujete s svojim monterjem ali preberete proizvajalčev priročnik. Če izvoda priročnika nimate pri roki, ga lahko pogosto najdete na spletu z iskanjem po imenu proizvajalca. Spodaj smo našteli nekaj pogostih vrst.

Časovni programer ali časovnik

Časovnik vam omogoča nadzor, kdaj se ogrevanje in topla voda vključita in kdaj izključita.

Ta vrsta nadzora je uporabna, ker z njim lahko programirate svoje centralno ogrevanje tako, da ustreza načinu uporabe vašega doma. Če vas ni doma ali ponoči ne potrebujete ogrevanja, lahko ogrevalni sistem programirate tako, da se v tem času izklopi.

Starejše verzije so preprosti časovniki, ki delujejo le enkrat na dan, sodobni časovniki pa ponujajo možnosti za nadzor več obdobij vklopa in izklopa. Danes na tržišču obstajajo še bolj izpopolnjeni časovniki, ki se običajno imenujejo pametni krmilniki ogrevanja, ki bi lahko ponudili več udobja in prihrankov energije.

časovni-nadzor-ogrevanja

Odvisno od tega, kako je bil vaš sistem centralnega ogrevanja nameščen, so časovniki:

 • Enokanalni – za kombinirane kotle. Ti krmilijo le centralno ogrevanje, saj je topla voda na voljo na zahtevo.
 • Dvokanalni – za sistemske ali običajne kotle, ki krmilijo ogrevanje v enem samem območju in sanitarno vodo, ali kombinirane kotle, ki krmilijo dve ločeni ogrevalni coni (npr. zgoraj/spodaj).
 • Trokanalni – za sistemske ali običajne grelnike vode, regulacijo sanitarne vode in dve ločeni ogrevalni coni.

Kako nastaviti vaš časovnik za varčevanje z energijo

Program, ki ga nastavite, bo edinstven glede na vaše potrebe po ogrevanju, a spodaj je nekaj nasvetov, če želite prihraniti še več energije.

Načrtujte vnaprej

Manj pogosto, kot imate vklopljeno ogrevanje in toplo vodo, več denarja boste prihranili. Pazljivo premislite, kdaj potrebujete ogrevanje in vsa obdobja v dnevu, ko ga ne potrebujete – če so npr. vsi člani gospodinjsta v službi ali šoli, je lahko ogrevanje izklopljeno. Nekateri časovniki vam omogočajo, da nastavite različne programe za različne dni, tako da jih lahko prilagodite svojemu urniku.

V svoj program vključite čas ogrevanja in ohlajanja

Po vklopu ogrevanja je potreben čas, da se hiša ogreje, po izklopu ogrevanja pa traja nekaj časa, da se ohladi. Na splošno bo povprečna hiša potrebovala približno 30 minut, da se ogreje ali ohladi, vendar je vsak dom drugačen.

Če želite izvedeti čas “ogrevanja” in “ohlajanja” vašega doma, lahko izberete hladen večer in merite, koliko časa traja, da se vaša hiša segreje na prijetno temperaturo – to je čas ogrevanja. Nato popolnoma izključite ogrevanje in merite, koliko časa traja, da hiša začne postajati neprijetno hladna – to je čas ohlajanja.

Zdaj lahko nastavite časovnik, vključno s časom ogrevanja in ohlajanja. Poskrbite lahko na primer, da se ogrevanje vključi s časom ogrevanja, preden se zbudite, in izklopi, preden zapustite hišo. Če boste svoj dom izolirali, se bo ta hitreje segrel in počasneje ohlajal, s čimer boste prihranili denar za ogrevanje.

Ne pozabite na vročo vodo

Vodo nastavite tako, da se segreje samo takrat, ko jo potrebujete. Če je vaš rezervoar za toplo vodo dobro izoliran, boste morda celo ugotovili, da topla voda od zjutraj čez dan ostane dovolj topla, da jo lahko uporabite tudi zvečer.

Sobni termostati

Ti preprečujejo, da bi vaš dom postal toplejši, kot je potrebno. Vklopijo ogrevanje, dokler prostor ne doseže temperature, ki ste jo nastavili, nato pa izklopijo, dokler temperatura ne pade.

Sobni termostati potrebujejo prost pretok zraka za zaznavanje temperature, zato jih ne smejo ovirati zavese ali pohištvo, prav takoj jih ne smemo postaviti v bližino virov toplote, ki bi lahko dali napačne odčitke.

Vaš sobni termostat naj bo nastavljen na najnižjo udobno temperaturo, ki je za večino med 18°C in 21°C. Če imate samo en sobni termostat za celotno hišo, bo za vsako stopinjo, ki jo zvišate temperaturo, račun za ogrevanje višji za približno 10 %.

Ni vam treba priklopiti termostata, ko je zunaj hladneje; hiša se bo ne glede na to ogrela na nastavljeno temperaturo. V hladnejših dneh lahko traja nekoliko dlje, zato boste pozimi morda želeli nastaviti ogrevanje na zgodnejši vklop.

mehanski in elektronski termostat
Shematski prikaz ročnega in elektronskega termostata (VIR 2)

Programabilni sobni termostati

Programabilni sobni termostat združuje nadzor časa in temperature v eni enoti in vam omogoča nastavitev različnih temperatur za različne ure dneva. Nekateri ogrevalni sistemi lahko uporabljajo dva programabilna termostata (zgoraj in spodaj) namesto enega samega časovnika za celotno hišo.

Termostatski radiatorski ventili

Termostatski radiatorski ventili (TRV) ne krmilijo kotla; krmilijo pretok tople vode skozi radiator, na katerega so nameščeni. Delujejo tako, da zaznavajo temperaturo zraka okoli sebe. Če je prostor toplejši od nastavitve na TRV, se bo ventil nekoliko zaprl in zmanjšal količino tople vode, ki teče v radiator. Če je sobna temperatura nižja od nastavitve TRV, se ventil odpre in poveča pretok tople vode v radiator.

Pokrov radiatorja lahko prepreči, da bi TRV natančno odčital temperaturo. Topel zrak, segret z radiatorjem, se lahko ujame pod pokrov in TRV lahko to odčita in misli, da je prostor toplejši, kot je. Če je le mogoče, ne priporočamo, da imate pokrove radiatorjev.

TRV je mogoče prilagoditi različnim nastavitvam tako, da jih zavrtite v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri urnega kazalca. Običajno so označeni z lestvico od 0 do 6, kjer je nič (0) izključena, šest (6) pa popolnoma odprta. Ciljajte na najnižjo nastavitev, ki ohranja želeno temperaturo v prostoru. Nižja nastavitev zmanjša količino tople vode, porabi manj energije in prihrani denar. Če ne uporabljate sobe, lahko TRV-je uporabite tudi za popoln izklop radiatorja ali vzdrževanje minimalne temperature, da bo prostor dovolj topel, in tako preprečite vlago.

kako deluje trv
Sestava termostatskega radiatorskega ventila (VIR 3)

Pametna regulacija ogrevanja

Mnoga podjetja ponujajo naprednejše krmilne sisteme za centralno ogrevanje, znane kot pametne regulacije ogrevanja. Delajo vse, kar počnejo običajni krmilniki, s časovnikom za nadzor vklopa ali izklopa ogrevanja in uporabo termostatov za nadzor toplote v vašem domu. Vendar so pametni krmilniki povezani z internetom in ponujajo več funkcionalnosti.

Nekatere bolj izpopolnjene funkcije, ki jih lahko ponudijo, vključujejo:

 • Preprost in enostaven časovni in temperaturni nadzor z uporabnikom prijaznimi vmesniki, ki olajšajo preverjanje in spreminjanje obdobij vklopa/izklopa za ogrevanje in toplo vodo.
 • Vklop ali izklop sistema in spreminjanje temperature s pametnim telefonom, ko niste doma.
 • Naučijo se vaših navad in prilagodijo kontrole, da se ujemajo, na primer dvig termostata zvečer, ko se sproščate, zaznavanje odprtega okna (z nenadnim padcem temperature) in zmanjšanje termostata ali izklop ogrevanja ali ogrevanje sanitarne vode pripravljen za trenutek, ko se boste najverjetneje oprhali ali kopali.
 • Sledijo, kje uporabljate lokacijo pametnega telefona, kar je znano kot “geo-ograjevanje”. Ko se vračate domov iz službe, se ogrevalni sistem vklopi in ogreje hišo ali toplo vodo pravočasno za vašo vrnitev.

Druge funkcije naprednega nadzora sta npr. kompenzacija obremenitve in vremenska kompenzacija.

Ali vam bo pametno krmiljenje ogrevanja prihranilo denar, bo odvisno od vašega življenjskega sloga in načina, kako trenutno upravljate ogrevanje.

wi-fi nadzor ogrevanja
Primer brezžične povezave nadzora ogrevanja (VIR 4)

Termostati za toplo vodo

Tradicionalno so se grelniki za toplo vodo segrevali vedno, ko je bilo ogrevanje vklopljeno, brez regulacije časa ali temperature. Če ga še nimate, lahko z dodajanjem termostata za zbiralnik tople vode znatno zmanjšate količino energije, ki jo porabite za ogrevanje tople vode.

