Kako do subvencije za sončne elektrarne

Sončna elektrarna predstavlja na splošno eno izmed najbolj donosnih energetskih naložb, ki vam bo v celotni življenjski dobi delovanja (okoli 30 let), zagotavljala privlačne prihranke. Če resno razmišljate o nakupu sončne elektrarne, je trenutno zaradi subvencije Eko sklada in možnosti izjemno ugodnega financiranja Eko sklada, pravi trenutek, da se za investicijo odločite. Zagotovo je dovolj zgovoren podatek, da vam v celotnem obdobju delovanja sončne elektrarne (primer velikosti 11kW) elektrarna prinese do 40.000 EUR prihrankov!

Sončne elektrarne – da ali ne?

Sistem samooskrbe vam omogoča lastno proizvodnjo vse potrebne energije kar doma. Če se sprašujete, ali je sončna elektrarna prava odločitev, podajamo njene prednosti.

Kakšne prednosti prinaša sončna elektrarna?

subvencije za sončne elektrarne
 • Ni izpustov toplogrednih plinov – med obratovanjem fotonapetostnih elektrarn ni izpustov toplogrednih plinov;
 • nizki obratovalni stroški;
 • tiho delovanje naprav;
 • široka uporabnost sončnih celic – uporaba sončnih celic za manjše elektronske naprave je možna povsod, tudi če bližini ni električnega omrežja (uporaba v pomorstvu, na plovilih, pri aktivnostih v naravi, na odmaknjenih lokacijah itd.);
 • malo vzdrževanja – proizvodnja in poraba energije sta omogočeni na istem mestu;
 • proizvodnja sončne energije je okolju prijazna;
 • račun za elektriko se v gospodinjstvu zniža za dobri dve tretjini, investicija pa se povrne v manj kot 10 letih.

Več o delovanju sončne elektrarne preberite v našem članku Varčevanje z energijo.

Ali se nam sončna elektrarna izplača? Kdaj se nam povrne investicija?

Praksa kaže, da se račun za elektriko s sončno elektrarno v gospodinjstvu zniža za več kot dve tretjini. Sončna elektrarna se sestoji iz sončnih panelov, ki se lahko razlikujejo po kakovosti. Sončna elektrarna s sončnim modulom nazivne moči 1 kW letno povprečno proizvede 1.100 kWh električne energije. V povprečju štiričlansko gospodinjstvo porabi 5.000 kWh elektrike letno, sončna elektrarna pa se po izkušnjah poplača v manj kot 10 letih.

Povprečnogospodinjstvo za sončno elektrarno investira od 7.000 EUR in 12.000 EUR. Cena sončne elektrarne je odvisna od same velikosti sončne elektrarne, kakovosti solarnih modulov, poprodajnih storitev itd.

V letu 2020 je za sončno elektrarno na voljo kredit EKO sklada, ki ga lahko uredite relativno hitro, subvencija pa je odvisna od števila vlog.

Subvencije za sončne elektrarne v letu 2020

Kakšna je višina subvencije za sončne elektrarne?

Višina nepovratnih sredstev Eko sklada, namenjenih za nakup sončne elektrarne trenutno znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči. To sicer velja za sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo, za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Če za primer vzamemo maksimalno velikost elektrarne (80 % priključne moči) = 13,6 kW x 180,00 EUR znaša višina nepovratnih sredstev kar 2448,00 EURTo vrednost celotne investicije zmanjša za 20%.

Pregled stanja v letu 2020 in napovedi za prihodnje

Pri Eko skladu smo preverili stanje in višino vseh subvencij, ki jih je mogoče koristiti v letu 2020. Zanimalo nas je ali se je število vlog za dodelitev Eko sklad subvencij za ogrevalne sisteme in vse ostale ukrepe, zaradi epidemije virusa Covid 19, zmanjšalo? V prvih štirih mesecih 2019 so na Eko skladu prejeli nekaj čez 6.600 vlog, medtem ko so v enakem obdobju letos prejeli nekje 5.000 vlog (v aprilu prejete vloge še v celoti niso bile pregledane), kar v grobem predstavlja 24 % zmanjšanje števila vlog. Največje zmanjšanje, glede na prejšnje leto, je zaznati v mesecu aprilu 2020. Prejeli smo informacijo, da vsi ukrepi za socialno šibke občane ostajajo aktualni tudi v prihodnjem letu.

Kakšen je postopek za pridobitev subvencije za sončne elektrarne?

Ekološki sklad Slovenije razpisuje Javne pozive, katerih namen je kreditiranje okoljskih naložb. Če se prijavite na razpis, lahko pridobite subvencije za postavitev sončne elektrarne.

Za subvencije za sončne elektrarne se je potrebno obrniti na Ekosklad RS.

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 74SUB:

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.
 3. Oddaja vloge na Eko sklad.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 6 mesecih.
 5. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.

Primer za gospodinjstvo:

 • Varovalke: 3 x 25 A
 • Priključna moč: 17 kW
 • Maksimalna velikost elektrarne (80 % priključne moči) = 13,6 kW x 180,00 EUR = 2448,00 EUR višina nepovratni spodbud

Potrebujete pomoč pri načrtovanju projekta vaše sončne elektrarne? Kontaktirajte nas in postanite neodvisni pri oskbi z energijo.