Vrste toplotnih črpalk za ogrevanje

Toplotne črpalke so sodoben način ogrevanja hiše, saj sodijo med alternativne vire, ki zagotavljajo učinkovitost in varčnost, hkrati pa so okolju prijazen način ogrevanja. Glede na izkoriščanje zunanjih virov za svoje delovanje in na izhodno temperaturo, ki jo zagotavljajo, ločimo različne vrste toplotnih črpalk za ogrevanje.

Vrste toplotnih črpalk za ogrevanje glede na vir toplote in medija

vrste toplotnih črpalk za ogrevanje

Toplotne črpalke delujejo po principu termodinamičnega kroga. Če delujejo v obratni smeri, lahko prostore tudi ohlajajo. Moderna tehnologija omogoča, da pridobivamo toploto iz zraka tudi v ekstremno mrzlih pogojih, kljub temu pa veliko prihranimo v primerjavi z zastarelimi kotli na fosilna goriva.

Toplotne črpalke za ogrevanje ločimo glede na vir toplote in medija, ki ga segrevajo, pri čemer prva beseda pomeni vir, druga pa medij.

Najuporabnejše vrste toplotnih črpalk za ogrevanje so:

 • toplotna črpalka voda-voda,
 • toplotna črpalka zemlja-voda,
 • toplotna črpalka zrak-voda,
 • toplotna črpalka zrak-zrak.

Toplotna črpalka voda-voda

Zelo pogoste vrste toplotnih črpalk za ogrevanje so črpalke, ki izkoriščajo temperaturo podtalne vode. Gre za zelo učinkovit način ogrevanja, ki deluje povsem samostojno.

Izkoristek ogrevanja je v primerjavi z ostalimi tipi toplotnih črpalk največji, saj je temperatura podtalne vode običajno konstantna in v povprečju znaša okoli 10 stopinj. Investicija za njeno postavitev je nekoliko večja, saj potrebujemo vrtine za črpalke in dostop do same podtalne vode. V prvo vrtino vstavimo cev s potopno črpalko. Med delovanjem črpalka potiska vodo skozi toplotno črpalko, ki ji odvzame toplotno energijo in jo ohlajeno za nekaj stopinj vrača po drugi, nekaj metrov oddaljeni vrtini nazaj v podtalnico.

Toplotna črpalka zemlja-voda

Vrste toplotnih črpalk za ogrevanje

Toplotna črpalka, ki izkorišča toploto, ki je skladiščena v zemlji.  Toplota se v zemlji  zbira od zgodnje pomladi do pozne jeseni, toplotna črpalka pa jo lahko izkorišča tudi pozimi.

Odvzem toplote se dogaja s pomočjo tekočine, ki kroži v zaprtem sistemu cevi, položenimi na globini od 120 – 130 cm (horizontalni kolektor) ali pa so cevne sonde vstavljene v vrtine od 60 – 140 m (vertikalna geo sonda). Kot pri tipu toplotne črpalke zrak-voda, je tudi pri tej črpalki možen reverzibilni način delovanja, kar pomeni, da bo z njo bo vaš dom v poletnih mesecih prijetno ohlajen. 

Toplotna črpalka zrak-voda

Ta tip toplotne črpalke za ogrevanje izkorišča toploto v zraku. Predstavlja najcenejšo investicijo, vendar ima tudi nekoliko manjšo zmogljivost.

Toplotne črpalke zrak-voda imajo zagotovljeno delovanje do zunanje temperature – 25 °C*, nominalno moč pa zagotavljajo do zunanje temperature – 7 °C*. Primerne so tako za ogrevanje z radiatorji kot tudi za talno ogrevanje. Možne so izvedbe z integriranim ali ločenim bojlerjem za sanitarno vodo. Določeni tipi toplotnih črpalk lahko delujejo tudi v obratni smeri, kar pomeni, da vaše prostore tudi hladijo. Vendar pa je tak način obratovanja priporočen samo za konvektorski sistem.

Toplotna črpalka zrak – zrak

Toplotna črpalka zrak/zrak izkorišča toploto zraka in jo skozi prezračevalni sistem oziroma z zrakom, ki kroži v njem, oddaja v prostore. Takšni tipi črpalk se vgrajujejo se le v pasivne hiše, kjer so potrebe po toploti, ki jo je treba nadomestiti zaradi toplotnih izgub, kar najmanjše.

Katero vrsto toplotne črpalke izbrati za vaš dom?

Na kratko – če imate ob hiši na voljo podtalnico, izberite toplotno črpalko VODA-voda, če je nimate, izberite toplotno črpalko ZEMLJA-voda. V kolikor nimate dovolj prostora okoli hiše za slednje, pa izberite toplotno črpalko ZRAK-voda.

Za lažje razumevanje preberite več o delovanju toplotnih črpalk.

Vrste toplotnih črpalk za ogrevanje glede na izhodno temperaturo

Toplotne črpalke se ločijo tudi po tem kako visoko izhodno temperaturo vode so sposobne zagotavljati. Za starejše objekte z radiatorskimi sistemi in slabo izolativnostjo, kjer je tipična dovodna temperatura okrog 55-60°C je najprimernejša visokotemperaturna toplotna črpalka. Takšen tip črpalke je zmožen zagotavljati izhodno temperaturo vode do 80°C, kar pomeni, da lahko zagotavlja dovolj visoko temperaturo za radiatorske sisteme brez nepotrebnih preobremenitev notranjih komponent.

Za novogradnje z nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja (npr. talno ogrevanje, konvektorji, nizkotemperaturni radiatorji) pa je primerna nizkotemperaturna toplotna črpalka, ki je zmožna zagotavljati izhodno temperaturo vode do 55°C.Takšen tip črpalke je smiselen tudi pri obnovah starejših stavb, kjer se investira v povečanje izolativnosti objekta, saj se na ta način bistveno spremenijo potrebe objekta po ogrevanju oz. toploti.

Zakaj se odločiti za toplotno črpalko?

Različne vrste toplotnih črpalk za ogrevanje prinašajo veliko prednosti:

 • nižji stroški ogrevanja – tudi do 75%;
 • varujejo okolje – izpusti ogljikovega dioksida so do 60% nižji;
 • delovanje toplotne črpalke poteka z obnovljivimi viri – za delovanje izkorišča obnovljive vire;
 • toplotne črpalke imajo možnost ogrevanja sanitarne vode – z njo lahko ogrevamo tudi sanitarno vodo;
 • toplotne črpalke imajo možnost hlajenja poleti;
 • naložba v toplotno črpalko se hitro povrne (v nekaj letih);
 • toplotne črpalke je preprosto in enostavno upravljati;
 • ne potrebujejo veliko prostora – toplotna črpalka ne zavzame veliko prostora;
 • toplotna črpalka je primeren način ogrevanja za praktično vse objekte
 • subvencije za nakup toplotne črpalke – za naložbo je mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada.

Ali pri izbiri toplotne črpalke potrebujete pomoč in strokovno svetovanje? Dolgoletne izkušnje in številni uspešno izpeljani projekti nas postavljajo korak pred konkurenco. Prepričajte se.