Varčevanje z energijo [na donosen način]

Varčevanje z energijo je cilj slehernega gospodinjstva pa tudi poslovnega ali drugega objekta. Računi za elektriko se večajo. Kako zagotoviti neodvisnost od ponudnika električne energije? Z eno najboljših investicij za vas in vaše naslednike – s sončno elektrarno.

Sončna elektrarna – naložba za prihodnost

varčevanje z energijo

Glede na to, da povprečno slovensko gospodinjstvo na leto porabi približno 5000 kilovatnih ur (kWh) elektrike, je odločitev za nakup sončne elektrarne vsekakor smiselna, saj si s sončno elektrarno lahko gospodinjstvo vso potrebno elektriko proizvede samo in si tako zagotovi neodvisnost od naraščanja cen elektrike na trgu. S tega stališča je sončna elektrarna pametna in varna naložba tudi za podjetnike in kmete, ki zaradi svoje dejavnosti porabijo še znatno več elektrike.

Varčevanje z energijo s sončno elektrarno

Varčevanje z energijo je s pomočjo sončne elektrarne povsem izvedljivo. Z njo lahko namreč občutno zmanjšamo stroške za porabljeno električno energijo in si zagotovimo energetsko neodvisnost vsaj za naslednjih 30 let, kolikor je življenjska doba sončne elektrarne. Seveda ne gre zanemariti, da je postavitev sončne elektrarne velika naložba, zato se je je treba lotiti s premislekom in s pomočjo ustreznih strokovnjakov, ki celoten načrt postavitve in delovanja sončne elektrarne strokovno preučijo in predvidivijo.

V našem podjetju vam svetujejo izkušeni strokovnjaki, ki so uspešno izpeljali že veliko število projektov postavitve sončne elektrarne. Za več informacij glede ponudbe in strokovno pomoč pri izvedbi načrta, nas kontaktirajte.

Primer gospodinjstva – koliko privarčuje z sončno elektrarno?

Delovanje sončne elektrarne lahko ponazorimo na primeru gospodinjstva, ki ima letni strošek z električno energijo 1.470 EUR, kar v porabljeni energiji predstavlja nekje 10.500 kWh. 

Če želimo, da celotno porabljeno električno energijo  gospodinjstva pridela sončna elektrarna, potrebujemo (upoštevajoč povprečno vrednost) moč sončne elektrarne 10 kWp. Cena sončne elektrarne za ta primer gospodinjstva znaša okrog 13.500 EUR, subvencija Eko sklada pa nam ceno zniža za 1.800 EUR (180 EUR/kWp), zato se cena sončne elektrarne zniža na 11.700 EUR. Ko je sončna elektrarna že v delovanju, nam ostanejo fiksni stroški, ki se, v primeru priključne moči 14 kW (3x 20A), znižajo na 180 EUR letno.

Letni prihranek sončne elektrarne, ob upoštevanju cene električne energije, znaša 1.290 EUR, investicija v sončno elektrarno pa se nam povrne nekje v 8 letih. Ker ima sončna elektrarna realno življenjsko dobo več kot 25 let, cene električne energije pa rastejo (v zadnjih letih je cena električne energije za končnega odjemalca rastla 4% letno), je donosnost investicije v sončno elektrarno ena bolj smotrnih naložb.

Primerjava treh različno velikih sončnih elektrarn, začetne investicije in prihrankov, ustvarjenih v 25 letih:

Vgrajena moč elektrarne Višina začetne investicije Povratek investicije Prihranek po 25 letih
5 kWp 7.391,25 € 9 let 10.826 €
8 kWp 11.388,00 € 9 let 19.341 €
11 kWp 15.417,60 € 9 let 26.672 €

Iz omenjenih izračunov je vidno, da je donosnost naložbe v sončno elektrarno za večkratnik višja kot trenutno varčevanje npr. v banki. Povračilna doba 9 let naredi investicijo še veliko bolj zanimivo in privlačno za dodatno razpršitev obstoječega premoženja ter posledično tudi za pomemben korak v energetsko neodvisnost. Torej, lahko trdimo, da ne gre le za varčevanje z energijo, temveč tudi za varčevanje finančnih sredstev na dolgi rok.

Finančna varnost se povečuje tudi zaradi zvišane vrednosti objekta, ki je opremljen s sončno elektrarno. Statistično so cene tovrstnih objektov višje za okrog 5 odstotkov. Pravi finančni učinek pa se vsekakor pokaže v prihrankih pri stroških električne energije, če jih seveda plemenitimo dalje. 

Pri izračunih se tako pokaže, da se investicija v sončno elektrarno pri trenutnih razmerah na trgu lahko povrne že v 9 letih in z njo lahko pričakujemo okrog 8 odstotni letni donos.

Varčevanje z energijo pri ogrevanju

varčevanje z energijo

Sončna elektrarna je odlična »sopotnica« vsem vrstam električnega ogrevanja, kot so toplotne črpalke ali IR paneli, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko.

Glede na specifiko objekta (velikost, energetsko učinkovitost) se odločimo za takšen način ogrevanja, da lahko čim več (ali v celoti) potrebne energije proizvedemo v lastni sončni elektrarni. Pri tem je zelo pomembno, da pri investiciji v sončno elektrarno in način ogrevanja, upoštevamo koliko električne energije za svoje delovanje potrebuje posamezen način ogrevanja. Svetujemo, da izberete takšnega, za katerega bo sončna elektrarna prizvedla celotno potrebno količino električne energije.

V tem primeru praktično vso potrebno energijo objekta zagotovimo iz lastne sončne elektrarne. Glede na velikost in energetsko učinkovitost hiše se odločimo za takšen način ogrevanja, da nam čim več potrebne energije proizvede v lastna sončna elektrarna. S tem nedvomno privarčujemo pri električni energiji – vsi izračuni to potrjujejo.

>> Varčevanje z energijo na donosen način – Panheat.si. <<