Termostat preprečuje, da bi grelnik postal bolj vroč, kot bi moral biti. Ko voda doseže nastavljeno temperaturo, se dovod toplote iz kotla izklopi. Če termostat obrnete višje, se voda ne segreje hitreje.

Termostati za grelnike so običajno nameščeni med eno četrtino in eno tretjino višine grelnika. Imajo označene temperaturne lestvice; nastavite jih med 60 °C in 65 °C. To je dovolj vroče, da uniči škodljive bakterije v vodi, vendar bodite previdni, saj je tudi dovolj vroče, da vas opeče.

Kotlovski termostati

Vaš kotel je opremljen z lastnim termostatom, ki nastavlja temperaturo pretoka vode, ki se črpa iz kotla v radiatorje. Voda se ohladi, ko teče skozi radiatorje, preden se vrne v kotel. Temperatura na tej točki je znana kot temperatura povratka.

Znižanje temperature dovoda zmanjša tudi temperaturo povratka. Tako bo kotel učinkovitejši, kar vam bo prihranilo energijo in denar. Vendar se morate prepričati, da to ne bo vplivalo na vaše ravni udobja ali ogrozilo kogarkoli ranljivega, ki živi v vašem domu.

Druga pomembna stvar, ki jo morate vedeti, je, da višja kot je nastavljena temperatura dovoda, hitreje se bo vaš dom segrel. Torej, če ni nastavljena dovolj visoko, se vaš dom morda ne bo dovolj hitro segrel na želeno temperaturo, ko je zunaj hladno.

Termostat je lahko številčnica, ki je označena s številkami ali označena na lestvici od najmanjše (min) do največje (max). Lahko ga upravljate tudi z nekaj gumbi s temepraturnim prikazom na digitalnem zaslonu.

Če imate kombinirani kotel, bosta na voljo dve regulaciji: ena za pretok radiatorja in ena za toplo vodo, ki teče v vaše pipe. Pri kombiniranem kotlu lahko poljubno znižate temperaturo dovoda, dokler je vaš dom dovolj topel.

Če imate običajni grelnik z ločenim zbiralnikom tople vode, je na voljo le en nadzor za pretok radiatorja in pipe za toplo vodo. Poskrbeti morate, da je temperatura nastavljena dovolj visoko, da imate toplo vodo. Ta ne sme biti nižja od 65 stopinj, da lahko vašo jeklenko segreje na 60 stopinj. To je zelo pomembno za preprečevanje rasti škodljivih bakterij.

Vremenska kompenzacija

Obstaja pa način, da prihranite še več samo s preprostim zunanjim senzorjem in nekaj enostavnimi kontrolami za vremensko kompenzacijo.

Z razmeroma majhno naložbo lahko tehnologija vremenske kompenzacije vsako leto omogoči 15% prihranek goriva in ustvari udobno domače ali delovno okolje – ne glede na vreme.

Naši domovi in delovna mesta potrebujejo ogrevanje, da nadomestijo toploto, izgubljeno skozi stene itd. Hladneje ko je zunaj, več toplote se izgubi in bolj moramo ogrevati stavbo, da nadomestimo to toploto. Zlasti pozimi, ko so toplotne izgube največje.

Ta osnovna razlaga je temeljnega pomena za razumevanje, kako lahko zunanje vremensko tipalo pomaga ogrevati stavbo na bolj učinkovit in stroškovno učinkovit način.

Nadzor vremenske kompenzacije deluje tako, da zagotavlja, da kotel porabi natančno količino goriva, ki je potrebna za izenačitev toplote, izgubljene iz stavbe. Stavba bo vedno topla (na želeni temperaturi) in nikoli ne bo prevroča ali prehladna.

kako deluje vremenska kompenzacija
Princip delovanja vremenske kompenzacije (VIR 5)

Kako deluje?

Majhen temperaturni senzor je nameščen na zunanji strani stavbe, na steni, obrnjeni proti severu. Ta je povezan z notranjim krmiljenjem kotla in informacije o zunanji temperaturi se nenehno pošiljajo krmilniku kotla. Ko se zunanja temperatura spremeni, se kotel odzove in začne zviševati ali zniževati temperaturo radiatorja za kompenzacijo. Ta proaktivni mehanizem pomeni, da prebivalci sploh ne bodo opazili, da se je temperatura zunaj spremenila.

Ko npr. zunanja temperatura ponoči pade, se skozi stene stavbe izgubi več toplote. Ker zunanje tipalo zazna padec takoj, ko se zgodi, lahko kotel dvigne temperaturo radiatorja in vzdržuje stabilno notranjo temperaturo. Pri običajnem sistemu je temperatura odvisna od sobnega termostata, ki začne delovati šele, ko postane notranjost zgradbe prevroča ali prehladna.

Če povzamemo, regulacija vremenske kompenzacije omogoča kotlu, da se odzove na spremembe zunanje temperature in prilagodi moč radiatorja, da vzdržuje stalno temperaturo v zaprtih prostorih.

Kompenzacija obremenitve

Preden se vaše ogrevanje vklopi, je lahko hiša zelo hladna. Za hitro ogrevanje vašega doma lahko termostat kotla nastavite na visoko temperaturo, tako da je temperatura vode, poslana v vaše radiatorje, višja. Bolj vroč radiator ogreje prostor hitreje kot hladnejši radiator.

Pozneje čez dan je morda vaš dom že topel in morda boste morali temperaturo dvigniti le za nekaj stopinj. Če je termostat kotla še vedno nastavljen na visoko temperaturo, bodo radiatorji še vedno zelo vroči in lahko tvegate pregrevanje doma, saj prehitro ogrevate prostor. Kompenzator obremenitve meri razliko med notranjo temperaturo zraka in temperaturo, ki je nastavljena na vašem sobnem termostatu, ter prilagaja termostat kotla, da prepreči pregrevanje.

Blokada kotla

Če imate sistemski ali navadni kotel s pomožnim grelnikom tople vode, potem morate imeti programator, sobni termostat in termostat za kotel. Ti krmilniki morajo biti povezani, da ustvarijo “zaklep kotla”, kar pomeni, da se kotel izklopi, če sta termostata za ogrevanje in toplo vodo dosegla nastavljeno temperaturo. Brez zapore lahko kotel še naprej deluje, tudi če toplota ni potrebna. Gradbeni predpisi zahtevajo, da so vsi novi in nadomestni sistemi povezani.

Conska ali območna regulacija ogrevanja

Večina gospodinjstev želi ogrevati različne prostore ob različnih urah dneva. To lahko storite tako, da uporabite TRV za vklop in izklop posameznih radiatorjev ob različnih urah, vendar mnogi ljudje tega ne upoštevajo.

Conska regulacija ogrevanja to naredi namesto vas samodejno z ločenimi ogrevalnimi krogi, vsak s svojim časovnim programom, za različne dele hiše. Običajno to vključuje eno cono zgoraj in drugo spodaj, vendar bi lahko imeli več con. Na primer, domovi s talnim ogrevanjem imajo včasih sobni termostat za vsako sobo, kar dejansko pomeni, da ima vsaka soba svoje območje.

nadzor-ogrevanja
VIR Freepik

Če nameščate nov ogrevalni sistem, boste morda želeli razmisliti o območnem nadzoru, ki vam bo pomagal znižati stroške ogrevanja, tako da se boste izognili ogrevanju prostorov, ki jih ne uporabljate. Če je vaš dom dovolj velik, bo morda potreben območni nadzor zaradi izpolnjevanja gradbenih predpisov.

Če ne nameščate novega sistema, morda ne bo praktično spreminjati obstoječega cevovoda. V tem primeru boste morda želeli razmisliti o programabilnih TRV.

Kaj pa regulacija ogrevanja pri IR ogrevanju?

IR paneli so zadnja leta učinkovit in stroškovno učinkovit način ogrevanja katerega koli prostora, toda način njihovega nadzora uporabnike še vedno pogosto zmede, zato bomo posebno poglavje namenili še tej tematiki.

Glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo stranke, je, kako točno lahko regulirate IR panele s termostatskimi krmilniki, ko delujejo tako, da nežno segrevajo predmete in ljudi namesto zraka, kot to počnejo običajni konvekcijski sistemi, kot je centralno ogrevanje.

Odgovor je, da čeprav IR paneli ne segrevajo zraka kot glavnega načina ogrevanja, jih je mogoče nadzorovati z uporabo zračnih termostatov za uravnavanje temperature zraka v prostorih, potem ko so predmeti in masa segreti.

