Kateri je najbolj primeren prezračevalni sistem za hišo?

Enoznačnega odgovora, kaj je najbolj primeren prezračevalni sistem za hišo ni, ker je treba upoštevati več dejavnikov. V nadaljevanju bomo nanizali nekaj le-teh, na vas pa je, da se ob podpori naših strokovnjakov odločite za enega od njih.

Čisto na kratko: kaj je prezračevalni sistem za hišo?

Prezračevalni sistemi omogočajo prezračevanje vašega doma. Današnje novogradnje so zračno izredno zatesnjeni objekti, za razliko od starejših, ko je »vleklo« pod vratnimi ali med okenskimi krili. Posledično se v prostoru zvišuje koncentracija CO2 in drugih zdravju škodljivih snovi, to pa lahko slabo vpliva tako na zdravje kot počutje stanovalcev. Samo v ilustracijo: človek na uro porabi med 20 in 25 m3 zraka. Če to prenesemo na spalnico z višino 2,5 metra in površino 20 m2, bi dve osebi že v eni uri »podihali« ves zrak oziroma bi bilo prostor treba zračiti že čez eno uro. Resda je mogoče problem omiliti z odpiranjem oken, a to vedno ni izvedljivo, za nameček je tudi energetsko potratno. Trpita denarnica in okolje. Zato so na srečo razvili prezračevalne sisteme za hišo, ki v zaprtih prostorih poskrbijo za menjavo zraka, ga očistijo in toplotno obdelajo (če želimo). Glede na postavitev prezračevalne naprave ločimo centralni in lokalni prezračevalni sistem.

Prezračevalni sistem za hišo
Shema prezračevalnega sistema v hiši. Vir (1)

Lokalni prezračevalni sistem, prednosti in slabosti

Pravzaprav poznamo dva podsistema lokalnega prezračevalnega sistema: z rekuperacijo toplote ali brez. Prednost slednjega je, da gre za enostaven sistem, ki rešuje problem slabega zraka brez večjih gradbenih posegov (vgradnja v steno). Njegova slaba stran je ta, da gre za tako enostaven sistem, da nima inteligentnega krmiljenja, ponuja možnost vdora hladnega zraka in ne omogoča rekuperacije toplote izhodnega zraka.
Večina, ki se odloča za lokalni prezračevalni sistem hiš, vendarle prisega na prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote. Ti imajo vgrajen keramični prenosnik toplote, ki prenaša temperaturo iztrošenega zraka na dovajani zrak. Enostavno povedano: z zrakom v prostoru, ki ga naprava odvaja, ogrevamo dovajani zrak. Tovrstne naprave imajo že vgrajen elektronski krmilni mehanizem, zato potrebujejo dovod električnega toka. Število lokalnih prezračevalnih naprav je odvisno od velikosti prostora in število oseb v njej. Običajno računamo eno napravo na cca 25 m2 –  a kot rečeno, odvisno koliko oseb se zadržuje v prostoru.

Prednost lokalnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote je cenovna ugodnost, kontrolirano prezračevanje, vračanje toplote, enostavna vgradnja v zunanjo steno objekta, nemoteč videz. Slabosti lokalnega prezračevalnega sistema pa je omejen doseg – v primerjavi s centralnim prezračevalnim sistemom. Zavedati se namreč moramo, da delujejo izmenično: nekaj časa zrak dovajajo, nekaj časa odvajajo. Med slabosti bi lahko omenili tudi hrup, ki je lahko za nekatere moteč, za druge ne. V spalnici, kjer nekateri želijo popolno tišino, ga zato nekateri ponoči izklapljajo, s čimer pa ne dosežejo namena vgradnje.

Primer lokalnega prezračevalnega sistema v hiši: odlikuje ga enostavna vgradnja in ugodna cena.

Centralni prezračevalni sistem, prednosti in slabosti

Nasprotje lokalnega prezračevalnega sistema je centralni sistem, ki ga predstavlja večja prezračevalna naprava in cevna napeljava po prostorih. Ta sistem je priporočljiv pri novogradnjah, ker se cevi navadno nameščajo v betonske plošče ali stene. Ker gre za nekoliko večji gradbeni poseg, je pomembno, da se pred nakupom dobro posvetujete s strokovnjakom za prezračevalni sistem, ki pripravi primeren načrt.

