Toplotna črpalka voda voda

Toplotna črpalka voda voda je namenjena ogrevanju in hlajenju objektov ter ogrevanju sanitarne vode.

V primerjavi s toplotno črpalko zrak voda je toplotna črpalka voda voda cenovno dražja investicija, vendar so izračuni pokazali, da je to cenovno najbolj učinkovita vrsta ogrevanja. Izkoristek segrevanja s toplotno črpalko voda voda je tako velik, da se investicija povrne v izredno kratkem času.

Preverite kako deluje in kakšne prednosti prinaša za uporabnika.

toplotna črpalka voda voda

Vrste toplotnih črpalk

Toplotne črpalke za ogrevanje ločimo glede na vir toplote in medija, ki ga segrevajo, pri čemer prva beseda pomeni vir, druga pa medij.

Najuporabnejše vrste toplotnih črpalk za ogrevanje so:

 • toplotna črpalka voda-voda,
 • toplotna črpalka zemlja-voda,
 • toplotna črpalka zrak-voda,
 • toplotna črpalka zrak-zrak.

Delovanje toplotne črpalke voda voda

Voda je zaradi svojih odličnih termodinamičnih lastnosti idealna rešitev za delovanje toplotne črpalke voda voda. Delovanje takšne vrste toplotne črpalke temelji na izkoriščanju podtalnice. Dobra lastnost toplotne črpalke voda voda je, da vam zagotavlja ogrevanje in hlajenje skozi celo leto, zato drugi viri ogrevanja niso potrebni. Izberite ogrevanje po najboljši ceni – izberite toplotno črpalko voda voda, ki zagotavlja celoletno delovanje in majhno porabo električne energije.

Izkoristek ogrevanja je v primerjavi z ostalimi tipi toplotnih črpalk največji, saj je temperatura podtalne vode običajno konstantna in v povprečju znaša okoli 10 stopinj. Investicija za njeno postavitev je nekoliko večja, saj potrebujemo vrtine za črpalke in dostop do same podtalne vode. V prvo vrtino vstavimo cev s potopno črpalko. Med delovanjem črpalka potiska vodo skozi toplotno črpalko, ki ji odvzame toplotno energijo in jo ohlajeno za nekaj stopinj vrača po drugi, nekaj metrov oddaljeni vrtini nazaj v podtalnico.

Kaj potrebujem za postavitev toplotne črpalke voda voda?

Za postavitev toplotne črpalke voda voda morate pridobiti:

 • Potrebno vodno dovoljenje za rabo podtalne vode.
 • Za postavitev toplotne črpalke je potrebno izvesti določena gradbena in zemeljska dela, ki vključujejo vrtanje.
 • Pred namestitvijo vrtine je potrebno pregledati izračune kvalitete vode in količino vode.
 • Poskrbeti morate za cevno povezavo toplotne črpalke voda voda, kjer je najpomembnejša pravilna dimenzija cevi ter za potopno črpalko, ki črpa podtalno vodo iz sesalne vrtine preko toplotne črpalke voda voda v ponorno vrtino.

Kakšne prednosti prinaša toplotna črpalka voda voda?

Toplotna črpalka voda voda sodi med najučinkovitejše ogrevalne sisteme. Zakaj?

Ključni faktor za visoko učinkovitost se skriva v viru zajemanja energije tj. podtalnici. Podtalnica velja za zanesljiv vir toplote z zelo konstantno temperaturo (7 – 13°C), kar za toplotno črpalko pomeni delovanje v ugodnem temperaturnem območju skozi celo ogrevalno sezono. Grelno število (COP) znaša pri tem tipu črpalk več kot 5, kar pomeni, da za 1 kW vložene energije, ki ga porabi toplotna črpalka za pogon kompresorja, dobimo več kot 5 kW grelne moči oziroma toplote. Zaradi visoke grelne moči (toplote) skozi celo ogrevalno sezono, ne glede na temperaturo okolice, je primerna za monovalentno delovanje, kar pomeni, da toplotna črpalka sama pokriva toplotne izgube objekta brez potrebe za dodatnim virom ogrevanja.

Naslednja prednost toplotne črpalke voda voda je možnost pasivnega hlajenja v vročih poletnih mesecih, kar je učinkovito nadomestilo za klimatske naprave.

Poleg ogrevanja bivalnih prostorov lahko toplotna črpalka voda voda ogreva tudi sanitarno vodo v obstoječem bojlerju. Cena ogrevanja s toplotno črpalko voda voda bo nižja kot katerikoli drugi sistem ogrevanja. Tudi poraba električne energije se bo zelo zmanjšala, saj so električni bojlerji izredno velik porabnik električne energije. Vgradnja toplotne črpalke voda voda je zato smiselna tudi z vidika gretja sanitarne vode.

Poleg specifičnih prednosti, ki jih prinaša ta vrsta toplotne črpalke, imajo toplotne črpalke na splošno še druge prednosti:

 • nižji stroški ogrevanja – tudi do 75%;
 • varujejo okolje – izpusti ogljikovega dioksida so do 60% nižji;
 • delovanje toplotne črpalke poteka z obnovljivimi viri – za delovanje izkorišča obnovljive vire;
 • toplotne črpalke imajo možnost ogrevanja sanitarne vode – z njo lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo;
 • toplotne črpalke imajo možnost hlajenja poleti;
 • naložba v toplotno črpalko se hitro povrne (v nekaj letih);
 • toplotne črpalke je preprosto in enostavno upravljati;
 • ne potrebujejo veliko prostora – toplotna črpalka ne zavzame veliko prostora;
 • toplotna črpalka je primeren način ogrevanja za praktično vse objekte
 • subvencije za nakup toplotne črpalke – za naložbo je mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada.

Za strokovno svetovanje pri izbiri in postavitvi toplotne črpalke >>Pahheat – strokovnjaki za ogrevanje <<