Seveda je možno uporabiti IR panele in jih preprosto ročno vklopiti in izklopiti v prostoru. Nekateri proizvajalci dobavljajo IR panele in podobne vrste z vgrajenim termostatom. Vendar se ta osnovna metoda nadzora na splošno šteje za neučinkovito.

Najboljši proizvajalci daljinskega infrardečega sevanja se osredotočajo na zagotavljanje različnih možnosti prilagodljivega nadzora, tako da lahko stranke izberejo sistem, ki ustreza ogrevanemu prostoru, ne glede na to, ali gre za notranjo, zunanjo, domačo ali komercialno namestitev.

ired-regulator
Termostat za IR panele (VIR 6)

Kakšna je učinkovita regulacija ogrevanja?

IR panele v ločenih prostorih ali območjih je mogoče učinkovito nadzorovati posamezno ali skupaj s programirljivimi termostati, senzorji in sprejemniki.

Kakovostni proizvajalci se, kot rečeno, izogibajo vgrajenim termostatom, ker ti ne zagotavljajo ravni natančnega nadzora, potrebnega za učinkovito ogrevanje. Vgrajeni termostat je preblizu panela in onemogoča natančno merjenje sobne temperature.

Ko paneli opravijo svojo začetno nalogo ogrevanja objektov in mase stavbnega prostora, je najučinkovitejšo regulacijo dosežen s spremljanjem temperature zraka, ob upoštevanju, da daljni infrardeči žarki zagotavljajo nižjo temperaturo v primerjavi s centralnim ogrevanjem.

To je zato, ker predmeti in gradbena masa v prostoru nenehno oddajajo svojo absorbirano FIR toploto in občutek toplote je dosežen tudi, ko je temperatura zraka nižja kot pri klasičnem konvekcijskem ogrevanju.

Običajni IR paneli in drugi grelniki delujejo preprosto v načinu vklopa ali izklopa, da zagotovijo oddajanje pravega infrardečega valovnega pasu. Lahko pa jih upravljate s preprostim stikalom ali pa so paneli povezani z zunanjim termostatom.

 • VIR (1) Modern central heating
 • VIR (2) Hometips
 • VIR (3) HomeServe
 • VIR (4) Mitsubishi Electric
 • VIR (5) Epsilonium
 • VIR (6) iRed
električno-ogrevanje

Zakaj bi morali izbrati električno ogrevanje namesto plinskega?

Dolgo časa je plin veljal za najcenejši način ogrevanja nepremičnine in je zelo pogosta oblika ogrevanja pri nas (takoj za fosilnimi gorivi in električno energijo).

električno-ogrevanje

Plinski sistem je sestavljen iz enega samega kotla, ki segreva vodo in jo nato črpa po ceveh do radiatorjev po celotnem prostoru. Prav tako zagotavlja toplo vodo v kuhinji in kopalnici. Z leti so plinski sistemi pretežno ostali enaki brez večjih tehnoloških sprememb.

Električno ogrevanje pa je izjemno napredovalo, lahko rečemo, da so razvili izdelke z vsemi prednostmi starih konvekcijskih grelnikov, vendar brez pomanjkljivosti. Ne glede na to, da se draži tako plin kot elektrika, je odločitev za električno ogrevanje podprta s številnimi ključnimi dejavniki:

 1. Naložba: stroški inštalacije plinskega ogrevanja so veliko višji od električnega in v povprečju ne trajajo tako dolgo.
 2. Tehnologija: tehnologija električnega ogrevanja povečuje zmogljivosti, vendar znižuje stroške.
 3. Ekologija: potrošniki se bolj zavedajo potrebe po čistih in ekonomičnih sistemih ogrevanja, ki so trajnostni.

Električno ogrevanje – glavne lastnosti?

Električno ogrevanje je neverjetno vsestransko, saj se lahko uporablja tako za zrak kot za vodo. Poleg tega je zaradi ogromnih 64,7 % energije, porabljene v gospodinjstvih EU (1), namenjenih ogrevanju, bolj kot kdaj koli prej pomembno zagotoviti, da je vaš sistem energetsko učinkovit.

električno ogrevanje v EU

Najnovejši razvoj električnih grelnikov (med katere sodijo tudi najbolj napredni IR paneli) vključuje učinkovite in hitre komponente, nove inovativne termične elemente in neverjetno, najsodobnejše programiranje.

Namestitev

Električni ogrevalni sistemi so enostavnejši in cenejši za namestitev v primerjavi s plinskim centralnim ogrevanjem, ki zahteva cevi, zračnike in kanale. Ne potrebujejo dimnikov ali kanalov, zato ni omejitev glede postavitve. Prav tako ni težav pri načrtovanju. Enostavna povezava z električnim vezjem je vse, kar je potrebno, tako da za novogradnjo to pomeni, da se lahko vključi v drugi fazi.

Namestitev plinskega sistema je naporno delo in lahko traja več tednov, da strokovnjaki namestijo nove cevi, radiatorje in kotel. Lahko pride tudi do poškodb vaše lastnine.

Varnost in hrup

IR paneli ali toplotne črpalke so na splošno varnejše od plinskega ogrevanja, saj ne kurijo goriva za pridobivanje toplote. To odpravlja tveganja, kot so emisije ogljikovega monoksida in eksplozije. Ni cevi, napolnjenih z vodo, zato je manjša nevarnost poškodb na nepremičnini zaradi puščanja ali poškodb cevi.

Plinski sistemi so lahko veliko bolj hrupni zaradi tople vode, ki teče skozi cevi – zveni podobno kot vrenje kotlička.

To je pravzaprav opozorilni znak, ki ga povzroči nabiranje blata ali vodnega kamna. Za odstranitev ostankov boste potrebovali električno splakovanje. Pri električnih sistemih ni hrupa in nabiranja vodnega kamna.

Ekološko ogrevanje

ir-paneli
IR paneli kot ekološka izbira za električno ogrevanje super izbor

Čeprav je plin najčistejše fosilno gorivo, je še vedno največji vir emisij toplogrednih plinov. Plinski sistemi povzročajo škodljive emisije ogljika in s povečanjem zavedanja glede varovanja okolja bi lahko plin v prihodnjih letih postal zastarel.

Električno ogrevanje je čisto in spoštljivo do okolja. Brez onesnaževalnih plinov ali težkih kovin.

Stroški

Plin je bil do nedavnega cenejši od električne energije za vsakodnevno uporabo, v vsakem primeru pa je treba upoštevati namestitev plus vzdrževanje in tekoče stroške, skupaj s povprečno življenjsko dobo izdelkov.

Električno ogrevanje je cenejše za namestitev kot plinsko, ni ga potrebno vzdrževati in traja do 50 % dlje kot povprečni plinski kotel. Prav tako je 100 % učinkovit, kar pomeni, da se vsa električna energija, ki jo porabite in plačate, pretvori v toploto.

Če upoštevate vse dejavnike, potem električno ogrevanje premaga plinsko na večjih področjih.

Nadzor

Dodajanje povezovalnih funkcij v gospodinjske aparate daje uporabnikom udobje in porabi manj električne energije. Skupaj s čistejšo proizvodnjo električne energije predstavlja rešitev za ogrevanje z nizko vsebnostjo ogljika.

Večina uporabnikov ne ve, da lahko uporaba priključne rešitve za ogrevanje pomaga zmanjšati letne račune za ogrevanje do 30 %.

Pri plinskih sistemih lahko večino programirate na urnik ogrevanja, ki vam ustreza. Vendar pa ni mogoče ločeno upravljati različnih panelov ali prostorov. Vklopljeni so glede na vaše programiranje ali izklopljeni. Očitno to omejuje, koliko energije lahko prihranite.

S plinom so na voljo možnosti, ki jih nadzoruje Wi-Fi, vendar so to ponavadi dodatni (ali nadomestni) termostat, ki ga je treba kupiti in namestiti. To običajno zahteva namestitev strokovnjaka.

V preteklosti je bila odločitev vedno omejena na dve možnosti, staromodno plinsko centralno ogrevanje ali neučinkoviti električni akumulacijski grelniki. Vendar se je električno ogrevanje danes razvilo tako, da vključuje pametne, elegantne in učinkovite sisteme, ki so ekonomična alternativa. Pri zamenjavi ali vgradnji novega ogrevalnega sistema v vašo posest jih je treba ustrezno upoštevati, saj postopoma nadomeščajo zastarele plinske sisteme.