Prednost centralnega sistema je njegova moč. Osrednja enota omogoča vpih in izpih zraka v vse prostore po stanovanju ali hiši. V tem primeru nismo odvisni od zunanjih zidov, kot pri lokalnem prezračevalnem sistemu, ampak lahko cevi razpeljemo poljubno po prostorih.

Tudi centralni prezračevalni sistem ima vgrajen prenosnik toplote, ki omogoča prenos toplote med dovodnim in odvodnim zračnim tokom. Obstaja več tipov, ki se ločijo glede na izmenjevalnik toplote: s protitočnim prenosnikom, ki zahteva odvod kondenza in pa z rotacijskim prenosnikom toplote, ki je zelo dober za nizke temperature in ne potrebuje odvoda kondenza.

Če med prednosti prištevamo moč enote in rekuperacijske lastnosti, je ena bistvenih prednosti tudi njegova neslišnost. Če pa bi vas hrup vendarle motil, obstajajo dušilci zvoka, ki bodo omogočili še udobnejše bivanje. Slabosti centralnega sistem sta večji gradbeni poseg in višja cena. Nekateri omenjajo tudi možno onesnaženost cevi, za katero pa strokovnjaki pravijo, da je zanemarljiva, saj so razvodne cevi antibakterijske in antistatične. Onesnaženost preprečuje tudi stalno delovanje prezračevalnega sistema, ki preprečuje, da bi se nabrale bakterije, plesni ali nasploh nesnaga.

Osrednja enota centralnega prezračevalnega sistema zasede več prostora. Naložba je nekoliko dražja, a moč enote je neprimerljiva z lokalnim sistemom.

Kateri prezračevalni sistem je najbolj primeren za vašo hišo ali stanovanje?

Sedaj, ko smo se spoznali z osnovami prezračevalnih sistemov, poiščimo najbolj primernega za vašo hišo ali stanovanje. Na splošno velja, da če že imate obstoječ objekt (stanovanje), vanj vgradite lokalno prezračevanje. Investicija je ugodnejša, poseg v prostor je tako rekoč minimalen, hitro izvedljiv. Včasih je to celo edina mogoča rešitev. V kolikor pa se lotevate novogradnje, potem priporočamo centralni prezračevalni sistem. Resda je naložba dražja, a volumen zraka, ki ga privede oziroma odvede, je neprimerljiva. Temu primerna je tudi udobnost bivanja.

Za vgradnjo prezračevalnega sistema koristite subvencijo Eko sklada

Za vgradnjo sistemov za prezračevanjem z vračanjem toplote omogoča Eko sklad subvencijo – ne glede ali gre za lokalni ali centralni prezračevalni sistem. Ta se vam povrne po izvedeni naložbi in po pravilno oddani dokumentaciji. Zavedajte se, da lahko preteče tudi več mesecev, da pride do odobritve in nakazila subvencije na vaš tekoči račun. Kolikšno višino subvencije lahko pričakujete? Višina subvencije znaša do 20 % investicije oziroma ne več kot 2000 evrov za centralni sistem oziroma do 300 evrov na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju. Zanjo lahko kandidira vsak, ki je lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep. Več podrobnosti boste našli na spletni strani Eko sklada, kjer je tudi možnost oddaje vloge po elektronski poti.

Zakaj mi? Zakaj prezračevanje Vent?

Ne trdimo, da imamo najcenejše prezračevalne sisteme, imamo pa najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Ponujamo širok nabor prezračevalnih sistemov, ki se lahko prilagodi potrebi vašega objekta. Naši strokovnjaki vam bodo svetovali, odgovorili na vprašanja in predlagali rešitev ter na koncu celo izvedli montažo.

Še vedno dvomite o prednostih prezračevalnih sistemov? Naj jih naštejemo samo nekaj največkrat navedenih: prihranek energije, odprava plesni, prijetnejše bivanje in slovo mrčesu.

Čisto za konec: ste vedeli, da zahodnoevropski človek v povprečju preživi v notranjih prostorih okoli 90 % svojega časa? Ste vedeli, da na dan vdihnemo 12 tisoč litrov zraka in da štiričlanska družina dnevno izloči 12 litrov vode? Ste še vedno v dvomih glede prezračevalnega sistema?

Vir (1) IE