Vpliv sončne energije na okolje

Sonce je ogromen vir energije, ki se ga je v večjem obsegu začelo izkoriščati šele pred kratkim. Zagotavlja ogromne vire, ki lahko ustvarijo čisto, ne onesnažujočo in trajnostno električno energijo. To posledično ne povzroča emisij globalnega segrevanja. V zadnjih letih so odkrili, da je sončno energijo mogoče zbrati in shraniti za globalno uporabo z namenom, da bi sčasoma nadomestili običajne vire energije. Ker se sodobni svet osredotoča na uporabo čistejšo energijo, se je vpliv sončne energije na okolje in njena pomembnost močno povečala.

solarna-energija

Kako uporaba sončne energije vpliva na okolje

Sistemi sončne energije oz. sončna elektrarna zagotavlja pomembne okoljske koristi v primerjavi s konvencionalnimi viri energije. Na tak način močno prispevajo k trajnostnemu razvoju človekovih dejavnosti. Včasih pa se mora obsežna uporaba takšnih sistemov soočiti s potencialnimi negativnimi okoljskimi posledicami. Te možne težave so lahko močna ovira za nadaljnji napredek teh sistemov pri nekaterih potrošnikih.

Potencialne vplive na okolje, povezane s sončno energijo, je mogoče razvrstiti po številnih kategorijah. Med njimi so nekateri vplivi rabe zemljišč, ekološki vplivi, vplivi na vodo, zrak in tla ter drugi vplivi, kot so družbenoekonomski. Ti se lahko zelo razlikujejo glede na tehnologijo, ki vključuje dve široki kategoriji:

  • Fotovoltaične sončne celice oz.
  • Koncentrirane sončne termalne naprave

Ekološki vplivi na zemljišča

Pri pridobivanju električne energije v komunalnem sektorju sončni energetski objekti potrebujejo velika območja za zbiranje energije. Zaradi tega lahko objekti posegajo v obstoječe rabe zemljišč. Tako lahko posledično vplivajo na krčenje območij, kot so divjina ali območja za rekreacijo.

vpliv sončne energije na okolje
Pozitivni vplivi sončne energije na okolje (VIR 1)

Ker lahko energetski sistemi vplivajo na zemljišča z raziskovanjem, pridobivanjem, proizvodnjo in odstranjevanjem materialov, lahko energetski odtis postopoma narašča. Tako se lahko nekatera zemljišča porabijo za energijo na tak način, da vrnitev v predhodno stanje zahteva znaten vnos energije ali čas. Ali pa oboje, medtem ko so druge uporabe tako dramatične, da so nastale spremembe nepopravljive.

Vplivi na talne, vodne in zračne vire

Gradnja solarnih naprav na velikih površinah zemlje v večini primerih zahteva čiščenje in razvrščanje. To ima za posledico zbijanje tal, spreminjanje drenažnih kanalov in povečano erozijo. Centralni stolpni sistemi zahtevajo porabo vode za hlajenje, kar je zaskrbljujoče v sušnih okoljih. Slednje lahko poveča povpraševanja po vodi, obremeni razpoložljive vodne vire in razlitje kemikalij iz objektov, kar lahko povzroči onesnaženje podtalnice ali talne površine.

Tako kot pri razvoju katerega koli velikega industrijskega objekta lahko tudi gradnja sončnih elektrarn ogrozi kakovost zraka. Takšne grožnje vključujejo sproščanje patogenov, ki se prenašajo iz tal in povzročijo povečanje trdnih delcev zraka, ki vplivajo na onesnaženje rezervoarjev vode.

Težke kovine

Nekateri trdijo, da so določene najnovejše tehnologije na trgu, in sicer tankoslojne plošče, izdelane iz nevarnih težkih kovin, na primer kadijevega telurida. Čeprav je res, da se pri proizvodnjitovrstnih sončnih panelov uporabljajo ti nevarni materiali, a po drugi strani premog in olje vsebujejo enake snovi, ki se sproščajo z zgorevanjem.

Poleg tega elektrarne na premog oddajajo veliko več teh strupenih snovi in onesnažujejo do 300-krat več kot proizvajalci sončnih celic.

solarne-elektrarne

Drugi učinki

Poleg omenjenih vplivov na okolje imajo lahko sončne elektrarne tudi druge vplive, na primer vplivajo na socialno-ekonomsko stanje območja. Gradnja in obratovanje objektov za sončno energijo na javnih mestih ima lahko neposredne in posredne gospodarske učinke.

Neposredni vplivi nastanejo kot posledica izdatkov za plače in pridobitev blaga in storitev, ki so potrebni za gradnjo in delovanje projekta.

Posredni učinki se pojavijo v obliki izdatkov za plače v okviru projektov, ki ustvarjajo dodatno zaposlovanje, dohodek in davčne prihodke. Za izgradnjo in delovanje objektov bi bilo potrebno priseljevanje delavcev, kar bi vplivalo na stanovanja, javne storitve in zaposlovanje lokalnih oblasti.

Recikliranje sončnih plošč

Trenutno področje recikliranja sončnih kolektorjev še ni najbolj urejeno, zlasti zato ni dovolj lokacij za recikliranje starih sončnih panelov. Prav tako pa ni dovolj nedelujočih sončnih panelov, da bi bilo njihovo recikliranje zaenkrat ekonomsko privlačno.

Recikliranje sončnih kolektorjev je še posebej pomembno, ker so materiali, uporabljeni za izdelavo plošč, redke ali plemenite kovine, vse sestavljene iz srebra, telura ali indija. Zaradi omejenosti recikliranja plošč bodo te obnovljive kovine postale del odpadkov, kar lahko v prihodnosti povzroči težave s pomanjkanjem virov.

delovanje sončne energije
Princip delovanja solarnih panelov s pomočjo sončne energije (VIR 2)

Poglejmo na primer silicij, enega od najpogostejših virov, ki je potreben za izdelavo večine današnjih solarnih panelov. Trenutno ga je sicer še dovolj in zalog ne zmanjkuje, a vendar sončna celica na osnovi silicija zahteva veliko vložka energije v svoj proizvodni proces, vir te energija, ki je pogosto premog, pa določa, kakšne bo ogljični odtis te celice.

Pomanjkanje ozaveščenosti o proizvodnem procesu sončnih kolektorjev in vprašanju njihovega recikliranja ter odsotnost velikega zunanjega pritiska so vzroki za nezadostnost pri pomembnih vprašanji recikliranja materiala, ki se uporablja pri proizvodnji sončnih plošč. Upamo torej, da se bo za podjetja, ki imajo z vidika proizvodnje električne energije že veliko okoljsko verodostojnost, tudi to kmalu uredilo in stopilo v veljavo.

Vas zanima namestitev solarne eletrarne?

Če vas zanima nakup solarnega sistema za vaš dom, smo tu, da vam pomagamo! Preprosto izpolnite obrazec za povpraševanje z vašimi podatki in in povezali vas bomo z našimi kvalificiranimi strokovnjaki. Vaše povpraševanje vam bo prihranilo čas, hkrati pa je popolnoma brezplačno in brez obveznosti.

  • VIR (1) Energy Gov
  • VIR (2) Science ABC