Prednosti in slabosti električnega ogrevanja

Prednosti električnega ogrevanja

 • Na voljo so številni izdelki, vključno z IR paneli, učinkovitimi radiatorji in toplotnimi črpalkami.
 • Vgradnja električnega ogrevalnega sistema je v primerjavi s plinskim centralnim ogrevanjem enostavnejša in cenejša. Pri vgradnji električnih sistemov centralnega ogrevanja niso potrebne cevi, zračniki ali kanali.
 • Varnejši od plina, saj ne kurijo goriva za pridobivanje toplote. Za razliko od plinskih sistemov centralnega ogrevanja se pri električnem centralnem ogrevanju ne oddaja ogljikov monoksid.
 • Električne rešitve za ogrevanje so tišje kot plinske zaradi pomanjkanja tople vode, ki se črpa po hiši za ogrevanje prostorov.
 • Električni sistem centralnega ogrevanja je čist in veliko bolj spoštljiv do okolja.
 • Čeprav je plin lahko dnevno cenejši od električnega, se dejanski stroški električnega ogrevanja v primerjavi s plinskim ogrevanjem sploh danes spreminjajo v prid električne energije. Električno centralno ogrevanje je cenejše za namestitev, ima malo ali nič vzdrževanja, traja do 50 % dlje kot plinski kotli in je 100 % učinkovit, kar pomeni, da se vsa električna energija, ki jo plačate, pretvori v toploto.
 • Električno centralno ogrevanje omogoča popoln nadzor, ko gre za ogrevanje posameznih prostorov ali krmiljenje določenih radiatorjev.
toplotna-črpalka
Toplotna črpalka ravno tako deluje na elektriko

Slabosti električnega ogrevanja

 • Dražje od plina za vsakodnevno oz. tekočo uporabo.
 • Lahko se počasneje segreje, saj traja nekoliko dlje, da se sistem zažene.

Prednosti in slabosti plinskega ogrevanja

Prednosti plinskega ogrevanja

 • Sodobni plinski kotli postajajo vse bolj učinkoviti v primerjavi s starejšimi.
 • Ogrevanje na plin je enostavno zamenjati, če že imate infrastrukturo.
 • Plin bo vaš dom ogrel hitreje v primerjavi z električnimi kotli in radiatorji. To je zato, ker bo največja toplota dosežena od trenutka, ko vklopite kotel, namesto da bi čakali, da se električni kotel segreje.

Slabosti plinskega ogrevanja

 • Plinski kotli niso 100% učinkoviti, za razliko od električnih kotlov.
 • Ko gre plinski ogrevalni sistem narobe ali se pokvari, so lahko popravila in vzdrževanje dragi.
 • Plin za proizvodnjo toplote uporablja fosilna goriva, kar močno prispeva k globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam.
 • Za zagotovitev varnega in učinkovitega delovanja vašega plinskega ogrevalnega sistema je potrebno letno vzdrževanje.
 • Nadgradnja na novejši, sodobnejši kotel je lahko zelo draga.
 • Slabo vzdrževani plinski ogrevalni sistemi so lahko hrupni in nevarni.
plin
Plin je vedno dražja in vedno manj ekološka opcija

Je električno ogrevanje za okolje boljše od plinskega?

Električno in plinsko ogrevanje imata svoje prednosti in slabosti, a če želite, da je okolje vaša prednostna naloga, je res samo ena izbira.

Plinski ogrevalni sistemi proizvajajo škodljive emisije ogljika, ki prispevajo k podnebnim spremembam in škodujejo okolju. Ker države po vsem svetu postavljajo cilje za zmanjšanje emisij in svojega ogljičnega odtisa, bo plin v prihodnjih letih verjetno zastarel. Električno ogrevanje pa oddaja veliko manj onesnaževalnih plinov ali škodljivih emisij ogljika, ki vplivajo na podnebje. Je čista in spoštljiva do okolja, zaradi česar je boljša izbira za tiste, ki se zavedajo vpliva, ki ga imajo na okolje.

Dobra novica je, da lahko zmanjšate svoj ogljični odtis z uporabo električne energije za ogrevanje vašega doma.

Ali je plinsko ogrevanje cenejše od električnega?

Čeprav je plin kljub vedno višjim cenam še vedno malce cenejši za vsakodnevno obratovanje, stroški namestitve, vzdrževanja in tekoči stroški pogosto povzročijo, da je električna energija cenejša možnost za učinkovito ogrevanje vašega doma. Upoštevati je treba tudi povprečno življenjsko dobo električnega centralnega ogrevanja, ki traja do 50 % dlje kot plinski kotli.

Električno ogrevanje je tudi 100 % učinkovito, kar pomeni, da bo vsa električna energija, ki jo plačate in porabite, pretvorjena v toploto, za razliko od plina. Tudi popolnoma nov, sodoben plinski kotel je učinkovit le 90 %, medtem ko je standardni električni radiator 100 % učinkovit pri pretvorbi 1 kWh toplote.

8 nasvetov za prihranek pri električnem ogrevanju

1. Zadržuje toploto zaradi dobre izolacije vrat in oken

Če želite prihraniti pri stroških električne energije, je eden najboljših načinov vzdrževanje notranje temperature. To dosežemo tako, da preprečimo, da bi prepih skozi vrata in okna, kar lahko vodi do nižjih mesečnih računov za ogrevanje. Morda se zdi, da slaba izolacija ne bo veliko vplivala na vašo porabo, vendar študije kažejo, da se do 25 % toplotne izgube zgodi zaradi slabe izolacije.

2. Zamenjajte svoje stare radiatorje in talno ogrevanje z energetsko varčnimi različicami

Ko gre za prihranek denarja, bodo električni ogrevalni sistemi na dolgi rok vedno na vrhu, zlasti ko gre za stroške namestitve in vzdrževanja. Kot okoljsko ozaveščeni posameznik, ki želi, da je svoj dom ogrevan z manjšim številom škodljivih emisij, ki se sproščajo v okolje. Prehod z ogrevanja na plin vam bo omogočil večji nadzor nad tem, koliko energije se v danem trenutku porabi, in zagotovil prednosti, kot je večja učinkovitost. To lahko pomaga zmanjšati stroške za lastnike stanovanj.

3. Uporabite termostat za večje mesečne prihranke

S termostatom lahko programirate temperaturo vašega doma na idealni ravni. To zagotavlja, da se bo toplota vklopila le, ko je potrebna, in ne zapravlja energije z zapravljanjem tople vode ali ustvarjanjem več, kot potrebujemo v vsakdanjem življenju.

4. Varčevanje z vzdrževanjem prave temperature

S povprečno temperaturo 21 stopinj lahko dosežemo popolno ravnovesje med učinkovito porabo in prijetno toploto. Poleg tega, da naš planet z odprtimi rokami pozdravlja vsako akcijo, ki spodbuja varčevanje z energijo in odgovorno rabo!

električno ali plinsko ogrevanje
Shema glavnih razlik med električnim in plinskim ogrevanjem (VIR 2)

5. Programirajte svoje ogrevalne sisteme s pametnega telefona

Za prihranek pri stroških ogrevanja je mogoče ogrevalne sisteme programirati neposredno iz samega izdelka. To vam omogoča uravnavanje toplote, ne da bi zapadli v pretirano porabo, kar zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti in prihrankov. Nekateri paneli imajo povezavo WiFi, kar omogoča, da jih programirate kadar koli in na mestu s pametnim telefonom ali tablico.

6. Nastavite različne temperature v prostorih vašega doma

S pravilnim izračunom ogrevanja in nadzorom panelov ali termostata lahko naredite še korak dlje pri varčevanju in postanete stroškovno učinkoviti. To se zgodi tako, da izklopimo temperaturo tistih naprav, ki jih v določenih časih ni treba vključiti, na primer, ko ni nikogar doma in se morda zdi očitno, vendar bodo takšna dejanja pripomogla k povečanju prihrankov v našem vsakdanjem življenju.

8. Zračite samo toliko, kolikor je potrebno, da ne izgubite temperature

Ko gre za obnavljanje zraka v vašem domu, ne puščajte oken odprtih več kot 10 minut. Okna, ki ostanejo odprta dlje časa, samo ohladijo vaš dom in zapravljajo denar, saj odvajajo nastalo toploto, kar povzroči zapravljanje denarja.

Za še več informacij o tem kako prihraniti, ko gre za električno ogrevanje, pokličite našega strokovnjaka.

 • VIR (1) Eurostat
 • VIR (2) Base 4
kakovost-zraka-v-notranjih-prostorih

8 načinov, kako vedeti, ali je kakovost zraka v zaprtih prostorih slaba

Medtem ko je posebna opredelitev kakovosti zraka v zaprtih prostorih še vedno v nedefinirana, je pomembno razumeti, kako lahko nekateri onesnaževalci v zraku v vašem domu vplivajo na vas. Številni strokovnjaki opredeljujejo čistost z udobjem stanovalcev in verjamejo, da se nekaterim posameznikom nekatere situacije zdijo sprejemljive, drugim pa ne.

kakovost-zraka-v-notranjih-prostorih

Ne glede na to, ali čutite posledice, v primerjavi z drugimi v vašem domu bi moralo biti izboljšanje slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih prednostna naloga vsakega lastnika stanovanja. Na žalost lahko traja kar nekaj časa, da ugotovite povezavo med slabim zrakom v zaprtih prostorih in zdravstvenimi simptomi ali zapleti, ki jih morda imate – če so sploh povezani.

