Sončna elektrarna na ključ

Sončna elektrarna na ključ vam omogoča, da boste preskrbljeni z lastnim virom električne energije. V obdobju prehoda na okolju prijaznejše vire energije, boste energetsko samooskrbni, s popolnim nadzorom nad proizvodnim virom in z dolgoletnimi garancijami za nemoteno delovanje.

Za postavitev sončne elektrarne je treba izpolniti zahteve, ki jih narekujejo zakonodaja in predpisi različnih pristojnih inštitucij. Teh ni malo, postopki pa so razmeroma zapleteni, zato je sončna elektrarna na ključ enostavnejša pot za izgradnjo elektrarne.

sončna elektrarna na ključ

Sončna elektrarna na ključ ima številne prednosti

 • vse postopke za izgradnjo elektrarne vodi ponudnik, kar je za investitorja enostavnejša in lažja pot
 • prihranek pri električni energiji – račun za elektriko se v gospodinjstvu zniža za dobri dve tretjini, investicija pa se povrne v manj kot 10 letih,
 • povečanje vrednosti vaše nepremičnine (objekta),
 • energetska samooskrba in neodvisnost od izpadov in dražitve elektrike,
 • nizki obratovalni stroški,
 • tiho delovanje,
 • s sončno elektrarno varujemo okolje prispevamo k »zeleni« prihodnosti (ne povzroča izpustov ogljikovega dioksida in ne vpliva na globalno segrevanje),
 • vsestranska uporabnost – uporaba sončnih celic za manjše elektronske naprave je možna povsod, četudi v bližini ni električnih omrežij (uporaba v pomorstvu, na plovilih, pri aktivnostih v naravi, na odmaknjenih lokacijah itd.)

Kako poteka postopek izgradnje sončne elektrarne?

 • Ugotovitev primernosti lokacije;
 • Ocena investicije in priprava finančnega načrta;
 • Pridobitev lokacijske informacije;
 • Pridobitev informacije o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje;
 • Podpis pogodbe;
 • Presoja statike objekta;
 • Izdelava projektne idejne zasnove;
 • Pridobitev soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje;
 • Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo;
 • Pridobitev soglasja k projektnim rešitvam;
 • Postavitev sončne elektrarne;
 • Pridobitev pogodbe o odkupu električne energije po tržni ceni;
 • Podpis pogodbe o priključitvi in plačilo stroškov priključnine;
 • Izvedba meritev;
 • Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o zanesljivosti objekta;
 • Podpis pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja in priključitev;
 • Pridobitev deklaracijske številke naprave OVE;
 • Pridobitev odločbe o podpori;
 • Pogodba o zagotavljanju podpore električni energiji.

Delovanje sončne elektrarne in prihranek

Za pridobivanje električne energije poskrbita sončna energija in solarni paneli v katerih so sončne celice, katere namestimo na streho hiše ali na streho kakšnega drugega objekta (npr. večji poslovni objekt, kozolec ipd.).

S tem lahko pocenimo elektriko za kar 75 %, investicija pa se vam z Eko skladom povrne že v 10 letih.

Sončna elektrarna na ključ se priporoča še posebno tistim, ki svoj dom ogrevajo s pomočjo električne energije (npr. IR paneli ali toplotna črpalka).

Pravino in kakovostno izgrajena sončna elektrarna bo delovala tudi do 30 let.

Vrste sončnih elektrarn in njihovo delovanje

Poznamo dve vrsti sončnih elektrarn:

 • fotonapetostna sončna elektrarna in
 • termalna sončna elektrarna.

FOTONAPETOSTNA SONČNA ELEKTRARNA

Sončna svetloba oz. sevanje se pretvarja v električno energijo s pomočjo fotonapetostne (tudi fotovoltaične) tehnologije.

Ta proces poteka z uporabo pol-prevodniških materialov (npr. silicija). Ko v sončni celici na spoj dveh tipov polprevodnikov pade svetloba, se ustvarjajo pari elektron-vrzel. Ti se nato pod vplivom vgrajenega električnega polja ločijo in zaradi ločitve naboja na priključnih sponkah sončne celice nastane električna napetost, ki poganja električni tok.

Tipične sončne elektrarne imajo približno 10-odstotni izkoristek, dražje pa tudi do 20-odstotnega.

Fotonapetostni (PV) sistemi neposredno pretvarjajo sončno energijo v električno energijo.

Fotonapetostne sisteme delimo na samostojne in omrežne.

Samostojni sistemi so običajno namenjeni proizvajanju električne energije na območjih, kjer ni električnega omrežja (gorske koče, podeželje, počitniške hišice itd.). Omrežni sistemi so namenjeni proizvodnji električne energije, ki se oddaja neposredno v električno omrežje.

TERMALNA SONČNA ELEKTRARNA

Termalne sončne elektrarne delujejo tako, da proizvajajo elektriko s pomočjo koncentriranja sončne svetlobe (sevanja) v neko snov – na primer vodo, ki se upari, ali plin, ki doseže visoko temperaturo. Ta para ali plin potem poganja turbino, ki žene generator, s pomočjo katerega se proizvaja elektrika.

Kaj je pomembno pri načrtovanju?

Orientacija, naklon in velikost površine

Vsak investitor mora pred namestitvijo sončne elektrarne na streho svoje hiše najprej preveriti položaj strehe in njeno osončenost, pravijo na Združenju slovenske fotovoltaične industrije. Najbolj idealna je usmeritev strehe in z njo fotovoltaičnih modulov proti jugu in naklon približno trideset stopinj, pomembno je tudi, da je ne senčijo sosednje stavbe in drevesa. Nujno je treba preveriti statiko objekta, saj namestitev fotovoltaičnih modulov skupaj z ustrezno konstrukcijo pomeni dodatno težo od 15 do 30 kilogramov na kvadratni meter, opozarjajo na združenju in dodajajo, da ne smemo pozabiti še na presojo o požarni varnosti in ustrezno strelovodno zaščito.

Vsemu naštetemu se investitor izogne z izvedbo sončne elektrarne na ključ, saj bo za vse poskrbel izbrani ponudnik. Za vas izvedemo vse od meritev do idejne zasnove in vseh podrobnosti, povezanih z birokracijo.

Na podlagi velikosti površine, ki jo imamo na voljo za namestitev modulov, se izračuna maksimalna moč sončne elektrarne. To je hkrati osnovni podatek, ki je potreben za pridobitev lokacijske informacije na upravni enoti in pridobitev projektnih pogojev lokalnega distribucijskega elektropodjetja v imenu sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (Sodo).