Male sončne elektrarne

Samooskrbne male sončne elektrarne so primerne predvsem za gospodinjstvo. Z njihovo pomočjo si sami proizvajamo električno energijo, s čimer si zagotovimo neodvisnost od električnega distibuterja in lastno samooskrbo. Za koga so primerne male sončne elektrarne in kaj moramo vedeti, pojasnjujemo v nadaljevanju.

male sončne elektrane

Delovanje fotovoltaičnih sistemov sončnih elektrarn

Sonce pošlje na Zemljo v treh urah tolikšno količino energije, kot jo človeštvo potrebuje za obdobje enega leta. Fotovoltaika je področje, ki se ukvarja z raziskovanjem in tehnologijami za pretvarjanje energije sončnega obsevanja neposredno v električno energijo s pomočjo solarnih
celic.

V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, varen, zanesljiv in okolju prijazen.

Z vidika varstva okolja veljajo sončne elektrarne za čiste in okolju prijazne, saj ne povzročajo nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov. 1 MW velika sončna elektrarna letno proizvede 1,1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabe 320 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

Male sončne elektrarne za gospodinjstvo – kaj je koristno vedeti?

Kakšno sončno elektrarno potrebuje povprečno štiri-člansko gospodinjstvo?

Če predpostavimo, da povprečno slovensko gospodinjstvo letno porabi okoli 3200 kWh električne energije in da sončna elektrarna z nazivno močjo 1 kW v Sloveniji letno proizvede dobrih 1000 kWh električne energije, lahko izračunamo, da povprečno gospodinjstvo za pokrivanje lastne porabe potrebuje sončno elektrarno moči okoli 3 kW. To v primeru PV-sistema s 15% izkoristkom pomeni okoli 20 m2 površine fotonapetostnih modulov, pri sistemu z 10 % izkoristkom pa okoli 30 m2 potrebne površine.

Povprečno gospodinjstvo za sončno elektrarno investira med 7.000 EUR in 12.000 EUR. Cena sončne elektrarne je odvisna od same velikosti sončne elektrarne, kakovosti solarnih modulov, poprodajnih storitev itd.

Za sončno elektrarno je v letu 2020 na voljo kredit EKO sklada, ki ga lahko uredite relativno hitro.

Velikost elektrarne in položaj strehe

Lastna domača sončna elektrarna je namenjena za pokrivanje lastne porabe električne energije, zato je pomembno, da je sončna elektrarna ustrezno dimenzionirana. Osnovni izhodiščni podatek pri dimenzioniranju velikosti je letna poraba električne energije odjemalca in njegove potrebe po električni energiji v prihodnosti. Letno porabo odjemalec hitro določi na podlagi računov za eno leto, porabo v prihodnosti pa na podlagi načrtovanja povečanja porabe električne energije (ogrevanje s toplotno črpalko, električni avto,…).

Kakšne kritine in strehe so primerne za male sončne elektrarne?

Pri postavitvi sončne elektrarne je zelo pomemben tudi položaj strehe objekta na katerem odjemalec želi zgraditi elektrarno. Pomemben je predvsem naklon in usmeritev strehe ter uporabna površina strehe brez ovir (drevesa, sosednje stavbe,…), ki zaradi senčenja zmanjšujejo optimalno uporabno površino.
Najboljše delovanje domače sončne elektrarne dosežemo v primeru, da
module namestimo na južni del strehe z naklonom od 30 do 35°, vendar tudi odstopanje nima večjega vpliva na končno proizvodnjo. Izgube pri postavitvi male sončne elektrarne na naklon strehe od 15 do 40° so zanemarljive.

Fotovoltaične module je mogoče namestiti na vse vrste kritin in ostrešij.Preveriti pa je potrebno, ali bo streha prenesla dodatne obremenitve zaradi teže modulov. Povprečna teža mikro sončne elektrarne na strehi se giblje med 15-20 kg/m2 – odvisno od sistema pritrjevanja in postavitve.

Pri gradnji mikro ali male sončne elektrarne je nujna zamenjava števca porabe električne energije, če na obstoječem merilnem mestu še ni nameščen digitalni, dvosmerni števec, predpisan po navodilih sistemskega operaterja distribucijskega omrežja SODO. Strošek zamenjave števca porabe električne energije se zaračuna kupcu oziroma investitorju male sončne elektrarne za samooskrbo.

Kakšne so prednosti sončnih elektrarn?

  • S sončno elektrarno privarčujemo pri električni energiji – račun za elektriko se v gospodinjstvu zniža za dobri dve tretjini, investicija pa se povrne v manj kot 10 letih.
  • Sončne elektrarne povečajo vrednost vaše nepremičnine (objekta).
  • Energetska samooskrba in neodvisnost od izpadov in dražitve elektrike.
  • Nizki obratovalni stroški delovanja sončnih elektrarn.
  • Tiho delovanje sončnih elektrarn.
  • S sončno elektrarno varujemo okolje in prispevamo k »zeleni« prihodnosti (ne povzroča izpustov ogljikovega dioksida in ne vpliva na globalno segrevanje).
  • Vsestranska uporabnost – uporaba sončnih celic za manjše elektronske naprave je možna povsod, četudi v bližini ni električnih omrežij (uporaba v pomorstvu, na plovilih, pri aktivnostih v naravi, na odmaknjenih lokacijah itd.)

Želite strokoven nasvet pri izbiri in izgradnji male sončne elektrarne? Vas zanima, če je sončna elektrarna primerna in donosna rešitev za vas? Z veseljem vam pomagamo.