Sončna elektrarna za vikend

Sončna elektrarna za vikend oz. t.i. otočna sončna elektrarna je namenjena tistim uporabnikom, ki nimajo dostopa do elektrodistribucijskega omrežja oz. je priključitev v omrežje onemogočena. Pa tudi vsem tistim, ki smatrajo, da bi bila priključitev predraga ali pa si samo želijo biti energetsko neodvisni.

Panheat je eden izmed vodilnih in zaupanja vrednih partnerjev na področju izgradnje sončnih elektrarn v Sloveniji.

Pri svojem delu se osredotočamo predvsem na kakovost, zato je investicija v naše sončne elektrarne investicija, ki vlagateljem daje najvišji donos na vložena sredstva.

Vse več posameznikov in podjetij v Sloveniji se odloča za postavitev sončne elektrarne. Sončna elektrarna je idealna rešitev za vikende, počitniške hišice, kamp prikolice, koče ipd. 

Kaj so sončne elektrarne in kako delujejo?

V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje Sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, varen, zanesljiv in okolju prijazen, poteka pa tudi ob difuzni sončni svetlobi.

Z vidika ekologije veljajo sončne elektrarne za čiste in okolju prijazne, saj ne povzročajo nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov.

Poznamo dve obliki sončnih elektrarn:

 • fotonapetostna sončna elektrarna
 • termalna sončna elektrarna

FOTONAPETOSTNA SONČNA ELEKTRARNA

Sončna svetloba oz. sevanje se pretvarja v električno energijo s pomočjo fotonapetostne (tudi fotovoltaična) tehnologije.

Ta proces poteka z uporabo polprevodniških materialov (npr. silicija). Ko v sončni celici na spoj dveh tipov polprevodnikov pade svetloba, se ustvarjajo pari elektron-vrzel. Ti se nato pod vplivom vgrajenega električnega polja ločijo in zaradi ločitve naboja na priključnih sponkah sončne celice nastane električna napetost, ki poganja električni tok.

Tipične sončne elektrarne imajo približno 10-odstotni izkoristek, dražje pa tudi do 20-odstotnega.

TERMALNA SONČNA ELEKTRARNA

Termalne sončne elektrarne delujejo tako, da proizvajajo elektriko s pomočjo koncentriranja sončne svetlobe (sevanja) v neko snov – na primer vodo, ki se upari, ali plin, ki doseže visoko temperaturo. Ta para ali plin potem poganja turbino, ki žene generator, ta pa proizvaja električno energijo.

Primer sončne elektrarne: 1 MW velika sončna elektrarna letno proizvede 1,1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabe 320 povprečnih slovenskih gospodinjstev. V primerjavi s proizvodnjo električne energije iz lignita 1 MW velika sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1.100 ton CO2 vsako leto njenega obratovanja.

Zakaj izbrati sončno elektrarno za vikend oz. sončno elektrarno za lastno porabo?

Sončna elektrarna za vikend ima kar nekaj prednosti:

 • Sočna elektrarna za vikend ali lastno porabo bo vaš lasten vir energije.
 • Sončna elektrarna za vikend in lastno porabo bo dolgoročno prispevala k zmanjšanju stroškov za elektriko.
 • S presežkom električne energije, ki ga vrnete nazaj v omrežje, lahko tudi zaslužite.
 • Sončne elektrarne za vikend in samooskrbo imajo dolgo življenjsko dobo .
 • Sončna elektrarna za vikend zahteva malo vzdrževanja.
 • Delovanje sončne elektrarne je zelo tiho in okolju prijazno.
 • Fotovoltaika za vikende na krajih kjer ni električnega omrežja, je idealna in ekološka rešitev problema oskrbe z elektriko.
 • Namestitev sončne elektrarne lahko poveča vrednost vaše nepremičnine in izboljša njeno oceno energetske učinkovitosti.
 • Z dodatkom komponent za shranjevanje energije je mogoče zmanjšati porabo elektrike v obdobjih konic potrošnje ali višje tarife (manjši račun za električno energijo) in povečati zanesljivost poslovanja (z implementiranjem novega ali zamenjavo dražjega starega rezervnega vira energije).

Sončna elektrarna za vikend je postavljena zelo hitro

Postavitev male sončne elektrarne zahteva razmeroma malo časa.

Oglasite se v podjetju Panheat in se pozanimajte o postavitvi sončne elektrarne za vikend ali samooskrbo. Naši strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem, vam bojo svetovali o optimalni rešitvi za vas.

Pogoji za postavitev sončne elektrarne

 • Usmeritev strehe obrnjene proti jugu, najbolje z naklonom približno 30°.
 • Površina strehe in okolica naj bo brez senčenja.
 • Statična ustreznost objekta, ki omogoča dodatno obremenitev strešne površine (od 15 do 30 kg/m2).
 • Strelovodna zaščita.
 • Dobra ohranjenost kritine.
 • Presoja o požarni varnosti.
 • Gradbeno dovoljenje – v kolikor je sončna elektrarnana tleh ali na strehi (večja od 1 M).

Zakaj investirati v sončno elektrarno za vikend?

Ob višanju cen električne energije iz konvencionalnih virov bo sončna elektrarna za vikend, za katero se odločimo danes, v prihodnosti zagotavljala brezplačno električno energijo. Investitorji bodo več desetletij prejemali redno mesečno rento in tako odlično oplemenitili svoja sredstva vložena v sončno elektrarno.

Podjetja lahko z lastno rabo proizvedene električne energije bistveno znižajo strošek elektrike. Z vlaganji v zelen vir energije zmanjšujejo svoj ogljični odtis in dajejo pozitiven zgled okolici.

Panheat – strokovno, hitro, zanesljivo do sončne elektrarne.