Sončna elektrarna – da ali ne?

Sončna elektrarna – da ali ne – za lažje razumavanje te sodobne oblike oskrbe z električno energijo, pojasnjujemo delovanje sončne elektrarne, njene prednosti in slabosti ter preverjamo ali se nam investicija povrne, in kdaj.

Sončna energija

Sonce je neizčrpen vir energije, ki na Zemljo prihaja v obliki sončne svetlobe. Za življenje ga izkoriščamo na več načinov:

 • pasivno preko primernih gradbenih elementov (npr. oken) za osvetljevanje ali ogrevanje stanovanjskih površin,
 • aktivno s pomočjo sončnih kolektorjev, sončnih celic in sončni koncentratorski sistemi (s tehnologijo fotovoltaike)

Sončno energijo lahko spremenimo v uporabno energijo na načine:

 • za neposredno ogrevanje stavb ali vode (preko sončnih žarkov),
 • za proizvodnjo električne energije (npr. fotonapetostna pretvorba),
 • za pridelavo biomase, ki poteka s fotosintezo (drevesa, bakterije, alge, koruza, soja itd.), in
 • za rast rastlin, ki so hrana človeku in drugim živalim.

Naprave, ki sončno energijo pretvarjajo v nam uporabne oblike so: :

Sončna elekrarna da ali ne
 • sončne celice, s pomočjo katerih proizvajamo elektriko – sončna elektrarna (fotovoltaika),
 • sončni kolektorji, s pomočjo katerih grejemo vodo (sanitarna voda in voda za ogrevanje), in
 • sončni koncentratorski sistemi za proizvodnjo elektrike preko toplotne energije (sonce segreva in uparja vodo, ta poganja turbino, ki v povezavi z generatorjem proizvaja električno energijo).

Kako deluje sončna elektrarna

Poznani sta dve obliki sončnih elektrarn:

 • fotonapetostna sončna elektrarna
 • termalna sončna elektrarna

FOTONAPETOSTNA SONČNA ELEKTRARNA

Sončna svetloba oz. sevanje se pretvarja v električno energijo s pomočjo fotonapetostne (tudi fotovoltaična) tehnologije.

Ta proces poteka z uporabo polprevodniških materialov (npr. silicija). Ko v sončni celici na spoj dveh tipov polprevodnikov pade svetloba, se ustvarjajo pari elektron-vrzel. Ti se nato pod vplivom vgrajenega električnega polja ločijo in zaradi ločitve naboja na priključnih sponkah sončne celice nastane električna napetost, ki poganja električni tok.

Tipične sončne elektrarne imajo približno 10-odstotni izkoristek, dražje pa tudi do 20-odstotnega.

TERMALNA SONČNA ELEKTRARNA

Termalne sončne elektrarne delujejo tako, da proizvajajo elektriko s pomočjo koncentriranja sončne svetlobe (sevanja) v neko snov – na primer vodo, ki se upari, ali plin, ki doseže visoko temperaturo. Ta para ali plin potem poganja turbino, ki žene generator, ta pa proizvaja električno energijo.

Sončna elektrarna – DA ALI NE (prednosti in slabosti)

PREDNOSTI SONČNE ELEKTRARNE

 • Ni izpustov toplogrednih plinov – med obratovanjem fotonapetostnih elektrarn ni izpustov toplogrednih plinov;
 • nizki obratovalni stroški;
 • tiho delovanje naprav;
 • široka uporabnost sončnih celic – uporaba sončnih celic za manjše elektronske naprave je možna povsod, tudi če bližini ni električnega omrežja (uporaba v pomorstvu, na plovilih, pri aktivnostih v naravi, na odmaknjenih lokacijah itd.);
 • malo vzdrževanja – proizvodnja in poraba energije sta omogočeni na istem mestu;
 • proizvodnja sončne energije je okolju prijazna;
 • račun za elektriko se v gospodinjstvu zniža za dobri dve tretjini, investicija pa se povrne v manj kot 10 letih.

SLABOSTI SONČNE ELEKTRARNE

 • nestanovitnost vira: proizvodnja je odvisna od sončnega obsevanja, ne od trenutnih potreb, zato so potrebni še dodatni zanesljivi viri za pokrivanje razlike in stabilizacijo elektroenergetskega sistema (hidro, termo, jedrske elektrarne);
 • pogojenost z vremenom: predvsem na območjih z malo sončnih dni ne zagotavlja zanesljive oskrbe z električno energijo iz tega vira;
 • visoki začetni stroški.

Ali se nam sončna elektrarna izplača? Kdaj se nam povrne investicija?

Praksa kaže, da se račun za elektriko s sončno elektrarno v gospodinjstvu zniža za več kot dve tretjini. Sončna elektrarna se sestoji iz sončnih panelov, ki se lahko razlikujejo po kakovosti. Sončna elektrarna s sončnim modulom nazivne moči 1 kW letno povprečno proizvede 1.100 kWh električne energije. V povprečju štiričlansko gospodinjstvo porabi 5.000 kWh elektrike letno, sončna elektrarna pa se po izkušnjah poplača v manj kot 10 letih.

Povprečno gospodinjstvo za sončno elektrarno investira od 7.000 EUR in 12.000 EUR. Cena sončne elektrarne je odvisna od same velikosti sončne elektrarne, kakovosti solarnih modulov, poprodajnih storitev itd.

 

V letu 2020 je za sončno elektrarno na voljo kredit EKO sklada, ki ga lahko uredite relativno hitro, subvencija pa je odvisna od števila vlog.

S postavitvijo majhne sončne elektrarne na strehi svoje hiše, za katero potrebujete 40 m2 strešne površine obrnjene proti jugu, se lahko izognete podražitvam električne energije in ob tem še zaslužite.

Takšna 5 kW sončna elektrarna stane približno 10.000 EUR brez DDV. Če boste iz te elektrarne za lastno porabo porabili 60 % električne energije, 40 % pa prodali v omrežje, boste pri trenutnih cenah električne energije ter ob odštetju vseh stroškov letno zaslužili približno 800 EUR.

Kakšno vzdrževanje je potrebno?

Sončna elektrarna brez težav učinkovito deluje več kot 30 let.

Potrebna so občasna čiščenja, zavarovanje, ter redni pregledi, ki jih običajno opravlja podjetje za izgradnjo sončne elektrarne. Sončna elektrarna sicer potrebuje redni nadzor oz. preglede, ki se opravljajo virtualno, s pomočjo aplikacij izvajalskih podjetij. Garancija sončne elektrarne traja od 10 do 15 let, odvisno od ponudnika.

 

Sončna elektrarna – da ali ne – vsekakor da, ob vseh prednostih, ki jih nudi ta oblika pridobivanja električne energije.

Če ste pripravljeni investirati v vaše dolgoročno zadovoljstvo in samooskrbo z električno energijo, potem nas kontaktirajte.

Naši izkušeni strokovnjaki na tem področju, vam bodo pomagali pri raznih pomislekih glede sončne elektrarne ter za vas poiskali optimalno rešitev.