Izdelava energetske izkaznice: Kako lahko povečate vednost vaše nepremičnine?

Energetska izkaznica, ključno orodje v sodobnem pristopu k gradnji in vzdrževanju stavb, predstavlja nepogrešljiv dokument, ki osvetljuje energetsko učinkovitost in trajnost bivalnega prostora. Zavezana k razkrivanju skritih energetskih vidikov stavb, izkaznica ni le zakonska zahteva, temveč pomembno orodje za lastnike nepremičnin, potencialne kupce in najemnike.

V prispevku bomo raziskali pomen energetske izkaznice, zakaj je ključna za današnje gradbene standarde ter kako prinaša koristi tako posameznikom kot tudi okolju. Poglobili se bomo v proces izdelave izkaznice, razumevanje energetskih razredov in prakse, ki vodijo do bolj trajnostne prihodnosti naših bivalnih prostorov.

cilji-energetske-izkaznice

Pomen energetske izkaznice

Zakonski okvir

Energetska izkaznica predstavlja ključen element energetske politike, ki jo določa zakonodaja Republike Slovenije. Zakonski okvir, ki ureja izdelavo in uporabo energetskih izkaznic, je predvsem zasnovan z namenom spodbujanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju. Glavni zakoni, ki urejajo področje energetskih izkaznic, vključujejo:

 1. Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE (1): Opredeljuje zahteve za energetsko učinkovitost v stavbah ter določa obveznost pridobitve energetske izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine v najem.
 2. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (2): Natančno določa postopek izdelave izkaznice, kriterije za določanje energetskih razredov in druge tehnične podrobnosti.
 3. Gradbeni zakon GZ-1 (3): Vsebuje določbe o energetski učinkovitosti v gradbenem sektorju ter poudarja pomen upoštevanja energetskih standardov pri novogradnjah.

Cilji energetske izkaznice

Cilji, ki jih zasleduje uvajanje energetskih izkaznic, so v skladu s širšimi prizadevanji za trajnostni razvoj in zmanjšanje vpliva na okolje. Ključni cilji vključujejo:

 1. Spreminjanje vedenja potrošnikov: Energetska izkaznica predstavlja transparentno orodje, ki potrošnikom omogoča, da pridobijo informacije o energetski učinkovitosti nepremičnine. S tem se spodbuja izbira bolj energetsko učinkovitih domov.
 2. Zmanjševanje porabe energije: Z osveščanjem lastnikov nepremičnin o energetski učinkovitosti se spodbuja izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije, kar posledično zmanjšuje stroške gospodinjstev in prispeva k trajnostnemu ravnanju.
 3. Spodbujanje energetskih prenov: Energetska izkaznica deluje kot spodbuda za izvajanje energetskih prenov obstoječih stavb, s čimer se dviguje celotna energetska učinkovitost stanovanjskega in poslovnega prostora.

Skupni cilj je tako ustvariti okolje, kjer je energetska učinkovitost ključnega pomena, hkrati pa prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostnega razvoja na področju gradbeništva.

energetska-učinkovitost

Kaj je energetska izkaznica?

Definicija

Energetska izkaznica predstavlja standardiziran dokument, ki ponuja oceno energetske učinkovitosti stavbe ali stanovanja. Ta ocena je predstavljena v obliki razreda ali lestvice, ki odraža porabo energije in izpust ogljikovega dioksida stavbe v določenem časovnem obdobju. Glavni cilj izkaznice je zagotoviti jasno in enostavno razumevanje energetske učinkovitosti stavbe za lastnike, potencialne kupce ali najemnike.

Energetska izkaznica zajema več ključnih informacij:

 1. Energetski razred:
  • Ocenjuje se na podlagi porabe energije na kvadratni meter.
  • Razredi segajo od A (nizka poraba) do G (visoka poraba).
 2. Poraba energije:
  • Izražena v kilovatnih urah na leto na kvadratni meter.
 3. Izpusti ogljikovega dioksida:
  • Prikazujejo okoljski vpliv stavbe.
 4. Priporočila za povečanje učinkovitosti:
  • Navedena so priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.