Pogosto vam zrak v vašem domu morda bolj subtilno škodi, pa se tega niti ne zavedate. Ravno zato je pomembno, da naredite vse, kar lahko, da izboljšate kakovost zraka.

V današnjem prispevku bomo preverili, zakaj je pomembno razumeti in prepoznati morebitne težave ter vedeti, kaj lahko storite za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Tukaj je nekaj znakov, ki jih boste želeli iskati pri določanju kakovosti zraka v vašem domu ali na delovnem mestu.

1. Bodite pozorni na morebitne alergije

Morda je logično pripisati nedavni alergijski izbruh spremembi letnih časov ali vremenskih vzorcev, vendar gre po vsej verjetnosti za občutljivo reakcijo na onesnaževalce v vašem notranjem okolju.

Mnogi ljudje doživljajo alergije kot odziv na vrsto materialov in dejansko so koncentracije cvetnega prahu, običajnega prahu in drugih dražilnih snovi lahko bolj koncentrirane v zaprtih prostorih kot v zunanjih prostorih. Možni simptomi vključujejo kašelj, kihanje, solzenje oči, glavobole, krvav nos in zamašenost.

slaba kakovost zraka
Slaba kakovost zraka v notranjih prostorih izjemno vpliva na pojav alergij (VIR 1)

Če imate katero od teh težav, bodite pozorni na to, kdaj se pojavijo simptomi in kdaj izginejo. Če se pojavijo težave kmalu po tem, ko vstopite v svojo pisarno ali dom in ti isti simptomi izginejo kmalu po odhodu, potem se verjetno soočate s slabo kakovostjo zraka v tem prostoru.

2. Ne zanemarite novih ali nenavadnih simptomov

Številni zdravstveni simptomi ali bolezni bodo verjetno blagi. Vendar pa imajo lahko nekateri onesnaževalci, kot so azbest, strupene spore plesni in druge nevarne kemikalije, veliko bolj ekstremen učinek na vaše zdravje. Če začnete opažati omotico, slabost, izpuščaje, zvišano telesno temperaturo, mrzlico, utrujenost, bruhanje, bolečine v mišicah, težko dihanje ali izgubo sluha, je zelo možno, da imate opravka z veliko bolj ekstremno težavo.

Če se vam zgodi kaj od zgoraj naštetega, pokličite strokovnjaka, da čim prej ugotovi in odpravi težavo. Prav tako bi bilo pametno, da se čim prej posvetujete s svojim zdravnikom o simptomih, ki jih doživljate, in morda še enkrat, ko ugotovite, kaj je povzročilo slabo kakovost zraka v vašem domu.

3. Pazite na svoja pljuča

Če jih ne preverjate, lahko kemikalije v vašem domu hitro vplivajo na vaša pljuča in v ekstremnih situacijah lahko povzročijo precej huda zdravstvena stanja. Na primer, če pogosto doživljate simptome bronhitisa ali pljučnice, je to lahko neposredna posledica delcev v zraku, ki jih vdihavate iz svojega doma.

Poleg tega, če ne obravnavate razlogov, zakaj se to dogaja, ali se o svojih simptomih ne pogovorite s svojim zdravnikom, se lahko le-ti razvijejo v nekaj veliko hujšega. Če naletite na katero od teh težav, lahko naredite več stvari, da odpravite težavo.

Najprej preverite in/ali očistite vaš prezračevalni sistem. Poskrbite, da boste redno menjali zračne filtre in dobili sistem za čiščenje zraka v vašem domu. V idealnem primeru boste ukrepali že ob manjših simptomih, preden se spremenijo v večjo težavo. Še posebej, če je ogroženo zdravje vas ali vaše družine.

4. Upoštevajte vaše okolje

Ko začnete opažati zdravstvene simptome, začnite raziskovati možne vzroke za to težavo. Najprej upoštevajte dejavnike v okolju, ki obdaja vaš dom ali pisarno.

Če se v vaši bližini dogaja novogradnja, je morda to krivec. Gradnja, obnova ali proizvodnja lahko sproščajo številne kemikalije in delce v zrak, ki zlahka vstopijo skozi kanale in prezračevanje. To je običajen scenarij za pisarniška okolja, kjer nimate dovolj nadzora nad tem, kaj se dogaja v sobi poleg vas.

Poleg tega, če živite v tesni, natrpani soseski, je morda pametno, da pozorno spremljate dejanja svojih sosedov. Če so pred kratkim poškropili trato z insekticidi, pobarvali hišo ali kako drugače uporabili katero koli drugo kemikalijo, morda vstopajo v vaš dom in onesnažujejo vaš notranji zrak.

kakovost-zraka-v-notranjih-prostorih
K dobremu zraku lahko prispevate tudi sami (VIR 2)

Če opazite preproste spremembe v vašem okolju, vam lahko v veliki meri pomaga prepoznati morebitno težavo. In ko boste vedeli, kaj povzroča vaše alergije, boste imeli boljšo predstavo o tem, kaj lahko storite, da se zaščitite.

5. Domača prenova ali popravila

Medtem ko so vzrok morda vaši sosedje, bodite pozorni tudi na izboljšave, prenove ali druge spremembe v vašem domu. Če ste pred kratkim zamenjali talne obloge, pobarvali ali naredili druge večje posodobitve, lahko zaradi tega trpi čistost vašega zraka. Kemikalije v vašem domu se lahko zbirajo v vašem sistemu HVAC in nato začnejo krožiti po celotnem vašem domu. Posledično lahko hitro občutite negativen učinek na vaše zdravje.

Da bi to preprečili, se prepričajte, da ste po končanem projektu temeljito očistili in takoj zamenjajte zračne filtre. Prav tako bi bilo pametno kupiti čistilec zraka, ki bi pomagal izboljšati kakovost zraka z odstranjevanjem potencialno škodljivih delcev, ki so bili pred kratkim v zraku.

6. Izključite druge „krivce“

Če izvzamemo sosede ali nedavne prenove doma, lahko obstajajo tudi številni drugi okoljski vzroki za zdravstvene težave, za katere bi vas morda mikalo kriviti slabo kakovost zraka v zaprtih prostorih. Medtem ko je onesnažen zrak lahko pomemben dejavnik, obstajajo številni drugi viri, ki so lahko razlog za simptome, ki jih morda doživljate.

Nekatere od teh lahko vključujejo hrup, osvetlitev, ergonomijo ali toplotno udobje. Vsako od teh lahko povzroči tudi nelagodje v očeh, kihanje, kašljanje, zaspanost in številne druge zdravstvene težave. Dvakrat preverite, ali ni nobenega od teh virov, preden dokončno ugotovite, da je kriva slaba kakovost zraka. Kakor koli že, smiselno je sprejeti ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, tudi če to ni krivec za simptome, ki jih doživljate.

7. Poiščite nedoslednosti v distribuciji zraka

Ne glede na to, ali imate zdravstvene simptome ali ne, lahko težave prepoznate tako, da opazite nedoslednosti v celotni zgradbi. Če je eno mesto hladnejše ali toplejše od drugega, imate verjetno težavo v sistemu, ki bi lahko vplivala na čistost pretoka zraka. To ne vpliva samo na splošno kakovost zraka, ampak tudi na temperaturo na vsakem območju.

Poleg tega morate biti pozorni na stopnjo vlažnosti različnih območij. Možnost ali suhost v določenih obdobjih skozi vse leto je lahko znak, da imate slab zrak v zaprtih prostorih. Odvisno od scenarija, v katerem se znajdete, vam lahko vlažilec ali razvlaževalec zraka pomaga povrniti vlažnost na raven, ki je koristna za vse v okolju.

8. Obrnite se na strokovnjaka

Če ste opazili katerega od zgornjih znakov, je verjetno čas, da se obrnete na strokovnjaka. Izvedli bodo lahko nekaj testov in pregledali vaš dom, da bodo ugotovili resnost težave. Ne samo, da vam bodo lahko povedali vir težave, ampak tudi ponudili nekaj predlogov, kaj lahko storite za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Ko je vir identificiran, je na vrsti akcijski načrt za najboljši pristop in rešitev problema.

Čeprav boste to morda zlahka dosegli z nakupom čistilnika ali vlažilca zraka, obstajajo druge težave, ki lahko zahtevajo več časa in denarja. Morda boste morali na primer nadgraditi svoj sistem HVAC z boljšim prezračevalnim sistemom ali odstraniti azbest iz svojega doma. Obstaja neskončno število virov, ki lahko povzročajo onesnaževanje zraka v vašem domu. Navsezadnje vam lahko strokovnjak pomaga najti najboljšo pot do rešitve.

prednosti dobrega zraka
Prednosti dobre kakovosti zrak (VIR 3)

Zakaj je kakovost zraka v zaprtih prostorih pomembna

Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na udobje vašega doma in vaše splošno zdravje. Čeprav se nekateri simptomi morda zdijo blagi, se lahko pogosto razvijejo v bolj zapletene zdravstvene zaplete. To je mogoče enostavno zmanjšati tako, da naredite oboje od naslednjega:

 • Poskrbite za ustrezen prezračevalni sistem
 • Redno menjajte zračne filtre
 • Uporabite čistilec zraka s HEPA filtrom

Če ste pozorni na simptome, ki jih morda doživljate, in ugotovite vire težav, lahko zlahka odpravite težavo in si prizadevate za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

 • VIR (1) GO Smart Bricks
 • VIR (2) AAFA
 • VIR (3) Cook’s air

klima-na-daljinca

Klimatske naprave brez zunanje enote – ali se jih splača kupiti?

Število tistih, ki iščejo klimatske naprave brez zunanje enote, je v porastu – verjetno zato, ker jih skrbi, da nimajo dovolj prostora za zunanjo kondenzacijsko enoto, ali pa jim montaža zunanje enote na zunanjo steno ni dovoljena (sploh v primeru večstanovanjskih stavb). A morda ne vedo, da klimatske enote, ki nimajo zunanje enote, ne bodo tako učinkovite kot običajni klimatski sistemi in so včasih lahko celo nevarne.

Ali je torej izbira klimatske naprave brez zunanje enote dobra odločitev ali ne? V prispevku bomo skušali to razložiti.

klima-na-daljinca

Kako delujejo standardne klimatske naprave?

Standardne klimatske naprave so sestavljene iz notranje enote, zunanje enote in cevi, ki povezujejo enote in tuljave skupaj. V običajnem klimatskem sistemu bodo cevi prenašale hladilno sredstvo med notranjo in zunanjo enoto. Hladilno sredstvo prenaša toploto v zrak in iz njega. Ko zrak prehaja čez tuljave, ki so bile v stiku s hladilnim sredstvom, se bo zrak ohladil, saj bo hladilno sredstvo absorbiralo toploto.

delovanje klasičnega klimatskega sistema
Shematski prikaz delovanja klasičnega klimatskega sistema (VIR 1)

Kompresor v sistemu prav tako ohranja gibanje hladilnega sredstva po ceveh, ventilatorji pa vzdržujejo gibanje zraka čez tuljave. Zunanja enota, pogosto imenovana kondenzator, je odgovorna za sproščanje toplote v zunanji zrak. Več o prednostih klimatske naprave in zakaj jo imeti si lahko preberete v enem od prejšnjih prispevkov.

Kako pa delujejo samo notranje klimatske naprave brez zunanje enote?

Veliko klimatskih naprav brez zunanje enote se trži kot ‘naredi sam’ enote. Te enote nimajo zunanje enote, kar olajša namestitev. Običajno se zrak črpa skozi kanale na zadnji strani enote, zato je treba enoto namestiti proti zunanji steni. Enota bo dobavljena bo z rešetkami za steno in cevjo za odvod kondenzata.

V bistvu se kanali uporabljajo za sesanje zraka v enoto in prehod čez tuljave in ne preko zunanje kondenzatorske enote s cevmi, ki prenašajo toploto v in iz vašega prostora.

Shematski prikaz namestitve kliatske naprave brez zunanje enote (VIR 2)

Klimatske naprave brez zunanje enote: mnenja

Na področju klimatskih sistemov so torej klimatske naprave brez zunanjih enot ena izmed možnih alternativ, ko ni mogoče vgraditi klasične zunanje rešitve. Poglejmo, kakšne so prednosti in slabosti izbire.

Prednosti

 • Odsotnost motorja zunaj hiše preprečuje kakršne koli težave s sosesko in odpravlja motnje hrupa zunanje enote.
 • Je cenejša rešitev, saj so stroški namestitve nižji.
 • Vzdrževanje je bolj praktično, narekuje ga notranji položaj, ki omogoča bolj praktične in enostavnejše posege.
 • Odločitev za mobilno klimatsko napravo pogosto narekujejo oblikovalske potrebe, saj so modeli popolnoma prilagodljivi vsem prostorom v domu.
 • Poleg tega v smislu varčevanja z energijo premični modeli porabijo manj energije kot stenski, še posebej, če so razreda A + ali višjega.

Slabosti

 • V majhni hiši bi lahko bil model s kolesi okoren, saj zavzame prostor v že tako majhnih prostorih.
 • Stenski model morda ne bo kompatibilen z opremo doma, če je sprejet določen slog.
 • Negativen element predstavljajo decibeli: hrup, ki je v tradicionalnih modelih preusmerjen izven stavbe, v tem primeru ostane v hiši. Dolga uporaba bi zato lahko bila moteča
 • Kar zadeva izkoristek energije, je notranja klimatska naprava nižja od modela, opremljenega z zunanjim motorjem.

Torej so te vrste enot vredne vašega nakupa?

Naše mnenje je, da klimatske naprave brez zunanje enote niso najboljša izbira, razen v situacijah, ko res ne gre drugače. Ker nimajo moči kondenzatorja, ne bodo mogle učinkovito ohladiti velikih prostorov, zato morda nikoli ne boste dobili tako hladne sobe, kot bi jo želeli. Poleg tega bo vplivalo na vaš proračun, saj vas bo to lahko veliko stalo pri računih za elektriko.

Klimatske naprave uporabljajo hladilna sredstva, ki so ob nepravilnem ravnanju izjemno škodljiva za okolje in se na koncu izpustijo v ozračje, zato naj bi klimatske naprave prodajali le ustrezno usposobljenim.

Če ste sami lahko kupili klimatsko napravo brez zunanje enote, obstaja velika verjetnost, da ni šla skozi stroga testiranja, ki so potrebna za zagotovitev, da je sistem varen za uporabo. Priporočamo, da se jih izogibate in prosite uglednega monterja klimatskih naprav, da vam pripravi ponudbo za popoln klimatski sistem.

Čeprav se zdi mamljivo, da bi dobili klimatsko napravo brez kondenzatorja, je naš odgovor, da v večini niso vredne. Če vas skrbi, da nimate dovolj prostora za zunanjo enoto, se pogovorite z nami – obstaja veliko načinov, kako lahko uporabimo celo majhne površine za dodajanje kondenzatorja, tako da je popoln klimatski sistem še vedno mogoč.

In če vas skrbi cena, vam ponujamo konkurenčne cene in vam ponudimo ponudbe za vrsto izdelkov od standardnih do vrhunskih, tako da lahko najdete klimatski sistem, ki ustreza vašemu proračunu.

 • VIR (1) Planete Energies
 • VIR (2) Olimipia Splendid

solarni paneli za avtodom

Solarni paneli za avtodom – kompleten vodnik za začetnike

Solarni paneli za avtodom so vedno bolj popularni in vedno več lastnikov avtodomov se odloča za namestitev. Toda kaj so solarni paneli za avtodom? Kako delujejo, kako vam lahko pomagajo in ali so vredni naložbe? Pa ugotovimo!

Solarni paneli za avtodom so odlična rešitev v odročnih krajih (VIR 1)

Razvoj solarnih panelov

V 1800-ih so znanstveniki odkrili tako imenovani fotovoltaični učinek, kjer so nekateri materiali proizvedli električni naboj in tok, ko so bili izpostavljeni sončni svetlobi. Skozi leta so poskušali ustvariti “sončne motorje”, kot so jih poimenovali, vendar je večina imela zelo nizko učinkovitost. Šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja so znanstveniki odkrili, da bi silicij (najdemo ga v pesku) lahko ustvaril veliko učinkovitejšo sončno ploščo.

To začetno odkritje je privedlo do razvoja sončnih celic, ki bi lahko izkoristile sončno energijo in jo pretvorile v elektriko. Tehnologija se je skozi leta razvijala, koncept pa ostaja enak.

Solarni panel je plošča, sestavljena iz sončnih celic, ki zajame sončno energijo in to energijo pretvori v uporabno električno energijo, ki napaja domove, industrijske objekte, počitniške kapacitete in nenazadnje – vaš avtodom!

Poglejmo, kako vse deluje!

Ta fotografija iz leta 1844 prikazuje napravo za zbiranje sončne energije (VIR 2). Čeprav ni nič podobna današnjim preprostim panelom, poskusi izkoriščanja sončne energije potekajo že več kot 100 let.

Kako delujejo solarni paneli za avtodom?

Predstavljajte si, da imate na strehi vašega avtodoma nekaj sončnih kolektorjev. Če je vaš avtodom podnevi na cesti ali parkiran, sončna svetloba zadene vaše sončne kolektorje in celice na ploščah absorbirajo energijo sonca.

V celicah vaših sončnih kolektorjev vezja jemljejo energijo, ki jo absorbirajo sončne celice, in jo pretvorijo v električni tok. Električni tok se preko žic dovaja do krmilnika polnjenja, ki nadzoruje tok baterije.