Pomembno je omeniti, da je energetska izkaznica zakonsko obvezna pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem. Skozi enostavno razumevanje teh informacij omogoča izkaznica lastnikom in uporabnikom, da sprejemajo bolj ozaveščene odločitve o energetski učinkovitosti svojih bivalnih prostorov.

energetska izkaznica
Primer energetske izkaznice (VIR)

Zakaj je energetska izkaznica pomembna za nepremičnine

Energetska izkaznica postaja ključno orodje v nepremičninskem sektorju zaradi svojega vpliva na več vidikov, ki neposredno vplivajo na lastnike, kupce in najemnike nepremičnin.

1. Vpliv na vrednost nepremičnine

Energetska izkaznica ima neposreden vpliv na tržno vrednost nepremičnine. Višje ocene energetske učinkovitosti, ki jih stavba prejme, prinašajo večjo privlačnost za potencialne kupce ali najemnike. Energetsko učinkovite nepremičnine imajo nižje obratovalne stroške, kar povečuje privlačnost investitorjem in zagotavlja dolgoročno ekonomsko vrednost.

2. Trajnostna gradnja in energetska učinkovitost

Energetska izkaznica spodbuja trajnostno oz. zeleno gradnjo in poudarja pomen zmanjšanja ogljičnega odtisa. Z višjimi ocenami se stavbe pozicionirajo kot okolju prijazne, kar postaja vse bolj pomembno v kontekstu globalnih prizadevanj za zmanjšanje podnebnih sprememb. Investitorji in kupci se vse bolj ozirajo po nepremičninah, ki združujejo visoke standarde energetske učinkovitosti z odgovornim ravnanjem do okolja.

Z uvedbo energetske izkaznice se tako spodbuja gradnja in vzdrževanje energetsko učinkovitih stavb, kar prinaša širše koristi za skupnost, gospodarstvo in okolje.

Postopek izdelave energetske izkaznice

Potrebna dokumentacija

Za uspešno izdelavo energetske izkaznice je ključno zagotoviti ustrezno dokumentacijo, ki omogoča strokovnjakom natančno oceno energetske učinkovitosti stavbe. Običajno so potrebni naslednji dokumenti:

 1. Načrti gradnje:
  • Arhitekturni načrti stavbe, ki vključujejo informacije o zasnovi, razporeditvi prostorov, materialih in izolaciji.
 2. Tehnične specifikacije oken in vrat:
  • Podrobne informacije o materialih in lastnostih oken ter vrat, vključno s stopnjo izolacije.
 3. Podatki o ogrevanju in hlajenju:
  • Specifikacije ogrevalnih in hladilnih sistemov, vključno s podatki o vrsti goriva, zmogljivosti in učinkovitosti.
 4. Podatki o ventilaciji in klimatizaciji:
  • Informacije o sistemu prezračevanja in klimatizacije ter njihovem vplivu na energetsko učinkovitost stavbe.
 5. Podatki o materialih:
  • Seznam uporabljenih gradbenih materialov in njihovih lastnosti, ki vplivajo na toplotno prevodnost in izolacijo.
 6. Podatki o prezračevanju:
  • Informacije o naravnem ali mehanskem prezračevanju stavbe, vključno s podatki o zračnih režah in prezračevalnih sistemih.
 7. Podatki o uporabi obnovljivih virov energije:
 8. Evidenca o energetskih sistemih:
  • Podatki o energetskih sistemih v stavbi, vključno s porabo energije za razsvetljavo, gospodinjske aparate in druge naprave.

Zagotavljanje natančne in celovite dokumentacije omogoča strokovnjakom, da izdelajo energetsko izkaznico, ki odraža realno stanje in omogoča natančno oceno energetske učinkovitosti stavbe.

načrt-hiše

Pregled postopka s strokovnjakom

Pridobitev energetske izkaznice s strokovnjakom poteka skozi več ključnih korakov, ki zagotavljajo natančno in celovito oceno energetske učinkovitosti stavbe. Postopek običajno vključuje naslednje faze:

 1. Pregled dokumentacije:
  • Strokovnjak preuči vso potrebno dokumentacijo, kot so načrti gradnje, tehnične specifikacije, podatki o ogrevanju in drugi relevantni materiali.
 2. Ogled nepremičnine:
  • Strokovnjak opravi fizični ogled stavbe, da pridobi dodatne informacije o izvedbi gradnje, materialih in morebitnih spremembah v strukturi stavbe.
 3. Meritve in preiskave:
  • Po potrebi strokovnjak izvede meritve, na primer merjenje debeline izolacije ali preverjanje učinkovitosti ogrevalnega sistema.
 4. Analiza energetske učinkovitosti:
  • Na podlagi zbranih podatkov strokovnjak izvede analizo energetske učinkovitosti stavbe ter določi ustrezen energetski razred.
 5. Priporočila za izboljšave:
  • Strokovnjak poda priporočila za izboljšave, ki bi pripomogle k dvigu energetske učinkovitosti stavbe, če je to mogoče.
 6. Izdelava energetske izkaznice:
  • Na koncu strokovnjak izdela energetsko izkaznico, ki vključuje vse relevantne podatke, razrede in morebitna priporočila za lastnika stavbe.
 7. Izdaja izjave o izkaznici:
  • Strokovnjak izda izjavo, ki potrjuje skladnost energetske izkaznice z veljavno zakonodajo.
strokovnjak

Pregled postopka s strokovnjakom zagotavlja, da je energetska izkaznica temeljita in natančna, kar je ključno za zagotavljanje relevantnih informacij o energetski učinkovitosti stavbe.

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki s pridobljeno licenco kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico torej lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Seznam pooblaščenih strokovnjakov najdete TUKAJ.

Kriteriji in ocena energetske učinkovitosti

Energetski razredi

Energetski razredi so ključni kriterij pri pridobivanju energetske izkaznice in predstavljajo oceno energetske učinkovitosti stavbe. Razredi so običajno označeni z črkami od A do G, kjer A označuje visoko energetsko učinkovito stavbo, medtem ko G označuje stavbo z nižjo energetsko učinkovitostjo. Razlaga posameznih razredov je naslednja:

izdelava energetske izkaznice razredi
 1. Razred A:
  • Visoka energetska učinkovitost:
   • Stavba z razredom A velja za izjemno energetsko učinkovito. To pomeni, da porabi malo energije za ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in druge energetske potrebe. Takšne stavbe imajo nizke obratovalne stroške in so okolju prijazne.
 2. Razred B:
  • Dobra energetska učinkovitost:
   • Stavba z razredom B kaže na dobro energetsko učinkovitost. Ima nekoliko višje obratovalne stroške kot stavbe razreda A, vendar še vedno velja za učinkovito in prijazno do okolja.
 3. Razred C:
  • Povprečna energetska učinkovitost:
   • Stavbe s razredom C imajo povprečno energetsko učinkovitost. Obratovalni stroški so zmerni, vendar bi lahko še vedno izboljšali učinkovitost s ciljem zmanjšanja porabe energije.
 4. Razred D:
  • Podpovprečna energetska učinkovitost:
   • Stavba razreda D kaže na podpovprečno energetsko učinkovitost. Obratovalni stroški so lahko višji, in izboljšave so priporočljive za zmanjšanje porabe energije.
 5. Razred E:
  • Nizka energetska učinkovitost:
   • Stavbe razreda E so energetsko manj učinkovite in imajo višje obratovalne stroške. Potrebne so pomembne izboljšave za zmanjšanje porabe energije.
 6. Razred F in G:
  • Zelo nizka energetska učinkovitost:
   • Stavbe razreda F in G veljajo za najmanj energetsko učinkovite. Obratovalni stroški so visoki, in te stavbe zahtevajo temeljite izboljšave za zmanjšanje porabe energije.

Energetski razredi na izkaznici pomagajo lastnikom in uporabnikom hitro razumeti, kako učinkovita je stavba v primerjavi z drugimi. Cilj je spodbujati lastnike k izvajanju energetsko učinkovitih ukrepov za zmanjšanje okoljskega vpliva in znižanje stroškov obratovanja stavb.

energetski-razredi

Določitev končne ocene

Pridobitev energetske izkaznice vključuje ocenjevanje več ključnih elementov, ki skupaj določajo končno oceno. Tri glavne kategorije so:

1. Vpliv ogrevalnega sistema

Ogrevalni sistem ima ključno vlogo pri določanju energetske učinkovitosti stavbe. Ocenjuje se na podlagi:

 • Vrste goriva:
  • Uporaba obnovljivih virov energije, kot so toplotne črpalke ali sončni kolektorji, pozitivno vpliva na oceno.
 • Učinkovitost sistema:
  • Moderni in učinkoviti ogrevalni sistemi prispevajo k višji oceni.
 • Pametni sistemi nadzora:
  • Avtomatizirani sistemi za nadzor oz. regulacijo temperature lahko pozitivno vplivajo na oceno.