Torej sistem izgleda nekako takole:

VIR 3

Njegova energija postane enosmerna elektrika, ki polni hišno baterijo ali baterije vašega avtodoma in v bistvu “shranjuje” energijo za napajanje naprav v vašem avtodomu ali polnjenje naprav za vašo kasnejšo uporabo.

Ta enosmerna moč iz solarnih panelov in baterij je običajno 12 voltov in poganja luči, naprave in elektroniko v avtodomu.

Lahko pa tudi vzamete ta 12-voltni enosmerni tok, ga speljete skozi pretvornik in ga pretvorite v 230-voltno električno energijo (izmenični tok) za napajanje 230-voltne naprave, kot je prenosni računalnik.

Po vašem avtodomu so nameščene 230-voltne vtičnice, vendar te nimajo energije, razen če uporabljate generator ali je vaš avtodom priključen.

Če želite zagnati 230-voltno napravo, ko se npr. nahajate sredi ničesar, lahko izkoristite sončno energijo prek sončnih kolektorjev —> krmilnika polnjenja —> baterij —> pretvornika in voila! = 230-voltna elektrika na vaš ukaz!

Teoretično lahko s sončno energijo napajate karkoli, če imate dovolj solarnih panelov, baterij in pretvorbe!

Koliko solarnih panelov potrebujete za vaš avtodom?

Če veste, koliko sončne energije potrebujete za udobje pri kampiranju, morate dobiti nekaj informacij. Spodnja dva dela enačbe vam pomagata določiti, koliko sončnih kolektorjev boste potrebovali, da bo sončna moč zagotavljala želeno električno energijo. Dva dela te enačbe sta:

 • Koliko vatnih ur boste porabili vsak dan? (porabljena energija)
 • Koliko energije vaši solarni paneli zagotavljajo vaši bateriji? (shranjena energija)

Za optimalen sistem morate vse to uravnotežiti. Sončni paneli brez dovolj baterij za shranjevanje vse proizvedene energije bodo stroškovno neučinkoviti in ne bodo zagotovili energije, ki jo potrebujete.

Nasprotno pa en solarni panel in veliko baterij ne bodo dovolili, da bi se izkoristilo dovolj sončne energije za polnjenje teh baterij za vašo uporabo!

Ugotovitev tega uravnovešenega dejanja lahko zahteva nekaj dela in zahteva celoten članek za razlago, vendar bomo vseeno orisali osnove.

Uravnoteženje sistema panelov in baterij (VIR 4)

Izračun, koliko energije porabite

Najprej morate vedeti, koliko energije porabite na dan. To lahko storite na nekaj načinov. Prvi vključuje matematiko. Ocenite, koliko energije boste porabili v času bivanja v avtodomu, tako da preverite, kaj porabi vsaka naprava, ki jo želite uporabljati. To pomnožite s številom ur, ko boste to napravo uporabljali.

Poglejmo primer: imate eno televizijo, ki porabi 90 vatov. Ocenjujete, da boste televizijo gledali približno dve uri na dan. Torej 90W x 2h = 180 W/ur na dan.

Enako lahko storite za vsako napravo, ki jo morda želite napajati, ko se priklopite, in prištejete skupno porabljene vatne ure. Na podlagi tega lahko ocenite, koliko panelov potrebujete.

Izračun potreb za proizvodnjo in shranjevanje energije

Smiselna predpostavka je, da bo 100-vatni solarni panel proizvedel povprečno 350 vatnih ur energije na dan. Vendar se bo to bistveno razlikovalo glede na lokacijo in letni čas. Več o tem si lahko preberete v odličnem članku Mortons on the Move (4).

Prav tako boste morali vedeti, koliko baterij boste potrebovali za shranjevanje te količine energije!

Upoštevajte, da vam bodo vaši sončni kolektorji dali navedeno število vatov le pod popolnimi pogoji. Popolni pogoji pomenijo neposredno sonce, usmerjeno neposredno v panel. Na deževen dan npr. ne boste dobili 100 vatov iz 100-vatne sončne celice. Če parkirate v senci, ne boste dobili 200 vatov iz 200-vatnega solarnega panela.

Prav tako je težko oceniti količino energije, ki jo boste porabili na določen dan, ker so dnevi različni. Morda ste danes cel dan zunaj in uživate v naravi, zvečer pa padete v posteljo in gledate 15 minut televizije. Jutri bi lahko bil deževen dan, ostali boste v avtodomu, veliko delali na prenosnem računalniku in zvečer gledali nekaj ur televizije. Smiselno je torej predvidevati večjo uporabo.

Namesto da bi z matematiko ocenjevali svojo dnevno porabo energije, se nekateri raje odpravijo na kampiranje brez električnih priključkov in spremljajo porabo baterije v običajnem dnevu. Namestitev merilnika baterije pred namestitvijo solarne energije vam npr. lahko natančno odčita, koliko energije potrebuje vaš avtodom.

Komponente solarnega sistema za avtodom

Preden si ogledamo, kako namestite solarni sistem, si oglejmo komponente solarnega sistema za avtodom:

Baterija za shranjevanje

Baterija je srce napajalnega sistema avtodoma. Brez baterije avtodom ne more shraniti energije. Baterija je mesto, kjer se energija, ki jo zagotavlja sonce, shranjuje za vašo uporabo. Vaši sončni paneli bodo napolnili baterijo.

Vendar niso vse baterije enake in niso vse primerne za nepredvidljive cikle polnjenja solarnih sistemov. Litij-ionske baterije za solarne aplikacije so boljša izbira kot svinčeno-kislinske.

Solarni paneli za avtodom

Vaši paneli za avtodom bodo nameščeni na strehi vašega vozila, zbirali bodo energijo sonca v sončnih celicah in to energijo (preko krmilnika polnjenja) prenašali v vašo baterijo. Paneli lahko ležijo vodoravno ali pa se odločite za montažo, ki vam omogoča, da jih nagnete proti soncu.

Krmilnik polnjenja

Krmilnik polnjenja je nameščen znotraj avtodoma. Žice potekajo od vaših solarnih panelov do krmilnika polnjenja in od krmilnika do vaše baterije. Namen krmilnika polnjenja je nadzorovati hitrost polnjenja vaših baterij. Krmilnik je potreben predvsem za preprečevanje prekomernega polnjenja in čim bolj učinkovito upravljanje panela.

Pretvornik

Električna energija iz vaših baterij je 12-voltna enosmerna električna energija. S tem lahko napajate vse 12-voltne naprave ter 12-voltne priključke (vžigalnik za cigarete) v vašem avtodomu. Če želite napajati aparat za kavo, prenosni računalnik in podobno potrebujete izmenični tok s 230-voltno električno energijo izmeničnega toka. Potrebovali boste torej pretvornik, ki pretvarja 12-voltno enosmerno napajanje v 230-voltno izmenično napajanje.

Pretvornik namestite v vaš avtodom čim bližje bateriji, vaše naprave izmeničnega toka pa bodo prejele preoblikovano (iz enosmernega v izmenični) moč tega pretvornika.

Komponente, potrebne za solarni sistem avtodoma (VIR 5)

Ali morate uporabljati solarne panele, namenjene posebej za avtodom?

Ne! Vsak tip solarnega panela je mogoče prilagoditi za namestitev na avtodom, vendar se lahko pojavijo določeni izzivi.

Najprej, koliko prostora je sploh na voljo. Streha avtodoma je lahko že precej zasedena in zahteva uporabo manjših panelov. Če je streha široka in prostorna, lahko namestite take solarne panele, kot jih imate na strehi vašega doma.

Drugi izziv s paneli, ki niso specifični za avtodom, je napetost, pri kateri delujejo. Večina solarnih panelov deluje na okoli 17-20 voltov, kar bo delovalo z večino krmilnikov polnjenja za polnjenje 12-voltnega sistema. Domači solarni paneli so običajno 40-70 voltov in jih ni mogoče uporabljati s določenimi krmilniki polnjenja.

Določene krmilnike lahko uporabljate le, če imajo dovolj visoko napetost.

Ali so solarni paneli za avtodom vredni nameščanja?

Če veliko uporabljate avtodom in kampirate v kampih za avtodome, kjer boste plačevali električne priključke za napajanje vašega avtodoma ter vaših različnih naprav, potem vlaganje v solarni sistem morda ne bo smiselno.

A če se boste veliko zadrževali na območjih, kjer ni električnih priključkov – na plažah, mestnih parkih, državnih parkih, puščavi, je solarni sistem odličen dodatek k vašemu življenjskemu slogu avtodoma. Sončni paneli zagotavljajo tiho energijo in lahko zmanjšajo potrebo po hrupnem generatorju za polnjenje vaših baterij.

Solarni paneli so generalno gledano izjemen razvoj na področju obnovljivih virov energije! Če navdušeno uporabljate avtodom in živite s sožitju z naravo, vas sistem sončnih celic precej osvobaja! Omogoča vam, da greste kamor koli in ostanete kjer koli ter izkoristite neverjetno moč sonca za zadovoljitev vseh vaših električnih potreb.

 • VIR (1) Green choices
 • VIR (2) University of Houston
 • VIR (3) Sprinter RV
 • VIR (4) Mortons on the move
 • VIR (5) RV with Tito
ogrevanje-z-IR-paneli

Ali je ogrevanje z IR paneli varen način ogrevanja za otroke?

Ko gre za ogrevanje vašega doma, se je vedno vredno med drugim tudi vprašati, katero ogrevalno telo je najvarnejše in najprimernejše. Ne glede na to, kam postavite grelnik, je pomembno, da poskrbite, da ne bo predstavljal tveganja za najmlajše člane družine. Po zasnovi so infrardeči paneli varni izdelki. Ponujajo namreč številne varnostne elemente, na katere se lahko zanesete vi in vaša družina. Preučili bomo, zakaj so ti grelniki odlična izbira za vaš dom, zakaj je ogrevanje z IR paneli posledično varno in navedli tri najboljše otrokom prijazne lastnosti IR panelov.

ogrevanje-z-IR-paneli

Ali je infrardeče ogrevanje in posledično ogrevanje z IR paneli varno za otroke?

Infrardeče ogrevanje je popolnoma varen način za ogrevanje vašega doma, ne glede na to, kako majhni so vaši otroci. To je zato, ker IR paneli zagotavljajo 100% sevalno toploto – najbolj naravno vrsto toplote v vesolju.

Ne glede na to, ali gre za toploto odprtega ognja iz kamina ali prijeten občutek sončne svetlobe v toplem poletnem popoldnevu, je infrardeča toplota nekaj, kar doživljamo vsak dan.

Pravzaprav vaše telo ravno ta trenutek najverjetneje oddaja in absorbira tovrstno toploto. IR toplota je tako varna, da se uporablja celo v inkubatorjih za ogrevanje dojenčkov, zaradi česar je primer oblike otrokom prijaznega ogrevanja!

Kaj naredi infrardeče ogrevanje tako varno?

Infrardeči paneli so neverjetno varni za otroke iz več razlogov. Ne samo, da zagotavljajo prijetno in neinvazivno toplino, ampak so mnogi od njih zasnovani tako, da so še posebej primerna izbira za družinske domove. Oglejmo si nekaj prednosti, ki jih ponujajo:

Montaža na steno in strop. Infrardeče panele je mogoče namestiti visoko na stene ali strope – mesta, ki so običajno nedostopna vašim otrokom. Torej, tudi če bi se želeli dotakniti plošče, je ne bi mogli doseči!

Mehka toplota. Infrardeči paneli zagotavljajo nežno infrardečo toploto, ki dejansko posnema naravno telesno toploto, tako da toplota, ki jo proizvajajo, ne bo preveč ostra ali intenzivna.

Brez tveganja puščanja ogljikovega monoksida. IR paneli, ki jih poganja električna energija, ne proizvajajo ogljikovega monoksida, tako da ni nevarnosti puščanja.

Odpornost proti alergijam. Infrardeči paneli ne segrevajo zraka v okolici, kar odpravlja možnost kroženja prahu po prostoru in ne povzroča alergij.

Brezžični upravljalniki. Infrardeče plošče je mogoče povezati z brezžičnimi upravljalniki, ki vam omogočajo upravljanje ogrevanja z daljinskim upravljalnikom ali aplikacijo v telefonu. Tako vaši otroci ne bodo mogli posegati v ogrevanje, saj lahko upravljalnike enostavno hranite izven dosega.

Odpornost proti zlomu. Stekleni infrardeči paneli so izdelani iz stekla, odpornega na udarce, ki se drobi, namesto da bi počilo, kar zmanjšuje tveganje poškodb v primeru nesreče.

Prerez IR panela
Primer prereza kakovostnega IR panela (VIR 1)

3 najboljših otrokom prijaznih funkcij

Čeprav obstaja veliko primerov, kako infrardeči panelni paneli zagotavljajo varnost, smo izbrali tri izjemne funkcije, ki to presegajo in hkrati zmanjšujejo tveganje:

Zaščita pred pregrevanjem

Številni infrardeči paneli zaznajo, ko temperatura preseže priporočeno mejo, in namesto vas samodejno izklopijo grelnik. To odpravlja možnost požara zaradi pregrevanja in zagotavlja veliko varnejši način ogrevanja vašega doma.

Ognjeodporni premaz

Določeni IR paneli so edinstveni v tem, da so opremljeni s patentirano ognjeodporno prevleko. Ta ščiti elemente in omogoča boljšo prevodnost toplote. Ta dodatna funkcija pomaga preprečevati požar in ščiti grelnik – odličen dodaten varnostni ukrep, ko gre za otrokom prijazno ogrevanje.

WiFi nadzor

Ta prefinjena funkcija omogoča priročen nadzor prek enostavne aplikacije na vašem pametnem telefonu, tako da lahko kot starši in skrbniki stalno nadzorujete vaše ogrevanje. Vklopite in izklopite IR panele ali preprosto prilagodite temperaturo s klikom, tudi ko niste doma. To vam omogoča daljinsko upravljanje ogrevanja v otroški sobi. Tako lahko spremljate temperaturo, tudi ko niste v istem prostoru – idealno za družinske domove.

wi-fi-upravljanik

Poiščite popoln infrardeči panel za vaš družinski dom

Naša obsežna ponudba infrardečih panelov je tako vsestranska, kot tudi brez tveganja. Z možnostmi namestitve na steno in strop lahko te panele hranite daleč od dosega, tako da vaš otrok nikoli ne pride v stik z njimi. Napredne funkcije nadzora in dodatni varnostni ukrepi vam prav tako zagotavljajo brezskrbnost pri ogrevanju, zaradi česar so infrardeči paneli popolnoma otrokom prijazen dodatek k vsaki nepremičnini.

Torej, za varen ogrevalni sistem v vašem družinskem domu, prebrskajte našo celotno ponudbo infrardečih panelov še danes in nas kontakirajte!

VIR (1) ESHC

električni-avto

Koliko stane polnjenje električnega vozila? Konkretne cene slovenskih ponudnikov na enem mestu!

Glede na podatke ACEA (Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov) je bilo v Sloveniji konec leta 2020 že 628 (2015 zgolj 110) javnih polnilnih postaj, kar je v primerjavi z južnimi in vzhodnimi državami veliko, še posebej glede na velikost Slovenije. Italija ima na primer le 9.370 polnilnih postaj, Madžarska 735 in Hrvaška 629, pred nami je glede na površino in število prebivalcev le Avstrija s 4.443 polnilnimi postajami (6).

Še pred kratkim je bilo polnjenje vozila brezplačno, danes pa je polnjenje vašega električnega vozila na javnih polnilnicah večinoma plačljivo. Sicer boste še vedno našli brezplačne polnilnice, a toplo priporočamo, da kljub vsemu izberete ponudnika, ki vam bo obračunaval stroške, nastale pri polnjenju baterije.

Odvisno od ponudnika se boste lahko prijavili s kartico za polnjenje ali preko aplikacije.

Želeno polnilno postajo boste vedno lahko poiskali na portalih Gremo na elektriko (7) ali Polni.si (8)

Za lažjo izbiro ponudnika smo tokrat na enem mestu zbrali vse večje ponudnike v Sloveniji ter njihove tarife.

Koliko torej stanje polnjenje električnega vozila?

V tabeli smo upoštevali 2 vrsti polnjenja, in sicer

 • AC polnjenje z izmeničnim tokom ter
 • DC polnjenje z enosmernim tokom.

Pri AC polnjenju usmernik, ki je vgrajen v vozilu, pretvarja tok iz javnega omrežja z izmeničnim tokom v potrebni enosmerni tok.

Pri DC polnjenju pa se izmenični tok pretvarja v enosmerni tok zunaj vozila, npr. v polnilni postaji. Prednost tega je, da je pri polnjenju ‒  npr. na avtocestah ‒ mogoča večja moč in postopek polnjenja se avtomatsko skrajša.

Spodnja tabela naj služi kot orientacija za občutek, v kakšnem rangu se gibljejo cene. Seveda ima vsak ponudnik svoje pogoje in morebitne dodatne stroške.

Elektro Ljubljana, Celje, Gorenjska in Moon Charge npr. računajo še pristojbino za prvo polnjenje, ki znaša od 0,50 do 1 €. Petrol določa cene glede na to, ali ste polni (redni) ali začasni uporabnik. Nekje potrebujete kartico, drugje zgolj aplikacijo – preden se odločite za ponudnika torej natančno preverite pogoje in dodatne stroške.

Še vedno pa seveda obstaja opcija lastne domače polnilne postaje. To si lahko izberete na spletni strani Električna polnilnica.

 • VIR (6) Žurnal 24
 • VIR (7) Gremo na elektriko
 • VIR (8) Polni.si