2. Izolacija in energetska učinkovitost oken

Izolacija in energetska učinkovitost oken sta ključna dejavnika za ohranjanje toplote v stavbi. Vključujejo:

 • Debelina izolacije:
  • Debelejša izolacija pripomore k boljši oceni, saj zmanjšuje toplotne izgube.
 • Kakovost oken:
  • Visokokakovostna okna s termo izolativnimi lastnostmi pozitivno vplivajo na oceno.
 • Zračne reže in tesnjenje:
  • Dobro tesnjenje oken in minimalne zračne reže prispevajo k energetski učinkovitosti stavbe.
izolacija-oken

3. Drugi pomembni dejavniki

Poleg ogrevalnega sistema in izolacije so pomembni tudi drugi faktorji:

 • Uporaba obnovljivih virov:
  • Integracija obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne, pozitivno vpliva na končno oceno.
 • Vzdrževanje in stanje gradbenih materialov:
  • Redno vzdrževanje stavbe ter kakovost in trajnost gradbenih materialov so ključni za doseganje višjih ocen.
 • Energetsko učinkovite naprave:
  • Uporaba gospodinjskih aparatov z visoko energetsko učinkovitostjo pozitivno prispeva k oceni.

Določanje končne ocene za energetsko izkaznico temelji na celoviti analizi teh ključnih elementov, kar zagotavlja realno sliko energetske učinkovitosti stavbe.

Izdelava energetske izkaznice danes ni več samo opcija

Energetska izkaznica torej predstavlja ključno orodje za razumevanje in izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Skozi zgornje razlage smo se naučili postopka izdelave izkaznice, pomena energetskih razredov ter vpliva ključnih dejavnikov, kot so ogrevalni sistem, izolacija in drugi.

Pogosta vprašanja odražajo praktične skrbi lastnikov nepremičnin, ki se nanašajo na veljavnost izkaznice, obveznost izdelave, in kako ravnati ob nizki oceni. Jasni odgovori na ta vprašanja pomagajo lastnikom in uporabnikom stavb bolje razumeti pomen energetske učinkovitosti in sprejeti ustrezne korake za izboljšanje.

Na koncu lahko poudarimo, da je energetska izkaznica ključna za trajnostno upravljanje nepremičnin in prispeva k zmanjšanju okoljskega odtisa. Znanje o energetski učinkovitosti stavbe ne samo izpolnjuje zakonske zahteve, temveč tudi pomaga lastnikom ustvariti bolj energetsko učinkovite, stroškovno ugodne in okolju prijazne prostore. S tem smo opisali pomembnost, postopek in prakse v zvezi z energetskimi izkaznicami, ki igrajo ključno vlogo v sodobnem pristopu k gradnji in vzdrževanju stavb.

Odgovori na pogosta vprašanja

Ali je izdelava izkaznice obvezna za vse vrste nepremičnin?

Obvezna je v naslednjih primerih:
– v primeru prodaje nepremičnine,
– v primeru oddaje nepremičnine v najem za obdobje enega leta ali več,
– za javne stavbe, ki presegajo površino 250 m2 in
– stavbe s celotno tlorisno površino nad 5002, kjer se pogosto zadržuje javnost.

Kako dolgo velja energetska izkaznica?

Energetska izkaznica velja deset let od datuma izdaje. Po poteku tega obdobja je potrebno pridobiti novo izkaznico, če lastnik želi prodati ali oddati nepremičnino.

Kaj storiti, če je ocena nizka?

Če je ocena na energetski izkaznici nizka, je priporočljivo razmisliti o izvedbi energetskih izboljšav. Strokovnjaki lahko svetujejo glede možnih ukrepov, ki bodo pripomogli k dvigu energetske učinkovitosti stavbe in posledično izboljšali oceno.

Ali je izkaznica potrebna pri najemu?

Da, izkaznica je potrebna tudi pri oddaji nepremičnine v najem. Lastniki, ki oddajajo nepremičnine, so dolžni pridobiti energetsko izkaznico in jo predstaviti potencialnim najemnikom. Izkaznica zagotavlja informacije o energetski učinkovitosti stavbe, kar je pomembno pri odločanju najemnikov.